Získajte recenzie od zákazníkov

Pomôžte potenciálnym zákazníkom rozhodovať sa na základe kvalitných informácií


Odporučte zákazníkom, ktorí využili vaše služby, aby odoslali otvorené recenzie o vašej spoločnosti a o jej ponukách. Recenzie vám môžu pomôcť:

  • Vybudovať vašu dôveryhodnosť.
  • Zvýšiť dôveru zákazníkov vo vašu schopnosť poskytovať kvalitné riešenia, ktoré spĺňajú konkrétne potreby ich firmy.
  • Získať vyššie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania na lokalite Pinpoint. Objektívne recenzie s podrobnosťami o vašej odbornosti a výhodách vašich ponúk sa zohľadňujú vo vašich hodnoteniach a môžu ich zlepšiť.

Tipy

  1. Na oslovenie zákazníkov použite túto prispôsobiteľnú šablónu pre recenzie zákazníkov na lokalite Pinpoint.
  2. Podporujte vytváranie otvorených recenzií, ktoré zodpovedajú pravidlám recenzií zákazníkov na lokalite Pinpoint.

 

Poznámka: Recenzie a hodnotenia publikované na lokalite Microsoft Pinpoint a na lokalitách Pinpoint pre konkrétne produkty predstavujú názory jednotlivcov, ktorí ich odoslali, a nie názory spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft si na základe vlastného uváženia vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť alebo odstrániť akúkoľvek recenziu, hodnotenie alebo iné materiály vrátane materiálov, o ktorých je spoločnosť Microsoft presvedčená, že nie sú v súlade s týmito pravidlami recenzií alebo podmienkami používania.

 

Návrat na Pinpoint Partner Center.