Zatiaľ nehodnotené
0 hviezdičky

Cenové ohodnotenie

Na zakúpenie
Nebolo vybrané žiadne logo spoločnosti.

URBIS informačný systém pre obce a mestá

od spoločnosti MADE spol. s r.o.

Informačný systém URBIS je určený pre obce a mestá, ako aj pre ich rozpočtové a príspevkové organizácie, na sledovanie základných evidencií, daní a poplatkov, ekonomiky, PaM, správy registratúry ai. Pracuje v prostredí Microsoft Windows a je vyvíjaný v plnom súlade so slovenskou legislatívou. Vyznačuje sa vlastnosťami ako jednoduchá inštalácia a údržba, vysoká spoľahlivosť, ľahká ovládateľnosť a jeho nasadenie vedie k výraznému zvýšeniu produktivity práce, o čom sa presvedčilo už viac ako 700 zákazníkov na celom Slovensku.
Program pracuje s jedinou spoločnou databázou Microsoft SQL. Každý údaj, ktorý sa zaeviduje, sa automaticky prenáša aj do ostatných súvisiacich modulov.
URBIS je modulárny systém skladajúci sa z modulov:
Základné evidencie, Dane a poplatky, Kataster nehnuteľností, Digitálne mapy, Podvojné účtovníctvo, Evidencia majetku, Personalistika, Mzdy, Administratíva.
Vlastnosti a výhody URBISu: grafické používateľské prostredie, export do Microsoft Office zohľadňujúci filter, možnosť otvorenia viacerých okien súčasne, rýchle vyhľadávanie údajov, filtrovanie záznamov, nastavenie zobrazených stĺpcov a ich poradia, zmena triedenia záznamov, odpamätávanie nastavených výberov, súčet za stĺpec, prehľady, zoskupovanie údajov, premyslený systém prístupových práv, modulárny systém umožňujúci vybrať moduly podľa potreby.
URBIS využíva moderné technológie: viacvrstvová architektúra klient/server, bezpečné uloženie údajov, transakčné spracovanie údajov, sieťová verzia.

Pre URBIS informačný systém pre obce a mestá ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.