Informácie o lokalite Pinpoint

Čo je lokalita Microsoft Pinpoint?

Lokalita Microsoft Pinpoint Marketplace smeruje potenciálnych zákazníkov firiem na partnerov spoločnosti Microsoft, ktorí môžu poskytovať správne aplikácie a služby predstavujúce efektívne riešenie špecifických potrieb firiem. Potenciálni zákazníci môžu vyhľadávať, vyhodnocovať, skúšať a kupovať aplikácie postavené na softvéri spoločnosti Microsoft pre firmy prostredníctvom používateľského prostredia, ktoré kladie dôraz na kvalitu a dôveryhodnosť. Zákazníci môžu tiež vyhľadávať a vyhodnocovať miestnych odborníkov v oblasti IT, ktorí poskytujú profesionálne technológie a služby pre firmy, a kontaktovať sa s nimi.

Lokalita Pinpoint ďalej rozširuje dosah partnerov prostredníctvom strategickej integrácie s webovými lokalitami, vyhľadávacími nástrojmi, produktmi a lokalitami Marketplace pre konkrétne produkty spoločnosti Microsoft.

Vyhľadávacia platforma Pinpoint okrem toho podporuje lokality Marketplace pre konkrétne produkty, ktoré zákazníkom so záujmom o aplikácie a služby pre konkrétne produkty spoločnosti Microsoft pomôžu rýchlo nájsť to, čo potrebujú. Tieto lokality Marketplace prinášajú tiež komplexnejší prehľad poskytovateľov (partnerov spoločnosti Microsoft) týchto ponúk.

Pinpoint je nástroj online na získavanie potenciálnych zákazníkov, ktorý je navrhnutý tak, aby ste získali väčší počet potenciálnych zákazníkov, pri ktorých je väčšia pravdepodobnosť, že s nimi nakoniec realizujete obchodnú transakciu. Potenciálnym zákazníkom ponúka samostatný zdroj na vyhľadávanie dôveryhodných odborníkov na technológie, ako ste vy, a to vďaka jednoducho použiteľným funkciám na prehľadávanie informácií a vyhľadávanie umožňujúcim identifikovať partnerov a poskytovateľov, ktorí najviac zodpovedajú konkrétnym potrebám zákazníkov.

Získajte ďalšie informácie o výhodách zaradenia do zoznamu na lokalite Pinpoint a vypočujte si, čo hovoria partneri v týchto úspešných príbehoch týkajúcich sa lokality Pinpoint.

Akým spôsobom lokalita Pinpoint podporuje sieť Microsoft Partner Network (MPN)?
Pinpoint je online prostredie, ktoré firemným zákazníkom pomáha vyhľadávať partnerov spoločnosti Microsoft a spojiť sa s nimi. Sieť MPN podporuje tým, že pomáha vývojárom a poskytovateľom technologických služieb dostať softvérové aplikácie a profesionálne služby na trh a zaujať zákazníkov, ktorí tieto ponúkané aplikácie a služby potrebujú. Ďalšie informácie o sieti Microsoft Partner Network získate na stránke najčastejších otázok o programe MPN.
Čo sú lokality Marketplace špecifické pre konkrétne produkty spoločnosti Microsoft?

Skupiny produktov spoločnosti Microsoft zodpovedajú modelu lokality Pinpoint s cieľom vytvárať lokality Marketplace, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby firemným zákazníkom pomáhali vyhľadávať dôveryhodných odborníkov, aplikácie a služby, ktoré rozširujú konkrétne produkty spoločnosti Microsoft a jednoducho sa s nimi integrujú.

Tieto lokality Marketplace poskytujú firemným zákazníkom komplexnejší prehľad partnerov spoločnosti Microsoft. Títo partneri sa špecializujú na konkrétne produkty a skupiny produktov a môžu najlepšie riešiť vaše obchodné problémy a podporovať dlhodobé ciele. Môžete vyhľadávať podľa produktu, obchodného problému alebo umiestnenia.

Lokality Marketplace pomáhajú tiež vývojárom a poskytovateľom služieb dostať aplikácie a profesionálne služby k zákazníkom, ktorí tieto aplikácie a služby potrebujú.

Získajte ďalšie informácie.

Postup pri zaradení do zoznamu

Ak ste si na lokalite Pinpoint ešte nevytvorili profil, svoju ponuku môžete do zoznamu zaradiť vykonaním dvoch krokov: zapojte sa do siete Microsoft Partner Network (MPN) a vytvorte prehľad svojej spoločnosti. Potom pridajte záznamy aplikácií alebo profesionálnych služieb. Získajte ďalšie informácie a zaraďte svoju ponuku do zoznamu.
Čo v prípade, ak lokalita Pinpoint nie je dostupná v krajine, v ktorej pôsobí moja spoločnosť?
Aj v takom prípade sa môžete prihlásiť na tabuľu lokality Pinpoint a získať prístup k svojmu profilu. Môžete pridať alebo upraviť profil spoločnosti a vytvoriť opisy aplikácií a služieb pre trhy, na ktorých má lokalita Pinpoint podporu.
Zaregistroval/-a som sa v sieti Microsoft Partner Network, no moja spoločnosť nie je uvedená na lokalite Pinpoint. Ako mám postupovať?

Keď sa zaregistrujete v programe Microsoft Partner Network (MPN) a počas registrácie vyberiete možnosť zahrnutia do adresárov spoločnosti Microsoft, migrácia vašich údajov na lokalitu Pinpoint môže trvať až tri pracovné dni.

Po troch pracovných dňoch sa môžete prihlásiť na tabuľu lokality Pinpoint a skontrolovať stav prehľadu spoločnosti, ako aj vykonať všetky potrebné zmeny. Zobrazenie nových informácií na webovej lokalite Pinpoint môže trvať najviac 15 pracovných dní. (Poznámka: Čas publikovania sa môže pre jednotlivé krajiny líšiť. Získajte ďalšie informácie.)

Ak sa vaše informácie nezobrazujú v uvedenom čase, môže to mať jednu z nasledujúcich príčin: prehľad svojej spoločnosti ste neodoslali na schválenie, prehľad vašej spoločnosti nespĺňa pravidlá používania profilu na lokalite Pinpoint, svoje konto Microsoft (predtým konto Windows Live ID) ste nepriradili k členstvu v programe MPN alebo ste počas registrácie v programe MPN nevybrali možnosť zaradenia do adresárov spoločnosti Microsoft. Získajte informácie o tom, ako možno vyriešiť tieto a iné problémy, ktoré môžu spôsobiť pozdržanie zverejnenia.

