Lokality Marketplace zamerané na konkrétne produkty spoločnosti Microsoft

Nájdite správneho odborníka na IT, ktorého vaša spoločnosť potrebuje

Vyhľadanie spoločností s odbornými znalosťami produktov Microsoft, ktoré vaša spoločnosť potrebuje na splnenie svojich požiadaviek na IT, je teraz jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Tieto produktové lokality Marketplace prezentujú odborníkov, aplikácie a služby, ktoré zvyšujú hodnotu konkrétnych produktov alebo produktových radov od spoločnosti Microsoft.


Poznámka: Tieto lokality Marketplace nie sú v niektorých oblastiach k dispozícii.


Poskytujete aplikáciu alebo službu založenú na produkte spoločnosti Microsoft?
Získajte informácie o zaradení do zoznamov na produktových lokalitách Marketplace.

 

Microsoft Dynamics Marketplace

Spojte sa so správnymi odborníkmi na systém Microsoft Dynamics a nájdite najlepšie riešenia na automatizáciu a zjednodušenie finančných procesov, procesov analytických nástrojov a dodávateľského reťazca, ale aj podporu dlhodobého úspechu. Začnite vyhľadávať!

Microsoft Dynamics Marketplace

 

Microsoft Office 365 Marketplace

Získajte prístup k odborníkom na balík Microsoft Office 365, k aplikáciám a službám, ktoré rozširujú balík produktov Office 365, a tiež k službám novej generácie na komunikáciu a spoluprácu, ako napríklad Exchange Online, Lync, Office 2010 a SharePoint Online. Začnite vyhľadávať!

 Office 365 Marketplace

 

Microsoft System Center Marketplace

Nájdite integrované a automatizované riešenia riadenia softvéru System Center, ktoré vám pomôžu zvýšiť produktivitu, optimalizovať infraštruktúru a zároveň znížiť náklady, zlepšiť dostupnosť aplikácií a poskytovanie služieb. Začnite vyhľadávať!

 System Center Marketplace

 

Windows Server Marketplace

Vyhľadajte adresár certifikovaných aplikácií s logom, ktoré sú založené na technológii Windows Server. Windows Server pomáha organizáciám všetkých veľkostí pohybovať sa za hranicami virtualizácie, zjednodušiť správu, optimalizovať aplikácie pre cloud a získať flexibilný prístup k údajom a aplikáciám. Začnite vyhľadávať!

 

Windows Server Marketplace

 

 

Windows Azure Marketplace

Nakupujte prémiové údaje a aplikácie na tejto lokalite Marketplace, ktorá zahŕňa stovky aplikácií, tisícky odberov a bilióny údajových bodov. Začnite vyhľadávať!

 

Windows Azure Marketplace