GAMO a.s.

GAMO a.s.

(0 recenzií – Ohodnoťte túto spoločnosť)

Banská Bystrica, Banská Bystrica, SVK | Zobraziť mapu a adresu


GAMO a.s. ponúka 5 aplikácie:
Podniková aplikácia alebo aplikácia online od spoločnosti: GAMO a.s.
Cena: Na zakúpenie
Aesculap je špecializovaný informačný systém, znalostná databáza, určený pre odbornú zdravotnícku verejnosť. Jeho hlavná prednosť je dynamická práca s údajmi, schopnosť priebežne vyhodnotiť vzťah liekov a diagnóz so zohľadnením údajov o pacientovi a časového faktoru. Pri jeho využívaní je možné racionalizovať liečbu a odstrániť možné interakcie alebo kontraindikácie. Ponúka... Ďalšie informácie
Podniková aplikácia alebo aplikácia online od spoločnosti: GAMO a.s.
Cena: Na zakúpenie
GIS technológia je vhodná na tvorbu univerzálnych riešení a jej významnou črtou je začlenenie grafických informácií a popisných informácií do systému a ich vzájomné prepojenie. GIS technológie umožňujú tvorbu užívateľsky príjemných aplikácii s možnosťou ďalšieho rozširovania funkcionality. AQIS 2 predstavuje aplikáciu, ktorá umožňuje spravovať, mapovať a analyzovať potrubia... Ďalšie informácie
Podniková aplikácia alebo aplikácia online od spoločnosti: GAMO a.s.
Cena: Na zakúpenie
Naše riešenie pre Business Intelligence (BI) je postavené s využitím nástrojov spoločnosti Microsoft – databázy Microsoft SQL Server 2008 R2 a kancelárskeho balíka Microsoft Office 2010. Prostredníctvom plného využitia databázovej funkcionality SQL servera dokážeme riešiť komplexné potreby systémov pre BI – od získavania údajov, cez integračné a analytické služby, až po tvorbu... Ďalšie informácie
Live@edu pre školy (0 recenzií)
Aplikácia online od spoločnosti: GAMO a.s.
Cena: Na zakúpenie
Služba Live@edu je produktom spoločnosti Microsoft, spoločnosť GAMO je implementačným partnerom pre nasadzovanie služby Live@edu v prostredí slovenských vzdelávacích inštitúcií. Prostredníctvom nasadenia tejto služby môže škola využívať plnú funkcionalitu riešenia bez zvýšených nárokov na hardvérové vybavenie. Spoločnosť GAMO dokáže plne zabezpečiť požadovanú funkcionalitu: -... Ďalšie informácie
Podniková aplikácia alebo aplikácia online od spoločnosti: GAMO a.s.
Cena: Na zakúpenie
TAP System® je modulárna aplikácia umožňujúca rýchle a efektívne testovanie veľkého počtu testovaných osôb. Pri jeho použití odpadá potreba testy manuálne opravovať. Vyhodnotenie testov zabezpečí TAP System®. Papierové testovanie je napriek trendom nasadzovania „e-“ riešení (e-learning, elektronické testovanie) naďalej veľmi intenzívne využívané. Poskytuje vyššiu bezpečnosť a... Ďalšie informácie
GAMO a.s. ponúka 1 profesionálne služby:
Poradenstvo, profesionálne služby od spoločnosti: GAMO a.s.
Cena: Na zakúpenie
V rámci konzultácie identifikujeme potreby spoločnosti na prevádzku IT. Navrhujeme optimálne riešenie zohľadňujúce najnovšie trendy vývoja informačných technológií na báze ktorých je možné vybudovať dynamicky škálovateľný systém s ekonomicky priaznivými celkovými nákladmi na vlastníctvo. V rámci implementácie nových technológií vykonávame: - inštalácie nového hardvéru,... Ďalšie informácie