Ak sa už vaša spoločnosť nachádza na lokalite Pinpoint, úpravy môžete vykonávať prostredníctvom tabule lokality Pinpoint. V pravom hornom rohu ľubovoľnej stránky kliknite na položku Tabuľa a prihláste sa pomocou poverení konta Microsoft (predtým konto Windows Live ID), ktoré používate na získanie prístupu do programu MPN.

 1. Kliknite na položku Pridať alebo upraviť profily.
 2. Ak upravujete prehľad, vyberte kartu Prehľady spoločnosti.
  • V rozbaľovacej ponuke Akcie kliknite na položku Upraviť podrobnosti.
  • Po vykonaní zmien nezabudnite kliknúť na zelené tlačidlo Odoslať na schválenie.
 3. Ak upravujete ponuky, vyberte kartu Aplikácie a služby .
  • Vyberte aplikáciu alebo službu, ktorú chcete zmeniť.
  • V rozbaľovacej ponuke Akcie kliknite na položku Upraviť podrobnosti.
  • Po vykonaní zmien nezabudnite kliknúť na zelené tlačidlo Odoslať na schválenie.

Získajte ďalšie informácie o aktualizovaní a optimalizovaní profilu.

Ako možno zmeniť sídlo spoločnosti?

Ak chcete zmeniť sídlo spoločnosti v zázname spoločnosti (prípadne pridať alebo odstrániť sídlo), prihláste sa na tabuľu lokality Pinpoint pomocou poverení konta Microsoft (predtým konto Windows Live ID), ktoré používate na získanie prístupu do programu MPN, a potom postupujte takto:

 1. Vyberte položku Pridať alebo upraviť profily.
 2. Vyberte kartu Prehľady spoločnosti.
 3. V rozbaľovacom zozname Akcie vyberte položku Spravovať sídla.
 4. Vyberte sídlo, ktoré chcete aktualizovať, alebo kliknite na tlačidlo Pridať ďalšie sídlo.
 5. Vyberte položku Upraviť sídlo.
 6. Aktualizujte informácie o sídle. Ak chcete sídlo odstrániť, prejdite nižšie a vyberte položku Odstrániť.
 7. Kliknite na položku Odoslať na schválenie.

Zmeny v profile sa na lokalite Pinpoint môžu prejaviť až o 15 pracovných dní.

Ako môžem do zoznamu zaradiť organizáciu alebo pridať aplikácie a služby vo viacerých jazykoch a krajinách (USA, Spojené kráľovstvo, India atď.)?
Ak je vaša spoločnosť už uvedená na lokalite Pinpoint, svoju ponuku môžete zaradiť do zoznamu vo viacerých jazykoch a krajinách prostredníctvom tabule lokality Pinpoint. Získajte úplné pokyny.
Ako možno k záznamu spoločnosti priradiť konkrétne kategórie vyhľadávania a prehľadávania?

Prihláste sa na tabuľu lokality Pinpoint pomocou poverení konta Microsoft (predtým konto Windows Live ID), ktoré používate na získanie prístupu do programu MPN, a kliknite na položku Pridať alebo upraviť profily. Na karte Aplikácie a služby vyhľadajte záznam aplikácie alebo služby, ku ktorému chcete priradiť konkrétne kategórie vyhľadávania a prehľadávania, a potom postupujte takto:

 1. V rozbaľovacom zozname Akcie vyberte položku Zobraziť podrobnosti.
 2. Vyberte položku Upraviť zdieľané atribúty.
 3. Vyberte kategórie Obchodná požiadavka.
 4. Vyberte Označenie spoločnosti Microsoft „Pracuje s“ produktmi a technológiami.
 5. Vyberte položku pre vhodné odvetvia.
 6. Vyberte lokality Marketplace, do zoznamov ktorých sa chcete zaradiť.
 7. Odošlite svoju prácu na schválenie.

Zmeny v profile sa na lokalite Pinpoint môžu prejaviť až o 15 pracovných dní.

Aké sú kritériá na zaradenie aplikácie do zoznamu na lokalite Pinpoint?

Aplikácie zaradené do zoznamu na lokalite Pinpoint sú softvérové aplikácie definované ako úplné a samostatné softvérové programy, ako aj súčasti softvéru, ktoré rozširujú funkcie softvérového programu, ako sú napríklad súčasti, doplnky, moduly a webové služby.

Niektoré typy aplikácií na lokalite Pinpoint:

 • sieťové aplikácie,
 • distribuované aplikácie (klientske aj serverové),
 • zoskupenia softvérových aplikácií, ktoré zahŕňajú spustiteľné súbory a ďalšie súčasti softvéru, ako sú napríklad databázy,
 • systémový softvér (infraštruktúra) alebo middleware (integrátori počítačových služieb alebo procesov),
 • kód, ktorý bol vopred navrhnutý alebo nakonfigurovaný na konkrétny účel.

Služby vývoja a implementácie vlastných aplikácií je na lokalite Pinpoint potrebné uvádzať ako profesionálne služby.

Požiadavky:

 • Aplikácie nesmú zákazníkov poškodzovať a nesmú vykazovať škodlivé, nečestné, invazívne alebo nevhodné správanie alebo pracovať spôsobom, ktorý zakazujú Podmienky používania.
 • Aplikácie musia byť vytvorené tak, aby ich bolo možné používať v technológiách platforiem spoločnosti Microsoft, ako sú napríklad počítačové platformy (Windows Server, Windows Azure), aplikačné platformy (CRM, SharePoint, Exchange) a klientske platformy.

