Pravidlá používania profilu na lokalite Microsoft Pinpoint a Marketplace

Pokyny a požiadavky, ktoré vám pomôžu pri zaradení do zoznamu

Profil, ktorý zákazníkom poskytuje presné informácie o vašich odborných znalostiach a o tom, ako môžu vaše softvérové aplikácie a profesionálne služby plniť špecifické požiadavky ich firmy, môže výrazne zvýšiť vaše šance získať pozornosť zákazníkov.

Postupujte podľa pokynov nižšie a vytvorte pútavý prehľad spoločnosti a záznamy aplikácií alebo profesionálnych služieb a splňte požiadavky na kvalitu obsahu, formátovanie a zaradenie do zoznamov v ďalších krajinách.

Skôr než začnete: uistite sa, že vaše ponuky spĺňajú kritériá na softvérové aplikácie a profesionálne služby definované na lokalite Pinpoint a že vaša spoločnosť má adresu URL verejne dostupnej webovej lokality.

Vytvorenie a revízia profilu

Prehľad spoločnosti napíšte v troch krokoch

Pri vytváraní prehľadu spoločnosti použite nasledujúce tipy v poradí, v akom sú uvedené. Zadávané informácie musia byť aktuálne. Tip: Zákazníci chcú počuť, ako im môžete pomôcť zabezpečiť rozmach ich spoločnosti. Chcú presne vedieť, čo môžete poskytnúť – nie, aká je vaša vízia alebo poslanie.

 1. Uveďte odborné zameranie spoločnosti.
  [Príklad: Spoločnosť ABC Enterprises poskytuje fyzické a elektronické školenia...]
 2. Predstavte výhodu, ktorú ponúkate, alebo problém, ktorý pomôžete zákazníkom vyriešiť.
  [Príklad: Pomôžeme vašim zamestnancom získať praktické zručnosti, vďaka ktorým budú okamžite dosahovať vyššiu produktivitu a znižovať firme náklady.]
 3. Uveďte zoznam profesionálnych služieb a softvérových aplikácií, ktoré chcete propagovať. V zozname použite odrážky.
 4. Požiadavky:

  • Minimálne 20 slov a maximálne 250 slov. V prípade väčšiny jazykov vrátane angličtiny použite maximálne 1 800 znakov. V prípade jazykov, ako je napríklad ruština, nemčina, fínčina a iné, v ktorých slová bežne obsahujú viac znakov, použite maximálne 2500 znakov. V prípade pochybností použite radšej menej slov.
  • Popisuje vaše kvalifikácie a odbornosť alebo kvalifikácie a odbornosť vašej spoločnosti.
  • Musí obsahovať platný názov spoločnosti.
  • Nesmie obsahovať úvodzovky, adresy URL ani kontaktné údaje, ako sú adresa spoločnosti, e-mailová adresa a telefónne číslo.
  • Nesmie odkazovať na inú partnerskú spoločnosť spoločnosti Microsoft podľa názvu, pokiaľ nejde o pobočku alebo pokiaľ inak nesúvisí s vašou spoločnosťou, prípadne pokiaľ s touto partnerskou spoločnosťou nemáte aktuálnu zmluvu o partnerstve alebo sa navzájom nepropagujete v rámci zdieľaných pracovných príležitostí.

   Pokiaľ nemáte pracovné zmluvy s inými partnermi spoločnosti Microsoft, môže odkazovanie na iné partnerské spoločnosti vo vašom profile skresliť výsledky hľadania pre vašu spoločnosť a zmiasť zákazníkov, ktorí hľadajú partnerov v konkrétnych oblastiach odbornosti. Ak uvediete prácu pre inú alebo s inou partnerskou spoločnosťou v minulosti, požiadajte danú spoločnosť o povolenie na vykonanie takéhoto kroku.

Dôležitá poznámka: Názov spoločnosti uvedený na lokalite Pinpoint musí byť platný názov spoločnosti, pod ktorým je spoločnosť registrovaná a oprávnená podnikať vo vašej oblasti. Názov vašej spoločnosti nemôže obsahovať produkty spoločnosti Microsoft.

 

Záznam aplikácií alebo profesionálnych služieb napíšte v dvoch krokoch

Po vytvorení prehľadu spoločnosti ste pripravení vytvoriť záznamy pre svoje aplikácie alebo služby.

 1. Pomenujte softvérovú aplikáciu alebo profesionálnu službu.
  Názov by mal byť krátky. Používajte jednoduchý a jednoznačný štýl. Zadávané informácie musia byť aktuálne.

  Požiadavky:
  • Minimálne jedno slovo a maximálne 10 slov. V prípade väčšiny jazykov vrátane angličtiny použite maximálne 70 znakov. V prípade jazykov, ako je napríklad ruština, nemčina, fínčina a iné, v ktorých slová bežne obsahujú viac znakov, použite maximálne 100 znakov. V prípade pochybností použite radšej menej slov.
  • Nemôže byť rovnaký ako existujúci produkt spoločnosti Microsoft.
  • Ak vaša služba predáva produkt spoločnosti Microsoft, názov služby musí obsahovať slovo Sales (Predaj) alebo Reseller (Predajca). Príklad: Microsoft Dynamics Reseller.
  • Prvé písmeno jednotlivých slov píšte veľké. Ak však názov ponuky tvorí určitú značku, uveďte názov presne tak, ako ho uvádza značka.
  • Ak vytvárate záznamy špecifické pre viaceré odvetvia alebo použitia pre aplikáciu či službu, s každým záznamom zaobchádzajte ako s jedinečnou ponukou. Názov každej ponuky musí zreteľne poukazovať na zamýšľané použitie alebo odvetvie.

