Zatiaľ nehodnotené
0 hviezdičky

Cenové ohodnotenie

Na zakúpenie

Podpora a dokumentácia

Nebolo vybrané žiadne logo spoločnosti.

Softvérové aplikácie pre automatizáciu procesov vo vyrozumievacích a varovných centrách

od spoločnosti Telegrafia, a.s.
 • Typ aplikácie

  Podniková aplikácia alebo aplikácia online
 • Obchodná požiadavka

  Správa obsahu, Riešenia a služby virtualizácie
 • Pracuje s

  Microsoft .NET Framework, SQL Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2
 • Priemyselné zameranie

  Vláda, Všeobecné – použiteľné vo všetkých oblastiach

Vo varovných a vyrozumievacích centrách prebiehajú ihneď po vypuknutí mimoriadnej situácie činnosti obyčajne podľa vopred pripravených scenárov. Pre podporu a maximálne možnú mieru automatizácie týchto činnosti sme vyvinuli softvérový balík VEKTRA. Tvorí rozhranie medzi operátormi a technológiou, s ktorou pracujú. Na základe dlhoročnej spolupráce s našimi zákazníkmi po celom svete bolo jeho používateľské rozhranie zoptimalizované tak, aby práca s ním bola aj v stresových situáciách mimoriadnych udalostí jednoduchá. Softvér sám navádza k tomu čo treba urobiť, maximálne automatizuje všetky rutinné činnosti, ktoré operátori vykonávajú po vyhlásení mimoriadnej udalosti a umožňuje im venovať sa dôležitejším činnostiam.

Základné moduly softvéru VEKTRA:
- VEKTRA Varovanie: zaisťuje kompletnú dohľad nad varovnými prostriedkami a poskytuje rôzne spôsoby pre ich aktiváciu
- VEKTRA Vyrozumenie: kompletne automatizuje proces vyrozumenia osôb pri vypuknutí mimoriadnej situácie - zvolávanie krízových štábov, havarijných komisii a podobne prostredníctvom telefónov, faxov a emailov
- VEKTRA Monitoring: spracováva údaje z rôznych senzorov, vyhodnocuje ich a v prípade prekročenia prípustných hodnôt informuje obsluhu a aktivuje procesy v softvérových aplikáciách moduloch VEKTRA Varovanie a Vyrozumenie
- VEKTRA Záznam: realizuje záznam telefónnej a rádiovej komunikácie na varovnom a vyrozumievacom centre a obsahuje nástroje na ich následnú analýzu

Pre Softvérové aplikácie pre automatizáciu procesov vo vyrozumievacích a varovných centrách ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.