Odporúčania:

 • Možnosti podpory aplikácií: nezávislí dodávatelia softvéru by mali poskytovať prepojenia na stránky podpory aplikácií alebo ďalšiu dokumentáciu.
 • Bezplatná skúšobná verzia: nezávislí dodávatelia softvéru by mali poskytovať prepojenia na bezplatné skúšobné verzie alebo ukážky aplikácií.
 • Interné prepojenia: nezávislí dodávatelia softvéru by pri záznamoch aplikácií na lokalite Pinpoint mali uvádzať priame prepojenie na svoju webovú lokalitu, aby si potenciálni zákazníci mohli prezrieť relevantné certifikácie spoločnosti Microsoft, ako aj hodnotenia a recenzie od iných zákazníkov.
Možno do zoznamu zaradiť aplikácie od iných spoločností, než je spoločnosť Microsoft?
Nie. Aplikácie zaradené do zoznamu na lokalite Pinpoint musia byť založené na technológiách spoločnosti Microsoft alebo musia tieto technológie integrovať. Aplikácie možno distribuovať a poskytovať ako lokálne, hosťované alebo komprimované programy alebo ako programy na prevzatie.
Ako dosiahnem, aby môj profil na lokalite Pinpoint navštevovalo viac zákazníkov?

Čím konkrétnejšie budete prezentovať svoje služby a aplikácie vo svojom profile na lokalite Pinpoint, tým vyššie sa bude vaša spoločnosť zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania a tým viac potenciálnych zákazníkov si prezrie jej profil. Tu je niekoľko jednoduchých tipov:

 • Presne informujte zákazníkov o tom, akým spôsobom vaše aplikácie a služby riešia ich konkrétne problémy.
 • Na opísanie aplikácií a služieb používajte jednoduchý a bežný jazyk, ktorý používajú aj vaši zákazníci. Aj v prípade, ak opisujete niečo veľmi technické, vyhnite sa technickým termínom.
 • Zamerajte sa na výhody, nie na funkcie.
 • Uveďte svoje certifikácie spoločnosti Microsoft.
 • Záznamy by mali byť stručné a výstižné a nemali by obsahovať marketingové frázy. Menej je niekedy viac.
 • Uveďte logo spoločnosti. Pomocou loga môžete odlíšiť svoju spoločnosť od konkurentov, pričom sa maximalizuje vaša viditeľnosť a dôveryhodnosť.

Ďalším tipom je podporovať zákazníkov, aby pre vaše aplikácie a služby zadali hodnotenia a recenzie. Zo štúdií použiteľnosti lokality Pinpoint vyplýva, že v prípade partnerov, ktorí majú hodnotenia a recenzie, existuje 10-krát väčšia pravdepodobnosť, že zaujmú potenciálnych zákazníkov. Prečítajte si ďalšie informácie o získaní recenzií zákazníkov.

Na základe čoho sa vyberajú spoločnosti, ktoré sa na lokalite Pinpoint zobrazujú prednostne?

Články Do pozornosti na lokalite Pinpoint predstavujú spoločnosti, ktoré poskytujú aplikácie a služby relevantné k témam článkov.

Na domovskej stránke lokality Pinpoint sa prednostne zobrazujú spoločnosti, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • Vo vyhľadávaní danej témy sa umiestňujú na prvých priečkach. Poznámka: Umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania určuje vyhľadávací nástroj na lokalite Pinpoint. Informácie o umiestnení vo výsledkoch vyhľadávania sú uvedené nižšie.
 • Vyhovujú kritériám výberu spoločností prednostne zobrazených na domovskej stránke, ktoré sú podrobne opísané nižšie.


Umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania na lokalite Pinpoint

Vyhľadávací nástroj na lokalite Pinpoint zohľadňuje viacero faktorov vrátane nasledujúcich:

 • Relevantné zhody kľúčových slov.
 • Úplnosť alebo neúplnosť vášho profilu.. Úplný profil obsahuje:
  • Výstižný prehľad spoločnosti uvádzajúci vaše odborné znalosti už v prvej vete.
  • Názvy aplikácií a profesionálnych služieb, ktoré vzbudia záujem u zákazníkov v súvislosti s ich požiadavkami.
  • Stručné záznamy aplikácií a služieb s kľúčovými slovami, vďaka ktorým sa zákazníci dozvedia o príslušných výhodách.
  • Prepojenia na snímky obrazovky, ukážky, skúšobné verzie, štúdie a ďalšiu dokumentáciu na podporu vašich ponúk.
  • Hodnotenia a recenzie zákazníkov.
 • Relevantné kompetencie spoločnosti Microsoft.
 • Presné atribúty pre váš záznam </g> v rozbaľovacích ponukách Typ záznamu, Relevantné obchodné požiadavky, „Pracuje s“ produkty spoločnosti Microsoft a Vhodné odvetvie na tabuli.
 • Ak ste partnerom programu Cloud Accelerate. Partneri programu Cloud Accelerate získavajú vyššie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania a možno ich identifikovať podľa označenia Cloud Accelerate. Získajte ďalšie informácie o tomto programe.
 • Ak máte certifikáciu CfMD (Certified for Microsoft Dynamics). Táto certifikácia je určená len pre partnerov systému Microsoft Dynamics, pre oprávňujúce aplikácie Microsoft Dynamics, ktoré vytvoria. Aplikácie s touto certifikáciou získavajú vyššie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania.
 • Hodnotenia a recenzie zákazníkov. Ak zákazníkov požiadate, aby odoslali otvorené recenzie, v ktorých uvedú, aké mali s vami a s vašimi aplikáciami a profesionálnymi službami skúsenosti, zlepšíte relevanciu svojich záznamov vo výsledkoch vyhľadávania. Požiadajte ich, aby prešli do sekcie Recenzie profilu vašej spoločnosti a klikli na tlačidlo Odoslať recenziu. Prečítajte si ďalšie informácie o získaní recenzií zákazníkov.


