Zatiaľ nehodnotené
0 hviezdičky

Cenové ohodnotenie

Na zakúpenie

Podpora a dokumentácia

Softec s.r.o.

Riešenie pre odhalovanie poistných podvodov

od spoločnosti Softec s.r.o.

Softec systém vyvinul a implementoval v dvoch poisťovniach pôsobiacich na slovenskom poistnom trhu riešenie na odhaľovanie poistných podvodov. Riešenie je založené na dvoch ohodnocovacích (skórovacích) moduloch: expertné algoritmy a datamining.

Expertné algoritmy využívajú sadu preddefinovavých pravidiel, ktoré identifikujú podozrivé poistné udalosti na základe vyhľadávania logických vzťahov medzi atribútmi poistných udalosti, ktoré sú typické pre poistné podvody. Datamining využíva pokročilé matematicko-štatistické modely, napríklad rozhodovacie stromy a neurónové siete, ktoré extrahujú pravidlá z historických dát a tieto pravidlá potom využívajú na predikciu budúcich výsledkov.

Každá poistná udalosť je spracovaná oboma modulmi, pridelené hodnotenia sú vzájomne kombinované a je z nich vypočítaná výsledná pravdepodobnosť. Na základe tejto pravdepodobnosti sú potom vybrané podozrivé poistné udalosti, ktoré sú určené na detailnejšie prešetrenie používateľmi systému.Systém umožňuje analyzovať jednotlivé poistné udalosti a hľadať nové vzory podvodného chovania. V prípade identifikácie nového typu poistného podvodu je možné rozšíriť dataminingový modul a rozšíriť analýzy i na tento nový typ podvodov. Dáta je možné dokonca analyzovať aj spätne a overiť, či sa už v minulosti nevyskytli podobné prípady a prípadne vykonať ich prehodnotenie.

Pre Riešenie pre odhalovanie poistných podvodov ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.