Sídlo

Obchodná požiadavka

Priemyselné zameranie

Pracuje s produktmi

Typ služby

Priemerné hodnotenie

Zobrazujú sa výsledky 1 až 10 z celkového počtu 98 – po celom svete

Vývoj a údržba zákazníckych aplikácií
(1)
Vývoj aplikácií pre potreby konkrétnych zákazníkov prešiel rovnako ako celé IT dynamickým vývojom. V dnešnej dobe sa programuje takzvane „od základu“ len veľmi malé percento špecializovaných aplikácií....
Digitalizácia dokumentov a údajov
(1)
Digitalizácia dokumentov je prostriedkom ako zabezpečiť transformáciu informácií v papierovej podobe do elektronickej a tým umožniť hromadné, či rýchlejšie spracovanie. Okrem tohto použitia je mnohokrát...
aClub (0 recenzií)
Implementácia riešení na platforme Office 365, hlavne komlexné riešenia optimalizácie podnikových procesov s využitím SharePoint online platformy. Budovanie ďalších nevyhnutných podporných a...
AlejTech CMS (0 recenzií)
Redakčný systém AlejTech CMS je naším vlastným riešením. Preto ho môžeme prispôsobiť na mieru vašim požiadavkám a potrebám vašej web stránky. Redakčný systém vám zaručí, že kedykoľvek v budúcnosti sa...
Aplikácia na správu úverov (Credit Application System) (0 recenzií)
CAS je moderný, dlhodobo udržateľný, procesne orientovaný systém na manažment predaja úverov. Aplikácia je určená pre banky a ostatné finančné inštitúcie, poskytujúce úvery. Systém výrazne zefektívňuje...
Certifikované školiace stredisko produktov Microsoft (0 recenzií)
Najväčšie školiace stredisko na Slovensku a držiteľ autorizácie Microsoft Gold Learning Competency Partner. Od svojho založenia sa GOPAS orientuje primárne na vzdelávanie v oblasti IT, pričom najväčší...
Cloud služby (0 recenzií)
Ponúkame stredným a veľkým firmám vybudovanie hybridnej infraštruktúry, ktorá bude pozostávať z ON-Premise prostredia a Cloud computing prostredia. Toto prostredie je kombináciou serverov umiestnených v...
CRMpark (0 recenzií)
Väčšina zákazníkov si utvára názor o vašej firme a aj o kvalite vami poskytovaných služieb pri akomkoľvek kontakte s vašou organizáciou. Už nestačí iba poskytovať vynikajúce služby alebo predávať kvalitné...
DATApark (0 recenzií)
Bezpečné uloženie prevádzkových dát, ich spoľahlivé zálohovanie a archivácia sú pre každú spoločnosť základnými podmienkami dlhodobého fungovania. Či už ide o prevádzkové systémy, ktoré na svoju činnosť...
DBMWeb (0 recenzií)
Rezervačný systém časových okien Využitie v koncernových koordinačných centrách slúžiacich na prekládku tovarov. Online rezervácie špeditérom pre vykládku a nakládku. Stiahnutie dokladov o preprave....