Kritériá výberu spoločností prednostne zobrazených na domovskej stránke

Spoločnosť môže byť prednostne zobrazená na domovskej stránke lokality Pinpoint, ak spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Má kompetenciu Gold alebo je zaregistrovaná v programe MPN, ktorý zodpovedá obchodnej požiadavke alebo produktu predstavovanému v danom mesiaci. Ak je témou mesiaca napríklad virtualizácia, na domovskej stránke budú uvedení len partneri s kompetenciou Gold v oblasti virtualizácie. Ak je témou cloud computing, na domovskej stránke sa budú zobrazovať partneri zaregistrovaní v programe MPN Cloud Accelerate.
 • úplný profil na lokalite Pinpoint a ďalšie prvky uvedené nižšie:
  • Logo spoločnosti.
  • Výstižný prehľad spoločnosti uvádzajúci odborné znalosti partnera už v prvej vete.
  • Názvy aplikácií a profesionálnych služieb, ktoré vzbudia záujem u zákazníkov v súvislosti s ich požiadavkami.
  • Stručné záznamy aplikácií a služieb s kľúčovými slovami, vďaka ktorým zákazníci získajú informácie o výhodách ponúk partnera.
  • Prepojenia na snímky obrazovky, ukážky, skúšobné verzie, štúdie a ďalšie zdroje informácií, ktoré podporujú ponuky partnera.
  • Presné priradenia atribútov pre relevantné záznamy aplikácií a služieb v rozbaľovacích ponukách Typ záznamu, Relevantné obchodné požiadavky, „Pracuje s“ produkty spoločnosti Microsoft a Vhodné odvetvie na tabuli lokality Pinpoint.
  • Viaceré hodnotenia a recenzie zákazníkov. Ak na domovskej stránke predstavujeme partnerov spoločnosti Microsoft, daný partner musí mať k profilu spoločnosti priradené viaceré recenzie. Ak na domovskej stránke predstavujeme softvérové aplikácie alebo profesionálne služby, daný partner musí mať k predstavovanej ponuke priradené viaceré recenzie.

Ak ste realizovali úspešnú implementáciu alebo máte inovatívny produkt či službu, o ktorej by mali ľudia vedieť, môžu existovať ďalšie možnosti na prednostné zobrazenie. Obráťte sa na tím lokality Pinpoint.

Ako zlepším umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania?

Nižšie sú uvedené najdôležitejšie informácie o tom, čo môžete urobiť pre zlepšenie umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania na lokalite Pinpoint.

 • Zahrňte do svojho profilu relevantné kľúčové slová: Údaje z lokality Pinpoint ukazujú, že profily zahŕňajúce slová, ktoré sú v súlade s požiadavkami firemných zákazníkov alebo obchodnými cieľmi, ktoré zákazníci potrebujú dosiahnuť, zabezpečujú najväčšiu návštevnosť a lepšie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania. Toto je krátky príklad kľúčových slov, ktoré sa môžu vzťahovať na vaše aplikácie alebo služby Microsoft Dynamics: účtovníctvo, zásoby, automatizácia oddelení predaja, marketing alebo služby zákazníkom, projekt.
 • Počúvajte výrazy, ktoré vaši zákazníci používajú, keď hovoria o svojich obchodných požiadavkách. Pravdepodobne používajú výrazy, aké môžu používať mnohí firemní zákazníci, keď hovoria o technologických produktoch a službách, ktoré ponúkate, a keď tieto produkty a služby vyhľadávajú. Tieto výrazy zahrňte do opisu spoločnosti, do názvu aplikácie alebo služby a do záznamu aplikácie alebo služby, aby ich rozpoznávali vyhľadávacie nástroje.
 • Získajte kompetencie spoločnosti Microsoft: Prostredníctvom nových kompetencií spoločnosti Microsoft môžu zákazníci jednoducho identifikovať kvalifikovaných partnerov spoločnosti Microsoft. Kompetencie Silver a Gold sa zohľadňujú v umiestneniach vo výsledkoch vyhľadávania. Získajte ďalšie informácie.
 • Získajte hodnotenia a recenzie zákazníkov. Ak zákazníkov požiadate, aby odoslali otvorené recenzie, v ktorých uvedú, aké mali s vami a s vaším softvérom a službami skúsenosti, zlepšíte relevanciu svojich záznamov vo výsledkoch vyhľadávania. Požiadajte ich, aby prešli do sekcie Recenzie profilu vašej spoločnosti a klikli na tlačidlo Odoslať recenziu. Prečítajte si ďalšie informácie o získaní recenzií zákazníkov.
 • Získajte certifikáciu CfMD (Certified for Microsoft Dynamics – iba pre partnerov produktu Microsoft Dynamics) pre svoje aplikácie. Aplikácie s touto certifikáciou sa zohľadňujú vo výsledkoch vyhľadávania.

Optimalizácia vyhľadávania a profilu

Ako dosiahnem, aby moje záznamy navštevovalo viac zákazníkov?

Vďaka úplnému profilu existuje 10-krát väčšia pravdepodobnosť, že zaujmete potenciálnych zákazníkov. Úplný profil obsahuje:

 • Výstižný prehľad spoločnosti uvádzajúci vaše odborné znalosti už v prvej vete.
 • Názvy aplikácií a profesionálnych služieb, ktoré vzbudia záujem u zákazníkov v súvislosti s ich požiadavkami.
 • Stručné záznamy aplikácií a služieb s kľúčovými slovami, vďaka ktorým sa zákazníci dozvedia o príslušných výhodách.
 • Prepojenia na snímky obrazovky, ukážky, skúšobné verzie, štúdie a ďalšiu dokumentáciu na podporu vašich ponúk.
 • Hodnotenia a recenzie zákazníkov.

Vytvorte záznam pre každú aplikáciu alebo službu, ktorú vaša spoločnosť ponúka. Čím špecifickejšie popíšete, čo všetko môžu zákazníci uskutočniť alebo zrealizovať pomocou vašej aplikácie alebo profesionálnej služby, tým viac potenciálnych zákazníkov prilákate.

Dbajte na to, aby bol váš profil stále aktuálny. Vždy keď pridáte novú aplikáciu, službu alebo reklamu, zaraďte ju do zoznamu na lokalite Pinpoint alebo na relevantnej produktovej lokalite Marketplace.

Získajte ďalšie informácie o optimalizovaní profilu.

Tým najefektívnejším spôsobom, ako zlepšiť svoje umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania na lokalitách Pinpoint a Marketplace, je začleniť relevantné kľúčové slová na správne miesta vo svojom profile. (Ak chcete získať ďalšie informácie o kľúčových slovách, pozrite si nasledujúcu otázku v tejto časti venovanej najčastejším otázkam.)

