Zatiaľ nehodnotené
0 hviezdičky

Cenové ohodnotenie

Na zakúpenie
Nebolo vybrané žiadne logo spoločnosti.

produkčné systémy, BI, DWH, kartové systémy, SAP riešenia

od spoločnosti ASSECO CENTRAL EUROPE,a.s., Slovenská republika
  • Typ aplikácie

    Podniková aplikácia
  • Obchodná požiadavka

    Vývoj obchodných aplikácií
  • Priemyselné zameranie

    Finančné služby, Vláda, Zdravotná starostlivosť

1. Informačné systémy zabezpečujúce a podporujúce bezproblémový chod core procesov zákazníka sú významnou oblasťou vývojových aktivít spoločnosti Asseco Central Europe. Počas doby svojej existencie spoločnosť vytvorila mnoho kvalitných produktov pre nasledujúce odvetvia činnosti zákazníkov:
Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Dôchodkové Sporenie, Stavebné Sporenie, Zdravotníctvo, Kapitálové Trhy, Telematika

2. Business Intelligence a Datawarehousing (BI/DWH) riešenia s logom Asseco sa uplatňujú pri práci s veľkým objemom dát: pri voľbe strategickej orientácie firiem, pri identifikácii problémov, na rôzne analýzy, na datamining, a pod. Ponuka služieb Asseco Central Europe stavia v tejto oblasti najmä na produktoch StarMIS a StarDWH.

3. Kartové systémy a poskytovanie služieb spojených s touto oblasťou patrí medzi významné kompetencie spoločnosti Asseco Central Europe. Ponuka zahŕňa veľmi širokú škálu služieb rozdelenú do nasledujúcich oblastí:

Personalizácia čipových kariet - predstavuje personalizačné služby, dodávky hardvéru, softvéru, kariet, vývoj a integráciu kompletných kartových systémov, obchodné a technické služby a následnú podporu pre našich používateľov. Okrem čipových kariet personalizujeme všetky druhy plastových kariet formátu ID-1.
Platobné a vernostné systémy - riešenie pre platobné a vernostné systémy je postavené na otvorenej platforme. Modulárna architektúra systému spoločně s využíváním multiplikačných terminálov a kariet umožňuje rozširovať systém o ďalšie funkcie a služby. Systém je možné prevádzkovať společne s ďalšími partnermi.
Identifikačné a dochádzkové systémy - ponúkame riešenie, ktoré predstavuje ucelený balík aplikácií využívajúcich identifikačné karty (čipy) v rôznych oblastiach elektronickej identifikácie pre podporu firemných bezpečnostných a iných činností.
Terminálové systémy - správa terminálovej siete predstavuje dodávky a inštaláciu terminálov, školenie obsluhy, pravidelný servis (profylaxiu), údržbu a podporu celej terminálovej siete.
Informačné systémy pre podporu kartových služieb – StarCARD.

4. Prostredníctvom SAP riešení sa vám podarí riadiť svoju firmu efektívnejšie, znížiť náklady a dosiahnuť rýchlejšiu návratnosť investícií. SAP ponúka kompletné ERP riešenia navrhnuté pre podporu medzinárodného podnikania, takže organizácie môžu efektívne a úspešne realizovať svoje aktivity aj na globálnej úrovni.
Riešenia SAP sú komplexné a určené pre spoločnosti a organizácie bez ohľadu na ich veľkosť a oblasť podnikania

Pre produkčné systémy, BI, DWH, kartové systémy, SAP riešenia ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.