GETMORE

Aplikácia pokrýva všetky kľúčové funkcionality CRM ako centrálna databáza zákazníkov, ich segmentácia a priradenie obchodníkom, riadenie obchodných príležitostí, plánovanie a riadenie obchodných aktivít, zdieľanie záznamov k zákazníkom, monitorovanie zákazníckej spokojnosti, správu kontaktov a ďalších zákazníckych dát. Samozrejmosťou je robustný reporting, zostavy a filtrácie všetkých dát.

Súčasťou systému môžu byť ďalšie moduly ako Helpdesk a správa požiadaviek, podpora rozvoja výkonnosti obchodníkov HR modulom (hodnotenie kompetencií a sledovanie motivácie).

Zavedenie systému radikálne zníži administratívnu a časovú náročnosť organizácie na riadenie obchodných tímov a vzťahov so zákazníkmi.

Aplikácia GETMORE získala ocenenie Microsoft Awards 2011 Finalist. Vyhrala aj prvé kolo a súťaže o nNejlepší Windows Azure aplikacei na Azure (január 2011) na konci roku 2010.
Plná elasticita ceny a funkcií na veľkosť a potreby organizácie.
Minimálne nároky na technické vybavenie používateľov (stačí len Internet Explorer).
Vysoká otvorenosť systému na ďalšie potreby organizácie
Jednoduchá administrácia a úpravy vlastnými silami.

Aplikáciu je možné nasadiť vďaka platforme Windows Azure prakticky v poriadku dní, nie je nutná žiadna počiatočná investícia a systém je napriek tomu škálovateľný pre tisícky používateľov pracujúcich súčasne.

Pre Getmore CRM ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.

Verzia

6.02

Dátum vydania

2. 12. 2002