Ďalšie kroky, ktoré môžete urobiť:

 • Vytvorte úplný profil. Vytvorte samostatné, odlišné záznamy pre jednotlivé aplikácie a služby, ktoré vaša spoločnosť ponúka.
 • Získajte relevantné kompetencie spoločnosti Microsoft. Prostredníctvom kompetencií spoločnosti Microsoft môžu zákazníci jednoducho identifikovať kvalifikovaných partnerov spoločnosti Microsoft. Kompetencie Silver a Gold sa zohľadňujú v umiestneniach vo výsledkoch vyhľadávania. Získajte ďalšie informácie o kompetenciách spoločnosti Microsoft.
 • V rozbaľovacích ponukách Typ záznamu, Relevantné obchodné požiadavky, „Pracuje s“ produkty spoločnosti Microsoft a Vhodné odvetvie na tabuli vyberte najpresnejšie atribúty pre svoj záznam.
 • Staňte sa partnerom programu Cloud Accelerate. Partneri programu Cloud Accelerate získavajú vyššie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania a možno ich identifikovať podľa označenia Cloud Accelerate. Získajte ďalšie informácie o tomto programe.
 • Získajte certifikáciu CfMD (Certified for Microsoft Dynamics). Táto certifikácia je určená len pre partnerov systému Microsoft Dynamics, pre oprávňujúce aplikácie Microsoft Dynamics, ktoré vytvoria. Aplikácie s touto certifikáciou získavajú vyššie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania.
 • Získajte hodnotenia a recenzie zákazníkov. Ak zákazníkov požiadate, aby odoslali otvorené recenzie, v ktorých uvedú, aké mali s vami a s vašimi aplikáciami a profesionálnymi službami skúsenosti, zlepšíte relevanciu svojich záznamov vo výsledkoch vyhľadávania. Požiadajte ich, aby prešli do sekcie Recenzie profilu vašej spoločnosti a klikli na tlačidlo Odoslať recenziu. Prečítajte si ďalšie informácie o získaní recenzií zákazníkov.

Prvú vec, ktorú môžete urobiť na optimalizáciu svojho profilu pre vyhľadávacie nástroje, je začleniť kľúčové slová do prehľadu svojej spoločnosti a záznamov aplikácií a služieb.

Kľúčové slová sú slová, pomocou ktorých vaši zákazníci vyhľadávajú vaše aplikácie a služby. Môže ísť o slová alebo frázy zamerané na akciu alebo súvisiace s produktom, ktoré definujú:

 • Výhody, ktoré zákazník získa vďaka používaniu vašej aplikácie alebo služby.
 • Špecifické úlohy alebo ciele, ktoré zákazník chce zrealizovať pomocou vašej aplikácie alebo služby.

Údaje ukazujú, že profily zahŕňajúce slová, ktoré sú v súlade s požiadavkami firemných zákazníkov alebo obchodnými cieľmi, ktoré zákazníci potrebujú dosiahnuť, zabezpečujú najväčšiu návštevnosť a lepšie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania.

Zdroje kľúčových slov:

 • Počúvajte výrazy, ktoré vaši zákazníci používajú, keď hovoria o svojich obchodných požiadavkách. Pravdepodobne používajú výrazy, aké môžu používať mnohí firemní zákazníci, keď hovoria o technologických produktoch a službách, ktoré ponúkate, a keď tieto produkty a služby vyhľadávajú.
 • Používajte nástroje online, ako napríklad Bing Keyword Tool od spoločnosti WordStream, Google Insights for Search a Wordtracker.
 • Na lokalitách spoločnosti Microsoft vyhľadajte produkt spoločnosti Microsoft, ktorý vaše aplikácie a služby vylepšujú alebo podporujú.

Pokyny týkajúce sa umiestnenia a početnosti kľúčových slov:

Umiestnenie a početnosť kľúčových slov vo vašom profile musia byť realistické a relevantné. Cieľom je vytvoriť čitateľný profil, ktorý prezentuje vaše odborné znalosti a osloví zákazníkov v súvislosti s ich požiadavkami. Vyhľadávacie nástroje lokality Pinpoint a Marketplace vyhľadávajú kľúčové slová v nasledujúcich častiach:

 • Názov spoločnosti: môžete použiť iba platný obchodný názov svojej spoločnosti. Do názvu svojej spoločnosti nezahŕňajte názvy produktov spoločnosti Microsoft.
 • Názov aplikácie alebo profesionálnej služby: pomenujte svoje ponuky tak, aby informovali zákazníkov o tom, čo poskytujú. Názov produktu spoločnosti Microsoft môžete do názvu svojej aplikácie alebo profesionálnej služby zahrnúť IBA v prípade, keď názov obsahuje aj ďalší popisovač alebo označenie, ktoré signalizuje, čo vaša ponuka prináša zákazníkom alebo akým spôsobom vylepšuje produkt spoločnosti Microsoft.
 • Prehľad spoločnosti, záznam aplikácie alebo služby:

Najdôležitejšie sú prvé dve vety v rámci prehľadu spoločnosti a záznamu aplikácie alebo služby.

 • Oboznámte ľudí hneď s tým, aké sú vaše odborné znalosti.
 • Presne uveďte, na čo slúži vaša aplikácia alebo služba.

 Dosiahnite to použitím jasných a relevantných kľúčových slov a fráz.

 • Názov kompetencie: vyhľadávacie nástroje lokality Pinpoint a lokalít Marketplace priradia kľúčové slová k názvu získanej kompetencie.
 • „Pracuje s“ produkty: uveďte špecifické produkty spoločnosti Microsoft, ktoré vaša aplikácia alebo profesionálna služba vylepšuje či podporuje. Dbajte na to, aby ste z rozbaľovacej ponuky na tabuli vybrali relevantné „Pracuje s“ produkty spoločnosti Microsoft.
 • Adresa URL webovej lokality: ak adresa URL webovej lokality obsahuje slovo, ktoré sa zhoduje s kľúčovým slovom zadaným vo vyhľadávacom nástroji, bude to v prospech umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania.
Čo NEMÁM zahrnúť do svojho profilu?

Vo vašom profile by sa nemali nachádzať nasledujúce položky.

