WBI, s.r.o.

WBI, s.r.o.

3 hviezdičky (Ohodnotené 1 zákazníkom)

Bratislava, SVK | Zobraziť mapu a adresu

Zobraziť telefónne číslo
Telefón: +421 (0)2 4341 0285
Fax: +421 (0)2 4341 0288

WBI, s.r.o.

Riešenie pre riadenie ekonomiky zdravotníckych zariadení/Healthcare Services Solution

(0 recenzií – Ohodnoťte túto aplikáciu alebo službu)

Microsoft Dynamics NAV od spoločnosti WBI je na Slovensku v súčasnosti najvyužívanejším riešením pre riadenie ekonomiky zdravotníckych zariadení určeným pre fakultné nemocnice, stredne veľké nemocnice, ako aj malé a špecializované zdravotnícke zariadenia.Kľúčovými prínosmi riešenia sú popri štandardných oblastiach pre riadenie ekonomiky hlavne špecializované nástroje prispôsobené pre oblasť zdravotníckych zariadení.Vhodný informačný systém, ktorý podporuje procesy organizácie, je vysoko návratná investícia. Pri našich implementáciách sledujeme konkrétne prínosy a spolupracujeme pre dosiahnutie najlepšieho efektu z nového informačného systému. Naše skúsenosti z realizovaných projektov hovoria o návratnosti investície do informačného systému v období od 7 do 11-tich mesiacov. Štandardné oblasti riešenia:Financie, Nákup, Predaj, Sklady.


Špecializované oblasti riešenia pre zdravotníctvo:Controlling zdravotníckych zariadení, Manažérsky informačný systém pre riadenie ekonomiky zdravotníckych zariadení, Karta pacienta pre sledovanie nákladov na pacienta, Poisťovne – špecializovaný nástroj pre vykazovanie a riadenie styku so ZP, Ochranné pracovné prostriedky, údržba a energie, Mzdy a personalistika so špecifikami zdravotníctva, Workflow – riadenie procesov v zdravotníckom zariadení, Riešenia žiadaniek pre zrýchlenie procesov, Riadenie dlhovej služby, Špecifické rozpočtovanie zdravotníckeho zariadenia, Opravné položky, Sledovanie pohľadávok, Riešenie špecializovanej evidencie úverov, bankových záruk a pohľadávok, Komisné a konsignačné sklady, Stravovacia prevádzka, Lekáreň.


Riadenie prevádzky zdravotníckeho zariadenia je komplexným riešením, ktoré umožňuje správu, optimalizáciu procesov a manažérske výstupy nutné pre efektívne riadenie prevádzky zdravotníckeho zariadenia (nemocnice, liečebňa, atď.).Riadenie prevádzky zdravotníckeho zariadenia podporuje všetky špecifiká prevádzky zdravotníckeho zariadenia, akými sú napr. povinné výkazníctvo, podpora rozhodovania, správa majetku, stravovacia prevádzka, riadenie lekárne, atď.Riadenie prevádzky zdravotníckeho zariadenia je vybudované na platforme Microsoft Dynamics NAV. Tým je zaistená bezproblémová komunikácia so všetkými ostatnými Microsoft produktmi – ako je CRM, Outlook, Excel, Word alebo Access. Vďaka otvorenosti technických rozhraní je možné riešenie jednoducho začleniť do prakticky každého existujúceho informačného systému organizácie.

    Pre Riešenie pre riadenie ekonomiky zdravotníckych zariadení/Healthcare Services Solution ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

    Odoslať recenziu

    Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.