Zatiaľ nehodnotené
0 hviezdičky

Cenové ohodnotenie

Na zakúpenie

Podpora a dokumentácia

Nebolo vybrané žiadne logo spoločnosti.

Portál v úlohe firemnej informačnej centrály

od spoločnosti exe, s.r.o.

Firmy a organizácie sa dnes pri práci s informáciami pohybujú v niekoľkých oblastiach, pre ktoré hľadajú riešenie.
V prvom rade je to spracovanie veľkého množstva informácií z najrôznejších zdrojov. Informácie je potrebné triediť, dokázať v nich efektívne vyhľadávať a udržiavať o nich rozličné doplnkové údaje.
Prácu s informáciami často komplikuje faktor vysokej organizačnej zložitosti. Plošný prístup k informáciám nie je efektívny ani bezpečný. Dôležité je, aby sa konkrétna informácia dostala k správnemu človeku v správnom čase (napr. vo forme workflow).
S tým súvisia presne popísané firemné procesy, napr. pri certifikácii ISO. Firemné normy a smernice sa tak stávajú príručkami potrebnými pri každodennej práci.
Ďalšou stránkou efektívneho chodu organizácie je využívanie zdrojov. Efektívne využitie začína pri zdrojoch celkom praktických, napr. firemných autách. Podstatnou je však opäť práca s informáciami – plánovanie, CRM, alebo reporting.
Poslednou, z hľadiska efektívneho chodu firmy však nemenej dôležitou oblasťou, je podpora spolupráce na vytváraní informácií – podpora tímovej spolupráce.

Portál ako rýchly, pružný, intuitívny a cenovo výhodný nástroj
Portálové riešenie od spoločnosti exe, s. r. o. sa neviaže na vymedzený produkt, ale s využitím vybraného, prípadne viacerých produktov pokrýva všetky uvedené oblasti, podľa konkrétnych potrieb zákazníka.
Za kľúčové pokladáme v každom prípade technológie Microsoft SharePoint. Na želanie zákazníka je možné celý portál skonštruovať aj úplne na mieru v prostredí ASP.NET.


Knižnice dokumentov
Dokumenty môžu byť rozličného charakteru: klientske zmluvy, zápisy, materiály z reportingu. Riešenie podporuje všetky aktivity potrebné na vytváranie a správu dokumentov.
Medzi dokumentmi možno vytvárať väzby a knižnice môžu slúžiť ako súčasť robustnejšieho riešenia. Možné sú tiež knižnice využívané internými aj externými používateľmi.

Tímové weby
Praktickou ukážkou realizácie môže byť web tímu personalistiky (HR). Web poskytuje informácie „verejné“, ktoré pripravuje tím HR ako službu pre ostatných kolegov v organizácii. V rámci webu HR sú však uložené aj informácie s prísne obmedzeným prístupom.

Smernice, štandardy
Riešenie zabezpečuje všetky funkcie, ktoré so systémom riadenia kvality alebo so štandardmi súvisia: správu noriem s dôrazom na väzby, archiváciu a schvaľovanie, podporu zmenových konaní, evidencie nezhôd a školení.

Rozpočty a reporting
Riešenie umožňuje na jedno miesto zhromaždiť výstupy

Pre Portál v úlohe firemnej informačnej centrály ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.