 • Prehnané tvrdenia a sľuby. Podložte všetky tvrdenia, ktoré uvádzate v súvislosti s odbornými znalosťami vašej spoločnosti alebo jej pozíciou na trhu, a ponúkajte len produkty, služby a výsledky, ktoré ste schopní a máte v úmysle poskytnúť.
 • Neurčité alebo všeobecné vyhlásenia o pôsobnosti vašej spoločnosti. Uveďte špecifické podrobnosti, ktoré odlíšia vaše ponuky od konkurentov.
 • Marketingový žargón ani zbytočné informácie. Poskytnite len podrobnosti založené na faktoch.
 • Príliš technický jazyk. Zabezpečte zrozumiteľnosť svojho profilu pre všetkých – od správcu kancelárie až po majiteľa spoločnosti.
 • Vyhlásenia o vízii alebo poslaní svojej spoločnosti. Tie použite na webovej lokalite vašej spoločnosti.
 • Podrobné opisy bežných problémov zákazníkov. Zákazníci vedia, aké sú ich problémy. Povedzte zákazníkom, ako im môžete pomôcť. Porozprávajte im o výhodách používania vašej aplikácie alebo služby. 

Tabuľa lokality Pinpoint

Čo je tabuľa lokality Pinpoint?

Ak sa stanete partnerom lokality Pinpoint, získate prístup k tabuli lokality Pinpoint pre svoju konkrétnu spoločnosť. Tabuľa je nástroj na prispôsobovanie obsahu, ktorý vám umožňuje vykonávať nasledujúce činnosti:

 • Aktualizovať záznamy softvérových aplikácií a profesionálnych služieb (prostredníctvom stránky Upraviť profily).
 • Zaradiť aplikácie do zoznamov vo viacerých oblastiach a jazykoch (prostredníctvom stránky Upraviť profily).
 • Získať prehľad o aktivite zákazníkov na stránkach vášho profilu (prostredníctvom stránky Tabuľa).
 • Zobraziť analytické údaje o spoločnosti, softvérových aplikáciách a profesionálnych službách (prostredníctvom stránky Analýza):
  • Návštevy a zobrazenia stránok: zobrazenie prehľadu návštev podľa rozsahu dátumov s rozdelením podľa kategórie.
  • Interné odkazujúce zdroje: zistite, na ktoré časti lokality Pinpoint zákazníci klikli, aby sa dostali na váš záznam spoločnosti, aplikácie alebo služby.
  • Dotazy: môžete zobraziť počet potenciálnych zákazníkov, ktorí klikli na tlačidlo Odoslať e-mail tejto spoločnosti.
 • Spravovať konto lokality Pinpoint (prostredníctvom stránky Upraviť osobné údaje).
  Zadajte názov spoločnosti a meno kontaktnej osoby, aby mohla lokalita Pinpoint prepojiť informácie profilu o vašej spoločnosti a riešeniach, ktoré ste zadali v rámci registrácie do programu Microsoft Partner Network (MPN). Ak ste pridružení k viacerým spoločnostiam, môžete vybrať alebo zmeniť predvolený záznam spoločnosti pre lokalitu Pinpoint.
Keď zákazník klikne na tlačidlo Odoslať e-mail tejto spoločnosti na stránke Prehľad spoločnosti a odošle údaje prostredníctvom nasledujúceho formulára, kto tieto údaje dostane?
E-mail sa odošle do priečinka doručenej pošty primárnej kontaktnej osoby priradenej k profilu na lokalite Pinpoint. V predmete e-mailu bude uvedený text „Na lokalite Microsoft Pinpoint máte nového potenciálneho zákazníka“. Ak chcete upraviť meno a údaje kontaktnej osoby, ktorá dostane tento e-mail, prejdite na tabuľu lokality Pinpoint a kliknite na kartu Prehľad spoločnosti. Z rozbaľovacej ponuky Akcia vyberte položku Spravovať sídla a potom vyberte položku Upraviť sídlo. Ak máte viacero sídiel, vyberte to sídlo, ktoré chcete upraviť ako prvé, a potom aktualizujte podrobnosti kontaktnej osoby. Po dokončení úprav odošlite svoj profil na schválenie.
Možno na tabuli zobraziť, ktorí zákazníci sa so mnou kontaktovali prostredníctvom lokality Pinpoint?

Áno. Kópie formulára žiadosti o informácie, ktorý odoslali eventuálni zákazníci prostredníctvom lokality Pinpoint e-mailovému kontaktu priradenému k vášmu profilu na lokalite Pinpoint, môžete vidieť na tabuli.

Postup zobrazenia formulárov žiadosti o informácie odoslaných do vašej spoločnosti prostredníctvom vášho profilu na lokalite Pinpoint:

 1. Prihláste sa na tabuľu pomocou poverení konta Microsoft (predtým konto Windows Live ID).
 2. V navigačnom zozname vľavo kliknite na položku Žiadosti zákazníkov. (Poznámka: Toto prepojenie možno otvoriť aj na stránke Analýza po kliknutí na kartu Dotazy.)
 3. Pomocou ovládacích prvkov v hornej časti stránky môžete filtrovať svoje zobrazenie. Napríklad:
  • Ak ste priradení aspoň k dvom spoločnostiam, overte správnosť názvu v časti Spoločnosť.
  • Vyberte rozsah dátumov.
  • Ak ste sa zaradili do zoznamu vo viacerých kultúrach, vyberte krajinu alebo oblasť, pre ktorú chcete zobraziť žiadosti zákazníkov.
  • Vyberte sídlo spoločnosti, pre ktorú chcete zobraziť žiadosti. (Poznámka: Môžete tiež vybrať Všetky sídla v rozbaľovacej ponuke v časti Filtrovať podľa sídla spoločnosti.)
 4. Kliknutím na ktorúkoľvek žiadosť o informácie v uvedenom zozname sa zobrazia podrobnosti.
 5. Ak chcete odpovedať na dotaz, kliknite na položku Odpovedať. Týmto krokom sa otvorí nový e-mail z vášho predvoleného e-mailového klienta.
 6. Ak sa zobrazí hlásenie Neodoslala sa žiadna žiadosť zákazníka, upravte filtre (zmeňte dátumy, krajinu alebo oblasť, prípadne sídlo).
Ako mám postupovať, ak sa nemôžem prihlásiť alebo zobraziť podrobnosti o spoločnosti?

Ak sa nemôžete prihlásiť na svoju tabuľu:

Konto Microsoft (predtým konto Windows Live ID), ktoré používate, nie je momentálne priradené k vašej spoločnosti v programe Microsoft Partner Network (MPN). Získajte informácie o týchto témach: Identifikácia samého seba ako člena svojej spoločnosti – aby ste mohli získať prístup na svoju tabuľu.

