GAMO a.s.

Aesculap - expertný systém o liekoch, chorobách a diagnózach

od spoločnosti GAMO a.s.

Aesculap je špecializovaný informačný systém, znalostná databáza, určený pre odbornú zdravotnícku verejnosť. Jeho hlavná prednosť je dynamická práca s údajmi, schopnosť priebežne vyhodnotiť vzťah liekov a diagnóz so zohľadnením údajov o pacientovi a časového faktoru. Pri jeho využívaní je možné racionalizovať liečbu a odstrániť možné interakcie alebo kontraindikácie.
Ponúka zoznam všetkých registrovaných liekov (vrátane homeopatík), zdravotníckeho materiálu, zdravotníckych pomôcok ale i parafarmák, farmaceutických surovín, výber magistraliter prípravkov.
Súčasťou programu je informačná databáza, ktorá uvádza aktuálne ceny liekov a lekárenského sortimentu, úhrady ZP, podmienky predpisovania, a iné technické údaje týchto prípravkoch. Tiež zahŕňa upozornenia a odporúčania pri preskripcii liekov.
Ku každému registrovanému liečivu ponúka ponúka generiká - alternatívne a substituovateľné lieky, zdravotnícke pomôcky, atď, čím pomáha pri racionálnej farmakoterapii Umožňuje skvalitnenie kontrolnej a revíznej činnosti. Taktiež obsahuje databázu ochorení – Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH10)
Najvýznamnejšou vlastnosťou programu Aesculap je však poskytovanie odborných informácií o liekoch,o interakciách medzi nimi, o ich kontraindikáciách.

Aesculap je samostatne použiteľný program. Najlepšie však funguje ako odborná nadstavba k existujúcim ambulantným a nemocničným, lekárskym a lekárenským programom, ktoré dokážu efektívne využívať služby programu Aesculap. Vzájomné previazanie oboch programov predstavuje najjednoduchší spôsob jeho používania.
Zoznam prepojených systémov je uvedený na www.aesculap.sk. Program Aesculap pre svoju činnosť nevyžaduje pripojenie k internetu. Aktualizácia je možná na CD alebo prostredníctvom internetu.

Pre Aesculap - expertný systém o liekoch, chorobách a diagnózach ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.