Zatiaľ nehodnotené
0 hviezdičky

Cenové ohodnotenie

Na zakúpenie

Podpora a dokumentácia

Softec s.r.o.

Softec Invenio — profesionálny analyticko-reportingový nástroj

od spoločnosti Softec s.r.o.
Softec s.r.o.

Softec s.r.o.

Spoločnosť Softec s.r.o. vznikla v roku 1990. Od svojho založenia Softec kontinuálne rastie, okrem Slovenska pôsobí aj v ďalších stredoeurópskych štátoch.

Našou primárnou orientáciou je poskytovanie IT služieb a konzultácií, ako aj tvorba a nasadzovanie riešení komplexných integrovaných informačných systémov.

Spájame znalosť podnikania našich klientov so znalosťami informačných technológií a hľadáme cesty ako pomocou prostriedkov IT pomôcť klientom realizovať ich ciele.

Medzi našich klientov patria významné spoločnosti v odbore bankovníctva, poisťovníctva, štátnej správy, priemyslu a telekomunikácií, a to už v deviatich európskych krajinách.

Zameriavame sa na nasledujúce poblasti poskytovania služieb:
- poradenstvo v oblasti informačných systémov,
- analýza, návrh a vývoj komplexných IT riešení na mieru,
- systémová integrácia,
- dlhodobá údržba dodaných riešení,
- outsourcing.

Vývoj informačných systémov na mieru podľa špecifických potrieb zákazníkov patrí medzi hlavné služby poskytované našou spoločnosťou. Na základe našich bohatých skúseností v tejto oblasti a vďaka používaniu najmodernejších metód a technológií garantujeme tiež vysokú efektivitu vývoja.