 

Nové informácie, ktoré pridáte do programu MPN, sa môžu v systéme Pinpoint zobraziť až o päť pracovných dní. Ceníme si vašu trpezlivosť. Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na tím lokality Pinpoint.

 

Hodnotenia a recenzie zákazníkov

Ako možno získať recenzie od zákazníkov?

Ak chcete zákazníkov vo svojom mene pozvať na odoslanie recenzií, môžete použiť šablónu pre recenzie zákazníkov na lokalite Pinpoint. Nezabúdajte na nasledujúce skutočnosti:

 • Zákazníci by svoje skúsenosti s vami mali opísať jednoduchým jazykom a mali by uviesť len relevantné informácie, na základe ktorých môžu potenciálni zákazníci určiť, či dokážete splniť ich konkrétne požiadavky.
 • Ak odošlete falošné recenzie (či už v súvislosti s vašou spoločnosťou, alebo s cieľom poškodiť konkurenta), váš profil sa odstráni z lokality Pinpoint.

Ďalšie informácie sú uvedené v pravidlách používania recenzií na lokalite Pinpoint.

Kde nájdem pravidlá používania recenzií na lokalite Pinpoint?
Pravidlá publikovania hodnotení a recenzií nájdete tu.
Ako dlho trvá, kým sa nová recenzia zákazníka objaví na lokalite Pinpoint?
Nová recenzia sa na lokalite Pinpoint zobrazí okamžite. 
Keď moja spoločnosť dostane novú recenziu, ako dlho trvá, kým sa zvýši môj celkový počet recenzií zobrazených na lokalite Pinpoint?
Všeobecne trvá zobrazenie zvýšeného počtu recenzií na lokalite Pinpoint až dva týždne.
Majú recenzie zákazníkov vplyv na výsledky vyhľadávania?

Ak zákazníkov požiadate, aby odoslali otvorené recenzie, v ktorých uvedú, aké mali s vami skúsenosti, môžete zlepšiť relevanciu a umiestnenie svojich záznamov vo výsledkoch vyhľadávania. Požiadajte ich, aby prešli do sekcie Recenzie profilu vašej spoločnosti a klikli na tlačidlo Odoslať recenziu.

Ak budú zákazníci odosielať falošné recenzie, váš profil bude odstránený zo zoznamu. Ak zistíme, že ste odoslali falošné recenzie s cieľom zlepšiť obraz svojej spoločnosti a umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania alebo že ste odoslali falošné recenzie s cieľom poškodiť konkurenta, odstránime váš profil z lokality Pinpoint.

Ako dlho trvá, kým sa nové hodnotenie odrazí v mojom hodnotení na lokalite Pinpoint?
Vo všeobecnosti sa nové hodnotenie odrazí v hodnotení spoločnosti, aplikácie alebo služby, pre ktoré bolo odoslané, až o dva týždne.
Akým spôsobom sa zabraňuje, aby ostatní používatelia nezneužívali systém recenzií?
Každé odoslané hodnotenie a recenziu zákazníkov kontroluje tím lokality Pinpoint a podozrivé alebo nevhodné príspevky preskúma. Tím lokality Pinpoint dokáže tiež mimoriadne pohotovo reagovať na partnerov, ktorí nás upozornia na príspevky o sebe.
Môžem odpovedať na recenziu?

Každý používateľ oprávnený na prístup do profilu na tabuli môže odpovedať na odoslané recenzie o vašej spoločnosti. Pomocou funkcie Odpovedať poskytnite konštruktívne reakcie na pozitívne aj negatívne recenzie.

Postup zverejnenia odpovede na recenziu:

 1. Prihláste sa na tabuľu pomocou poverení konta Microsoft (predtým konto Windows Live ID).
 2. Prejdite do svojho profilu a vyberte kartu Recenzie.
 3. Kliknite na položku Odpovedať nachádzajúcu sa pod recenziou, na ktorú chcete reagovať.
  • Zobrazí sa textové pole Odpoveď predajcu, do ktorého môžete zadať svoju odpoveď. Dbajte na to, aby vaša odpoveď dodržiavala pravidlá používania recenzií na lokalite Pinpoint.
  • Kliknite na položku Odoslať odpoveď.
  • Vaša odpoveď sa okamžite zverejní na lokalite Pinpoint a na relevantnej produktovej lokalite Marketplace.

Poznámky:

 • Po zverejnení môžete svoju odpoveď upraviť. Na aktívnej lokalite sa zobrazí iba najnovšia upravená odpoveď.
 • Recenzent, ktorému odpovedáte, nedostane upozornenie, že ste odpovedali na jeho recenziu.
 • Vaše odpovede sa vyhodnotia vzhľadom na pravidlá používania recenzií na lokalite Pinpoint a musia spĺňať tie isté kritériá ako ktorákoľvek iná recenzia.
 • Nevhodné odpovede môžu byť a budú odstránené tímom lokality Pinpoint v prípade, keď obsahujú nadávky, osobné útoky, adresy URL, osobné údaje alebo keď akýmkoľvek ďalším spôsobom porušujú pravidlá používania recenzií na lokalite Pinpoint.
Chýba mi recenzia. Čo sa stalo?
 • Recenzie nie sú v mnohých krajinách alebo oblastiach viditeľné.  Zobrazia sa iba v krajine alebo oblasti, v ktorej sa používateľ nachádzal pri návšteve vášho profilu.
 • Tím lokality Pinpoint mohol odstrániť vašu recenziu na základe zistení, že porušuje Pravidlá používania recenzií na lokalite Pinpoint.
 • Recenzie sa uverejňujú buď v prehľade spoločnosti, alebo v niektorom zázname vašej aplikácie či služby. Overte si to a zistite, či si zákazník prečítal niektorú z vašich ponúk namiesto prehľadu vašej spoločnosti.
Ovplyvnia moje odpovede na recenzie moje umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania?
Nie. Vaše odpovede neovplyvňujú umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania.
Musia byť odpovede v rovnakom jazyku ako recenzia, na ktorú reagujem?
Áno, odpovede musia byť v tom istom jazyku ako recenzia, na ktorú reagujete.
Prečo sa na lokalite Pinpoint nezobrazujú moje referencie zákazníkov zo siete Microsoft Partner Network (MPN)?
Referencie zákazníkov, ktoré boli priradené k riešeniu v stredisku MPN Partner Membership Center zostávajú dôverné a skryté pre verejnosť. Tieto referencie zákazníkov nemajú v súčasnosti žiaden vplyv na výsledky vyhľadávania na lokalite Pinpoint. Na lokalite Pinpoint sa namiesto toho používa transparentný systém hodnotení a recenzií zákazníkov.

