Zobrazujú sa výsledky 1 až 4 z celkového počtu 4 – po celom svete

Migrácia na MS Exchange a služby AD - riešenie, ktoré najviac pomáha zvýšiť celkovú produktivitu zákazníka (0 recenzií)
Jedným z dôvodov, pre ktoré sa klientska spoločnosť rozhodla nahradiť uvedené riešenie, je potreba unifikácie aplikácií a operačných systémov na platforme produktov spoločnosti Microsoft. Cieľom...
Riešenie Microsoft Dynamics AX pre odborné služby (0 recenzií)
Riešenie Odborné služby pre Microsoft Dynamics AX je navrhnuté špeciálne pre spoločnosti pôsobiace v sektore odborných služieb. Integruje projektový, finančný a manažment zdrojov a napomáha tak zvýšiť...
Verzia: 2012
Riešenie Microsoft Dynamics AX pre sieťové odvetvia (0 recenzií)
MECOMS je podporný podnikateľský systém pre spoločnosti pôsobiace v oblasti energetiky a verejných služieb, ktorý poskytuje systém správy nameraných dát (Meter Data Management – MDM) a tiež aj zákaznícky...
Verzia: 2012
Riešenie Microsoft Dynamics AX pre výrobu (0 recenzií)
Vďaka flexibilite systému Microsoft Dynamics AX je možné prevádzkovať celý rad procesov a modelov výroby. Zmiešaný režim modulu umožňuje implementovať princípy štíhlej výroby spôsobom, ktorý je pre...
Verzia: 2012