Kedy sa môj profil zobrazí na lokalite?

Určite čas publikovania

Čas publikovania profilu sa môže líšiť v závislosti od vašej situácie – podľa toho, či ste novým členom siete Microsoft Partner Network (MPN) alebo existujúcim členom siete MPN s aktuálnym profilom na lokalite Pinpoint. Pomocou nasledujúcich pokynov môžete určiť časový rámec publikovania. Ak sa váš profil nezobrazí na lokalite v určenom časovom rozsahu, prečítajte si stránku riešenia problémov s profilom.

Ešte nie ste členom siete Microsoft Partner Network? Navštívte Centrum pre partnerov lokality Pinpoint a zistite, ako sa môžete zapojiť a vytvoriť profil svojej spoločnosti na lokalite Pinpoint.

Noví členovia siete MPN

Ak ste novým členom siete Microsoft Partner Network, migrácia informácií o vašej spoločnosti zo siete MPN na tabuľu lokality Microsoft Pinpoint môže trvať až tri pracovné dni. Po migrácii informácií na tabuľu lokality Pinpoint sa pomocou svojho konta Windows Live ID môžete prihlásiť na tabuľu lokality Pinpoint, kde môžete skontrolovať stav svojho profilu, vykonať zmeny v informáciách o vašej spoločnosti a pridať záznamy softvérových aplikácií a služieb, aby ste si vytvorili úplný profil na publikovanie na lokalite Pinpoint.

Postup pri prvom prihlásení na tabuľu na lokalite Pinpoint:

 1. Prihláste sa na tabuľu lokality Pinpoint pomocou svojho konta Windows Live ID.
 2. Zobrazí sa výzva na vyplnenie registračného formulára nového používateľa lokality Microsoft Pinpoint. Vyplňte formulár a kliknite na položku Registrácia v dolnej časti stránky.
 3. Kliknite na odkaz Pridať alebo upraviť profily.

  Poznámka:
  Ak sa toto prepojenie nezobrazuje na ľavej strane stránky tabule, musíte sa prihlásiť v sieti Microsoft Partner Network a zistiť, v čom je problém. Prečítajte si pokyny na stránke
  riešenia problémov s profilom.
 4. Vyberte kartu Prehľad spoločnosti. Ak sa zobrazí oznámenie od tímu lokality Pinpoint, že je potrebné vykonať zmeny, kliknite na tlačidlo Vykonať zmeny a postupujte podľa pokynov na upravenie vášho profilu tak, aby spĺňal pravidlá používania profilu na lokalite Pinpoint. Môže sa napríklad zobraziť výzva na opravu neúplných alebo neadekvátnych informácií o spoločnosti alebo neplatnej webovej lokality spoločnosti.

  Ak sa tlačidlo Vykonať zmeny nezobrazuje, vyberte položku Upraviť podrobnosti v rozbaľovacej ponuke Akcie.
  Upravte svoj profil tak, aby vyhovoval pravidlám používania profilu na lokalite Pinpoint . Uistite sa, že prehľad vašej spoločnosti je úplný a že adresa URL vašej spoločnosti a všetky prepojenia na ďalšie informácie sú presné a funkčné. Prečítajte si ďalšie informácie o najčastejších problémoch, v dôsledku ktorých sa môže pozdržať publikovanie na lokalite Pinpoint.

  V tejto fáze môžete tiež pridať záznamy aplikácií a služieb.
 5. Kliknite na položku Odoslať na schválenie v dolnej časti stránky.

Po odoslaní profilu a vykonaní potrebných zmien by sa prehľad vašej spoločnosti mal publikovať na lokalite Pinpoint v priebehu 10 pracovných dní. Čas publikovania sa môže pre jednotlivé krajiny líšiť.


Stále máte otázky?
Obráťte sa na tímy lokality Pinpoint a lokalít Marketplace.

Partneri, ktorí už publikovali na lokalite Pinpoint

Ak už máte profil na webovej lokalite Pinpoint a revidovali ste svoj existujúci profil alebo ste pridali nové záznamy aplikácií alebo služieb, vaše zmeny sa zobrazia v priebehu 10 pracovných dní.


Zaradenie do zoznamu na produktových lokalitách Marketplace

Ak ste na tabuli lokality Pinpoint uviedli, že váš záznam aplikácie alebo služby sa má publikovať na produktovej lokalite Marketplace, záznam sa na danej produktovej lokalite Marketplace zobrazí v priebehu 10 pracovných dní od zobrazenia vášho profilu na webovej lokalite Pinpoint.


Zaradenie do zoznamu v inom jazyku alebo krajine

Ak ste na tabuli lokality Pinpoint uviedli, že prehľad vašej spoločnosti alebo záznam aplikácie či profesionálnej služby sa má publikovať v inom jazyku alebo krajine, než ktorú používa sídlo vašej spoločnosti, váš profil alebo záznam sa v novom jazyku alebo krajine zobrazí v priebehu 10 pracovných dní. Čas publikovania sa môže pre jednotlivé krajiny líšiť.

Získajte ďalšie informácie o zaradení do zoznamu v inom jazyku alebo krajine.


Ak sa váš záznam aplikácie alebo služby nezobrazuje na lokalite Pinpoint alebo na produktovej lokalite Marketplace a myslíte si, že by sa mal, prihláste sa na tabuľu lokality Pinpoint a skontrolujte jeho stav. Informácie o riešení problémov, v dôsledku ktorých sa môže pozdržať publikovanie, získate na stránke riešenia problémov s profilom.


Stále máte otázky? Obráťte sa na tímy lokality Pinpoint a lokalít Marketplace.

 

Vráťte sa do Centra pre partnerov lokality Pinpoint.