Zatiaľ nehodnotené
0 hviezdičky

Cenové ohodnotenie

Na zakúpenie

Podpora a dokumentácia

GT Systems 2, s.r.o
 • Typ aplikácie

  Podniková aplikácia
 • Obchodná požiadavka

  Vývoj obchodných aplikácií
 • Pracuje s

  Riešenia SAP založené na technológiách spoločnosti Microsoft, SQL Server 2008 Standard Edition, Visual Studio 2010
 • Priemyselné zameranie

  Architektúra, strojárstvo a stavebníctvo, Výroba

MONACO® je špecializovaný nástroj pre tvorbu technickej dokumentácie a následné plánovanie i riadenie výroby. Funkcie implementované do tohto systému sú výsledkom dlhoročných skúseností a prinášajú množstvo zlepšení pre urýchlenie práce pracovníkov technického úseku.
MONACO® umožňuje prístup k dátam cez webové rozhranie, je ho možné užívateľsky prispôsobiť, prehľadným spôsobom umožňuje orientáciu v existujúcej TPV dokumentácii a externých dokumentoch, zachováva plnú históriu zmien v dokumentácii.

Prínosy:
Práca v prostredí internetu a rozsiahlych počítačových sieťach
Výrazné zníženie nákladov a času na tvorbu dokumentácie pre TPV
Využívanie spracovanej TPV dokumentácie pre rýchlu tvorbu novej dokumentácie
Podpora certifikačných procesov (ISO, VDA...)
Skrátenie odozvy na dopyty
Modelovanie dokumentácie a súhrnných kalkulácií výrobkov
Zníženie rozsahu úprav TPV dokumentácie pri organizačných zmenách vo firme
Rýchlejšie a efektívnejšie zavádzanie nových výrob
Úspory pri reorganizácii výroby minimalizáciou potrieb úprav technickej dokumentácie
Minimalizácia potrieb „hromadných” zmien v TPV dokumentácii pri organizačných zmenách

Technické informácie:
- Najmodernejšia platforma od firmy Microsoft – Visual Studio 2010. Postavená je na overenom prostredí MS Dot Net Framework najnovšej generácie Verzia 4,0.
- Viacvrstvová architektúra:
Databáza - transakčný RDBM systém – prioritne MS SQL2008
Aplikačný server – aplikácia postavená na ASP.NET Web Services
Windows klient – aplikácia postavená na .NET Windows Forms
Web klient – aplikácia postavená na ASP.NET Web Forms - technológia AJAX
- Možnosť internetového prístupu
- Webové služby
- Sieťové komunikácie prostredníctvom internetových protokolov so zabezpečením (https)
- Komunikácia viacerými jazykmi
- Verziovanie dát podľa potrieb užívateľov
- Aplikácia riadená pravidlami
- Otvorenosť a integrovateľnosť systému – MS Office, CAD, ERP

Integrácia:
- Prístup k funkciám z ľubovoľného klienta na báze jednotného aplikačného rozhrania použitím webových služieb
- Podpora integrácie procesov založených na štandarde XML (MessageQueue, BizTalk, SAP Exchange)
- Dodávka viacerých klientov:
- Windows klient –Windows desktop aplikácia s plnou funkcionalitou
- Tenký klient – webová lokalita s obmedzenou funkcionalitou
- Office klient – možnosť integrácie s MS Office
- Plug-in klient – podpora komponentov pre ľubovoľnú klientskú Windows aplikáciu na báze .NET technológie, napr. CAD aplikácia

Pre MONACO ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.