WBI, s.r.o.

WBI, s.r.o.

(0 recenzií – Ohodnoťte túto spoločnosť)

Bratislava, SVK | Zobraziť mapu a adresu

Zobraziť telefónne číslo
Telefón: +421 (0)2 4341 0285
Fax: +421 (0)2 4341 0288

WBI, s.r.o.

Riešenie Doprava a mechanizácia v prostredí Microsoft Dynamics NAV/ Transport and Mechanization Solution in Microsoft Dynamics NAV

(0 recenzií – Ohodnoťte túto aplikáciu alebo službu)

Špecializované riešenie Doprava a mechanizácia je vhodné pre firmy podnikajúce v oblasti dopravy a stavebnej výroby ako aj firmy, ktoré sú subdodávateľmi stavebných spoločností a poskytujú im svoje služby v oblasti prepravy materiálov ako aj poskytovania stavebných a špecializovaných mechanizmov.

Modul Doprava a mechanizácia je aplikácia plne integrovaná do Microsoft Dynamics NAV. Umožňuje evidenciu vozidiel nákladných, osobných, autobusov, prívesov, návesov, ťahačov a ďalších strojov, mechanizmov a mobilných zariadení. Modul je priamo prepojený na účtovníctvo, dlhodobý majetok, mzdy, sklad, výrobu a pod.

Evidencia vozidiel a mechanizmov

Kompletná evidencia vozidiel a mechanizmov s prepojením na dlhodobý majetok je vedená na Karte vozidla. Karta obsahuje údaje ako EČ, popis a typ vozidla, evidenčné číslo dlhodobého majetku, náklady a dátum na obstaranie, počet náprav a mnohé ďalšie. Používateľ je upozorňovaný na dátumy ukončenia platnosti STK, emisnej kontroly, na dátumy lízingových splátok a podobne.


Realizácia dopravy

Dispečer prostredníctvom modulu Doprava v dispečerskom denníku plánuje jazdy a napĺňa záznamy o výkone vozidla (ZVV – stazky). Uvádza v nich príslušné dátumy odchodu a príchodu vozidla a úlohy vodiča počas jazdy. Po návrate vozidla dispečer záznam o výkone vozidla vyhodnotí. Medzi hodnotiace údaje patria čas na nakladanie a vykladanie, prípadné prestoje, poruchy, čakanie, čas na colné odbavenie, colné poplatky a takisto údaje o ubehnutých km s nákladom a bez nákladu, stav počítadla TCHG a pod. Dispečer uvádza všetky tankovania PHM na trase, uvádza dátum a čas prechodu cez hranice a dopĺňa aj údaje o splnení danej úlohy vodičom. Všetky tieto údaje slúžia ako podklady k ďalšej evidencii a výpočtom ako napr. vyúčtovaniu služobných ciest, zúčtovaniu záloh, výpočtu nároku na diéty v zahraničí a pod. Modul umožňuje sledovať spotrebu PHM, evidovať a sledovať pohyb vozidiel, prevádzkové náklady na vozidlo a pod. Dáta je možné prenášať do Microsoft Dynamics NAV aj z GPS Genetech.

Údržba a opravy vozidiel Modul Doprava umožňuje zadávať, evidovať a vyhodnocovať údržbu a opravy vlastných a cudzích vozidiel. Vytvára sa pritom zákazkový list, na ktorom je evidované meno zamestnanca, ktorý uvedenú opravu realizoval, typ práce, počet hodín, tarifa, príplatky a pod. Dáta z údržby a opravy slúžia ako podklady k výpočtu miezd pre daných pracovníkov. Samozrejme všetky údaje sú prepojené na účtovníctvo a po vykonaní opravy je možné okamžite

    Pre Riešenie Doprava a mechanizácia v prostredí Microsoft Dynamics NAV/ Transport and Mechanization Solution in Microsoft Dynamics NAV ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

    Odoslať recenziu

    Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.

    • Cena: Na zakúpenie