Riešenie problémov s profilom

Kde je môj profil?

Čas, v priebehu ktorého sa váš profil zobrazí na lokalite Pinpoint, závisí od nasledujúcich situácií:


Noví členovia siete MPN

Ak ste novým členom programu Microsoft Partner Network, migrácia informácií o vašej spoločnosti na tabuľu lokality Microsoft Pinpoint môže trvať až tri pracovné dni. Prihláste sa na tabuľu lokality Pinpoint, kde môžete skontrolovať stav svojho profilu, vykonať potrebné zmeny v informáciách o spoločnosti a pridať záznamy aplikácií a služieb. Získajte ďalšie informácie.

Po odoslaní potrebných zmien by sa prehľad vašej spoločnosti mal publikovať na lokalite Pinpoint v priebehu 10 pracovných dní.

Partneri, ktorí už publikovali na lokalite Pinpoint

Ak už máte profil na webovej lokalite Pinpoint a revidovali ste svoj existujúci profil alebo ste pridali nové záznamy aplikácií alebo služieb, vaše zmeny sa zobrazia v priebehu 10 pracovných dní.

 

Pre partnerov, ktorí sa zlučujú s inou organizáciou v programe MPN

Ak sa vo vašej organizácii očakáva zlúčenie kont programu MPN s inou organizáciou, dôležité je uvedomiť si, že prevzatá spoločnosť si viac neudrží nezávislé vystupovanie na lokalite Pinpoint.

 • Všetky súvisiace prehľady, záznamy aplikácií a služieb, ako aj recenzie spoločnosti sa odstránia ihneď po dokončení zlúčenia.
 • Ak chcete okamžite po dokončení zlúčenia kont znova vytvoriť svoje záznamy, skopírujte všetok obsah profilu, ktorý chcete opätovne použiť.
 • Upozorňujeme, že v prípade zlúčenia nemožno prenášať recenzie.

Ak ste sa už zlúčili s inou organizáciou, lokalita Pinpoint pravdepodobne môže načítať a poskytnúť vám obsah týchto záznamov, aby ste ich mohli podľa potreby znova vytvoriť.

 • Chcete spustiť tento proces? Obráťte sa na tím lokality Pinpoint s príslušnými podrobnosťami o oboch stranách zainteresovaných v tomto zlúčení.
 • Poskytnutie obnovených údajov môže trvať najviac 15 pracovných dní.
 • Upozorňujeme, že v prípade zlúčenia nemožno prenášať recenzie.

Zaradenie do zoznamu na produktových lokalitách Marketplace

Ak ste na tabuli lokality Pinpoint uviedli, že váš záznam aplikácie alebo služby sa má publikovať na produktovej lokalite Marketplace, záznam sa na danej lokalite zobrazí v priebehu 10 pracovných dní.

Zaradenie do medzinárodných zoznamov

Ak ste v súčasnosti zaradení do zoznamu na lokalite Pinpoint v krajine alebo oblasti, v ktorej sa nachádza sídlo vašej spoločnosti, svoju spoločnosť a aplikácie alebo služby môžete zaradiť do zoznamu v inej krajine alebo oblasti. Získajte informácie o zaradení do zoznamu v inom jazyku alebo krajine.

Zobrazenie vášho profilu na lokalite Pinpoint pre novú krajinu môže trvať až 10 pracovných dní.

Ak sa váš záznam aplikácie alebo služby nezobrazuje na lokalite Pinpoint alebo na produktovej lokalite Marketplace a myslíte si, že by sa mal, prihláste sa na tabuľu lokality Pinpoint a skontrolujte stav záznamu. Informácie o riešení problémov, v dôsledku ktorých sa môže pozdržať publikovanie, získate na stránke riešenia problémov s profilom.

Máte ďalšie otázky? Obráťte sa na tímy lokalít Pinpoint a Marketplace.

Prečo sa na lokalite Pinpoint používajú iné kategórie než na ostatných lokalitách Marketplace pre partnerov?
Prehľadávanie kategórií na lokalite Pinpoint predstavuje jednoduchý spôsob, akým môžu zákazníci nájsť vašu spoločnosť a jej ponuku. Tím lokality Pinpoint realizoval štúdie týkajúce sa spôsobu, akým zákazníci pomenovávajú a definujú technologické softvérové aplikácie a profesionálne služby. Na základe pripomienok zákazníkov boli kategórie revidované.
Prečo sa môj záznam pri vyhľadávaní v kategóriách nezobrazuje?

Ak sa vaše ponuky nezobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania v kategóriách, v ktorých by sa podľa vás zobrazovať mali, prihláste sa na tabuľu lokality Pinpoint pomocou poverení konta Microsoft (predtým konto Windows Live ID), ktoré používate na získanie prístupu do programu MPN, a kliknite na položku Pridať alebo upraviť profily. Na karte Aplikácie a služby vyhľadajte požadovaný záznam aplikácie alebo služby a postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. V rozbaľovacom zozname Akcie vyberte položku Zobraziť podrobnosti.
 2. Vyberte položku Upraviť zdieľané atribúty.
 3. Vyberte podtypy aplikácií alebo profesionálnych služieb.
 4. Vyberte kategórie Obchodná požiadavka.
 5. Vyberte produkty a technológie Označenie spoločnosti Microsoft „Pracuje s“ produktmi a technológiami .
 6. Vyberte požadovanú možnosť pre vhodné odvetvia.
 7. V prípade potreby vyberte lokalitu Marketplace.
 8. Odošlite svoju prácu na schválenie.

Zmeny v profile sa na lokalite Pinpoint môžu prejaviť až o 15 pracovných dní.

Ako možno na stránku pridať miniaplikáciu Pinpoint?
Miniaplikácia Pinpoint už na lokalite nie je dostupná. Ak máte otázky alebo problémy, obráťte sa na tím lokality Pinpoint.

Najčastejšie otázky partnerov