Uvedenie v produktových lokalitách Microsoft Marketplace

Na zvýšenie svojej publicity môžete okrem použitia lokality Pinpoint publikovať aplikácie a profesionálne služby na lokalitách Marketplace uvedených nižšie. Ak chcete svoje profily uviesť na týchto lokalitách Marketplace, pomocou prepojení nižšie prejdite na kritériá jednotlivých lokalít Marketplace a podrobné pokyny na registráciu.

 

Microsoft Dynamics Marketplace

Predstavte svoje aplikácie a služby Microsoft Dynamics, ktoré pomáhajú zákazníkom automatizovať a zefektívniť finančné, obchodné a zásobovacie procesy a podporujú ich dlhodobý úspech.

Microsoft Dynamics Marketplace

 

Microsoft Office 365 Marketplace

Je to lokalita pre vaše aplikácie a služby, ktoré rozširujú balík produktov Office 365, a tiež pre služby novej generácie na komunikáciu a spoluprácu, ako napríklad Exchange Online, Lync, Office 2010 a SharePoint Online.

 Office 365 Marketplace

 

Microsoft System Center Marketplace

Uveďte svoje integrované a automatizované riešenia riadenia, ktoré pomáhajú zákazníkom zvyšovať produktivitu, optimalizovať infraštruktúru a zároveň znižovať náklady, zlepšovať dostupnosť aplikácií a poskytovanie služieb.

 System Center Marketplace

 

Windows Server Marketplace

Zaraďte sa medzi dôveryhodných profesionálov s logom certifikovaných aplikácií Windows Server. Oslovujte organizácie všetkých veľkostí, ktoré sa chcú pohybovať za hranicami virtualizácie, zjednodušiť správu, optimalizovať aplikácie pre cloudové služby a získať flexibilný prístup k údajom a aplikáciám.

 

Windows Server Marketplace

 

Prispôsobenie záznamov na lokalitách Marketplace

Vaše aplikácie a profesionálne služby možno publikovať len na lokalitách Marketplace špecifických pre konkrétne produkty. Ak záznam pridáva hodnotu produktom na viacerých lokalitách Marketplace, na zvýšenie publicity vytvorte ďalšie záznamy prispôsobené jednotlivým lokalitám Marketplace.

Napríklad:

  • Produkt ABC Application vylepšuje produkty z produktových radov Windows Server aj System Center a chcete, aby bol uvedený na oboch lokalitách Marketplace.
  • Vytvorte profil pre každú lokalitu Marketplace a každému profilu dajte názov zodpovedajúci produktom a lokalite Marketplace, kde bude publikovaný. (Aplikácia ABC Application pre Windows Server, Aplikácia ABC Application pre System Center)
  • Pozrite si požiadavky na profil na jednotlivých lokalitách Marketplace, aby ste mali istotu, že ste si správne vybrali možnosti, s ktorými produkt funguje, a že spĺňate ďalšie kritériá na testovanie softvéru alebo registráciu v programe MPN.