Zapíšte sa do zoznamu v inom jazyku alebo krajine

Rozšírte svoj geografický dosah, rozšírte svoje podnikanie

Na lokalite Pinpoint môžete prezentovať svoje odborné znalosti a ponuky podnikovým zákazníkom v rôznych jazykoch a krajinách alebo oblastiach.


Stačí sa riadiť pokynmi uvedenými nižšie na použitie existujúceho profilu v krajinách alebo oblastiach, v ktorých sa hovorí jedným jazykom, a vytváranie lokalizovaných profilov pre ďalšie krajiny alebo oblasti. Skôr než začnete, prečítajte si požiadavky uvedené v zozname nižšie.


Požiadavky:

 • Prehľad vašej spoločnosti a záznam aplikácií a služieb musí byť lokalizovaný v jazyku, ktorý sa používa v lokalite Pinpoint Marketplace v krajine, v ktorej sa chcete zapísať.
 • Musíte mať lokalizovanú webovú stránku a kontaktnú osobu, ktorá bude poskytovať služby zákazníkom v tomto jazyku.
 • Aplikáciu alebo profesionálnu službu môžete do záznamu novej krajiny zaradiť, až keď do záznamu pre danú krajinu alebo oblasť zaradíte prehľad spoločnosti.
 • Zoznam dostupných krajín závisí od jazyka vášho profilu a od krajín priradených k vášmu prehľadu spoločnosti. Zobrazia sa len krajiny, ktoré používajú vybraný jazyk profilu. Nezabudnite najskôr k zodpovedajúcemu jazyku a krajine vytvoriť a priradiť prehľad spoločnosti.

Ak chcete určiť správny jazyk pre vašu doplnkovú krajinu alebo získať zoznam jazykov, kliknite na rozbaľovaciu ponuku krajiny alebo oblasti v pravom hornom rohu domovskej stránky lokality Pinpoint.

Uvedenie existujúceho prehľadu spoločnosti v inej krajine s rovnakým jazykom

 1. Prihláste sa na tabuľu lokality Pinpoint pomocou poverení konta Microsoft (predtým konto Windows Live ID), ktoré používate na získanie prístupu do programu Microsoft Partner Network.
 2. Na ľavom navigačnom paneli vyberte položku Pridať alebo upraviť profily. Teraz by sa mala zobraziť zelená karta Prehľady spoločnosti.
 3. Nájdite prehľad spoločnosti, ktorý má rovnaký jazyk ako krajina, v ktorej sa chcete zaradiť do zoznamu, a v pravej rozbaľovacej ponuke Akcie vyberte položku Priradiť krajiny alebo oblasti.
 4. Z kontrolného zoznamu zvoľte ďalšiu krajinu (alebo krajiny), ktoré chcete priradiť k tomuto prehľadu spoločnosti a zvoľte Uložiť.

  Poznámka: V kontrolnom zozname budú uvedené len krajiny, ktoré používajú rovnaký jazyk.

Profil s novou krajinou alebo oblasťou sa na lokalite Pinpoint live objaví do 10 pracovných dní.

Uvedenie nového prehľadu spoločnosti v novom jazyku a v novej krajine

 1. Prihláste sa na tabuľu lokality Pinpoint pomocou poverení konta Microsoft (predtým konto Windows Live ID), ktoré používate na získanie prístupu do programu Microsoft Partner Network.
 2. Na ľavom navigačnom paneli vyberte položku Pridať alebo upraviť profily. Teraz by sa mala zobraziť zelená karta Prehľady spoločnosti.
 3. Zvoľte Nový.
 4. Zvoľte si nový jazyk pre nový prehľad spoločnosti.
 5. Vyberte si krajinu (alebo krajiny), v ktorej má byť tento prehľad spoločnosti zaradený do zoznamu.
 6. Zadajte svoj lokalizovaný popis spoločnosti, URL webovej stránky a kontaktné informácie.
 7. Zvoľte položku Odoslať na schválenie.

Poznámka: V kontrolnom zozname budú uvedené len krajiny, ktoré používajú tento jazyk. 

Tip: Do opisu zahrňte krátke kľúčové slová a frázy, aby ste zlepšili čitateľnosť a získali lepšie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania. Prečítajte si viac o kľúčových slovách.

Pozrite si vzor prehľadu spoločnosti.

Profil s novou krajinou alebo oblasťou sa na lokalite Pinpoint live objaví do 10 pracovných dní.

Publikovanie existujúceho záznamu aplikácie alebo služby v inej krajine, ktorá používa rovnaký jazyk

 1. Prihláste sa na tabuľu lokality Pinpoint pomocou poverení konta Microsoft (predtým konto Windows Live ID), ktoré používate na získanie prístupu do programu Microsoft Partner Network.
 2. Na ľavom navigačnom paneli vyberte položku Pridať alebo upraviť profily. Teraz by sa mala zobraziť zelená karta Prehľady spoločnosti.
 3. Zvoľte kartu Aplikácie a služby.
 4. Vyhľadajte záznam aplikácie alebo profesionálnej služby, ktorý by ste chceli priradiť, a v rozbaľovacej ponuke Akcie na pravej strane vyberte položku Priradiť krajiny alebo oblasti.
 5. Vyberte krajinu alebo oblasť (prípadne krajiny alebo oblasti), v ktorej sa má vaša aplikácia alebo služba zaradiť do zoznamu.
 6. Zvoľte položku Uložiť v spodnej časti stránky.

Záznam sa na stránke Pinpoint live pre novú priradenú krajinu/územie objaví do 10 pracovných dní.

Publikovanie existujúceho záznamu aplikácie alebo služby v krajine, ktorá používa iný jazyk

 1. Prihláste sa na tabuľu lokality Pinpoint pomocou poverení konta Microsoft (predtým konto Windows Live ID), ktoré používate na získanie prístupu do programu Microsoft Partner Network.
 2. Na ľavom navigačnom paneli vyberte položku Pridať alebo upraviť profily. Teraz by sa mala zobraziť zelená karta Prehľady spoločnosti.
 3. Zvoľte kartu Aplikácie a služby.
 4. Nájdite záznam aplikácie alebo služby, ktorý by ste chceli priradiť a zvoľte položku Pridať záznam.
 5. Vyberte nový jazyk, v ktorom chcete zaradiť svoju aplikáciu alebo službu do zoznamu.
 6. Vyberte krajinu alebo oblasť (prípadne krajiny alebo oblasti), v ktorej chcete svoju aplikáciu alebo službu zaradiť do zoznamu.
 7. Zadajte svoj lokalizovaný popis aplikácie alebo služby a URL príslušnej webovej stránky.
 8. Zvoľte položku Odoslať na schválenie.

Tip: Do opisu zahrňte krátke kľúčové slová a frázy, aby ste zlepšili čitateľnosť a získali lepšie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania. Prečítajte si viac o kľúčových slovách.

Pozrite si vzor záznamu.

Záznam sa na stránke Pinpoint live pre novú krajinu/územie objaví do 10 pracovných dní.