HOUR, spol. s r. o.

Humanet je online internetový ekonomický softvér určený pre spracovanie personalistiky, miezd, jednoduchého účtovníctva a podvojného účtovníctva. Je to webová aplikácia, prístupná prostredníctvom internetu, ktorá ku svojej prevádzke nevyžaduje inštaláciu žiadnych doplnkových prvkov alebo komponent okrem tých, ktoré bežne používate pri prezeraní internetových stránok.
Výhody, ktoré Humanet poskytuje, najviac oceňujú účtovné a outsourcingové organizácie, ktoré poskytujú služby spracovania ekonomickej agendy tretím subjektom. Okrem výhod, ktoré využijú bežní klienti, pre outsourcing prináša Humanet ďalšie obrovské benefity, ktoré Vám žiadny iný typ aplikácie neposkytne.
Vaši zákazníci môžu mať k systému rovnaký prístup ako Vy alebo prístup obmedzený iba na prezeranie alebo obmedzený na určité oblasti. Uľahčí Vám to zasielanie rôznych zostáv a výstupov Vašim zákazníkom, pretože oni si ich pozrú sami priamo v Humanete.
Webová aplikácia Humanet pozostáva z troch samostatných funkčných celkov, ktoré sú zároveň prepojené v miestach, ktorých prepojenie uľahčuje prácu ich používateľom. Jedným z takých prepojení je napríklad prenos mzdových informácií pre potreby zaúčtovania spracovaných miezd v účtovníctve.
Uvedomujeme si, že úroveň zabezpečenia akejkoľvek aplikácie je veľmi dôležitá. V prípade Humanetu sú požiadavky na bezpečnosť ešte vyššie ako u bežných ekonomických aplikácií, keďže Humanet je prevádzkovaný v prostredí internetu.
Keďže Humanet pracuje s osobnými údajmi a ekonomickými údajmi organizácie, je možné u neho vyžadovať minimálne rovnakú úroveň zabezpečenia ako napríklad u internet bankingu alebo pri priamej platbe za nákup v internetovom obchode.
Uvedomujúc si tieto požiadavky, je prevádzka Humanetu realizovaná výlučne zabezpečeným protokolom HTTPS, pričom certifikát pre tento protokol vydáva autorizovaná certifikačná autorita. Humanet využíva certifikát od autorizovaného dodávateľa I.CA - První Certifikační Autorita, a.s., kde jej zástupcom pre Slovenskú republiku je D.Trust Certifikačná Autorita, a.s.

Ďalším bezpečnostným prvkom v Humanete je samozrejme autorizácia užívateľa, t.j. prístup do systému na základe zadania prístupového mena a hesla používateľa.
Nadštandardným prvkom, ktorý zvyšuje odolnosť systému voči neoprávneným prístupom je e-mailová notifikácia. Zapnutie tejto funkcie Vám zabezpečí pri každom pokuse o prihlásenie zaslanie jednorazového bezpečnostného prístupového kódu na Vami zvolenú e-mailovú adresu.

Pre Humanet ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.

Snímka obrazovky 1 z 3 Snímka obrazovky 2 z 3 Snímka obrazovky 3 z 3
Snímka obrazovky 1 z 3 Snímka obrazovky 2 z 3 Snímka obrazovky 3 z 3