   

 2. Vytvorte záznam aplikácie alebo profesionálnych služieb.
  Vhodný záznam vytvoríte pomocou jasných a stručných odpovedí na nasledujúce otázky v uvedenom poradí.
  • Uveďte, na čo slúži vaša aplikácia alebo služba a aký problém zákazníka vyrieši.
  • Uveďte, aké technológie spoločnosti Microsoft daná aplikácia alebo služba vylepšuje alebo na akých je založená.
  • Uveďte výhody, ktoré táto aplikácia alebo služba prináša, v odrážkovom zozname.

  Požiadavky:

  • Minimálne 20 slov a maximálne 250 slov. V prípade väčšiny jazykov vrátane angličtiny použite maximálne 1800 znakov. V prípade jazykov, ako je napríklad ruština, nemčina, fínčina a iné, v ktorých slová bežne obsahujú viac znakov, použite maximálne 2500 znakov. V prípade pochybností použite radšej menej slov.
  • Musí uvádzať, aká je vaša aplikácia alebo služba, na čo slúži a akých 3 až 5 výhod prináša zákazníkom.
  • Nesmie obsahovať úvodzovky, adresy URL ani kontaktné údaje, ako sú adresa spoločnosti, e-mailová adresa a telefónne číslo.
  • Ak vytvárate záznamy špecifické pre viaceré odvetvia alebo použitia pre aplikáciu či službu, s každým záznamom zaobchádzajte ako s jedinečnou ponukou. Opisy jednotlivých ponúk musia byť odlišné a zacielené prostredníctvom kľúčových slov špecifických pre zamýšľané použitie alebo odvetvie.

Poznámka k výberu kategórií: Pri vytváraní záznamu pre svoju aplikáciu alebo službu si môžete vybrať až z troch kategórií pre relevantné obchodné požiadavky, z troch vhodných odvetví a až z piatich produktov spoločnosti Microsoft, ktoré sú kompatibilné s vašou ponukou. Čím konkrétnejšie vyberiete kategórie a opíšete hodnotu a výhody, ktoré prináša aplikácia alebo profesionálna služba, tým väčšie sú vaše šance získať pozornosť zákazníkov. Všeobecné záznamy s mnohými priradeniami vedú k horšiemu umiestneniu vo výsledkoch vyhľadávania.

Požiadavky na kvalitu a formátovanie

Keď vytvoríte alebo zrevidujete svoj profil a odošlete ho na schválenie, skontrolujú ho členovia tímu lokality Pinpoint a príslušných tímov produktových lokalít Marketplace. Kvalita profilu sa posudzuje z nasledujúcich hľadísk:

Kvalita a tón obsahu

 • Používajte prvú osobu: „Máme znalosti v oblasti...“, „Naše služby vám pomôžu...“.
 • Prehľad spoločnosti je zameraný na skúsenosti a odborné znalosti, ktoré vaša spoločnosť ponúka.
 • Záznam aplikácií a služieb je zameraný na to, na čo slúžia vaše ponuky a aké výhody môžu od nich zákazníci očakávať.
 • Súlad s pokynmi vo vyššie uvedenej časti Vytvorenie a revízia profilu, ktorá presne uvádza, aké informácie je potrebné zahrnúť.

Formátovanie a gramatika

 • Vyhnite sa chybám v pravopise, používaní malých a veľkých písmen, interpunkcii alebo gramatike.
 • Nepoužívajte symboly ochranných známok produktov spoločnosti Microsoft.
 • Nepoužívajte tučné písmo, kurzívu ani podčiarknutie.
 • Nepoužívajte formátovanie. Obsah formátujte len ako obyčajný text.

Grafické súbory

Keď pridávate logo spoločnosti a snímky obrazovky svojej aplikácie alebo služby, použite súbory vo formáte GIF alebo JPEG v nasledujúcich veľkostiach:

 • Súbor loga spoločnosti: rozmery v pixeloch 100 (šírka) x 100 (výška)
 • Snímka obrazovky produktu alebo služby: rozmery v pixeloch 640 (šírka) x 480 (výška)
Požiadavky na krajinu a jazyk

Prehľad vašej spoločnosti a záznamy vašich aplikácií alebo služieb musia byť napísané v natívnom jazyku vašej konkrétnej oblasti. Na lokalite Pinpoint Marketplace pre Spojené štáty budú napríklad uvedené iba aplikácie a profesionálne služby ponúkané v USA a s opisom v angličtine.

Pri odosielaní profilu na novú lokalitu Marketplace musí byť webová lokalita, na ktorú odkazujete, v rovnakom jazyku ako lokalita Marketplace. Ak má napríklad vaša spoločnosť sídlo v Spojenom kráľovstve a chcete pridať svoj profil na nemeckú lokalitu Marketplace, musíte vytvoriť prepojenie na nemeckú verziu webovej lokality. Získajte ďalšie informácie o zaradení do zoznamu v inom jazyku alebo krajine.

Profil je dokončený. Čo ďalej?

Migrácia registračných informácií v programe Microsoft Partner Network (MPN) na tabuľu lokality Pinpoint zvyčajne trvá najviac tri pracovné dni. Po migrácii informácií na tabuľu lokality Pinpoint sa môžete prihlásiť na tabuľu lokality Pinpoint, kde môžete skontrolovať stav svojho prehľadu spoločnosti a vykonať potrebné zmeny. Zobrazenie zmien na webovej lokalite Pinpoint môže trvať až 10 pracovných dní. Získajte ďalšie informácie o časoch publikovania profilu.

Ak chcete získať ďalšie pokyny týkajúce sa odoslania a optimalizácie svojho profilu, prejdite na stránku Optimalizácia profilu alebo si prečítajte najčastejšie otázky partnera.

Stále máte otázky? Obráťte sa na tím podpory programu MPN.

 

Návrat na Pinpoint Partner Center.