Zaradenie do zoznamu na lokalite Pinpoint

Krok 1: Staňte sa členom siete Microsoft Partner Network.


Skôr ako sa budete môcť zapísať do zoznamu na lokalite Pinpoint, musíte patriť k sieti Microsoft Partner Network (MPN). Vaším prvým krokom je vytvorenie konta v sieti MPN

Ste zaregistrovaní v sieti MPN, ale nevidíte svoj profil na lokalite Pinpoint? Musíte priradiť svoje konto Microsoft (predtým konto Windows Live ID) k svojmu členstvu v sieti MPN. Naučte sa, ako treba vyriešiť tento a iné problémy, ktoré môžu spôsobiť pozdržanie zverejnenia.


Keď sa zaregistrujete v sieti MPN...

Požiadajte o zaradenie do adresárov spoločnosti Microsoft.
Dostanete špecifickú otázku, či chcete byť zaradení do týchto adresárov.


Napíšte stručný prehľad spoločnosti. 
Rozsah od 20 do 250 slov, pričom zahrňte nasledujúce informácie:

  • Odborné zameranie vašej spoločnosti.
  • Softvérové aplikácie a profesionálne služby, ktoré chcete propagovať.
  • Výhodu alebo výhody vašej ponuky.

Riaďte sa pravidlami používania profilu na lokalite Pinpoint, aby váš záznam mohol byť schválený na publikovanie na lokalite Pinpoint.

Tip: Ak chcete zlepšiť čitateľnosť a umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania, zahrňte jasné kľúčové slová a frázy. Prečítajte si ďalšie informácie o kľúčových slovách.

Pozrite si ukážku prehľadu spoločnosti.

 

Ako dlho to potrvá?

Migrácia informácií z registrácie v sieti MPN na tabuľu lokality Pinpoint zvyčajne trvá maximálne tri pracovné dni. Po uplynutí tohto času sa môžete prihlásiť na tabuľu lokality Pinpoint, skontrolovať stav svojho prehľadu spoločnosti a uskutočniť všetky potrebné zmeny. (Pri prvom prihlásení sa zobrazí výzva na vyplnenie registračného formulára nového člena lokality Pinpoint.)

Zobrazenie nových informácií na lokalite Pinpoint môže trvať až 15 pracovných dní. Čas publikovania sa môže pre jednotlivé krajiny líšiť. Získajte ďalšie informácie o časoch publikovania profilu.

Ak máte otázky, obráťte sa na tím lokality Pinpoint.

 

Čo ďalej?

Po publikovaní prehľadu vašej spoločnosti na lokalite Pinpoint prejdite na krok 2 a uveďte svoje softvérové aplikácie a profesionálne služby.

 

› Krok 2: Uveďte svoje ponuky

 

Vráťte sa do Centra pre partnerov lokality Pinpoint.