Zatiaľ nehodnotené
0 hviezdičky

Cenové ohodnotenie

Na zakúpenie
Nebolo vybrané žiadne logo spoločnosti.

Migrácia na MS Exchange a služby AD - riešenie, ktoré najviac pomáha zvýšiť celkovú produktivitu zákazníka

od spoločnosti exe, s.r.o.

Jedným z dôvodov, pre ktoré sa klientska spoločnosť rozhodla nahradiť uvedené riešenie, je potreba unifikácie aplikácií a operačných systémov na platforme produktov spoločnosti Microsoft.
Cieľom implementácie MS Exchange 2007 a služieb MS Active Directory bolo zvýšenie produktivity – zavedením kalendárových služieb, umožnením prístupu k e-mailom odkiaľkoľvek – vrátane mobilných zriadení typu PDA. Nezanedbateľným efektom nasadenia bolo zvýšenie aplikačnej bezpečnosti nasadením aplikačného firewallu. Ďalšou požiadavkou zákazníka bolo zabezpečenie pravidelnej aktualizácie operačných systémov a aplikácií a s tým spojené zvýšenie bezpečnosti a efektívnosti správy.
Projekt implementácie v prostredí zákazníka pozostával z nasledovných fáz:
• Hardvérová inštalácia serverov
• Inštalácia doménových radičov, vytvorenie novej domény AD
• Inštalácia serverov MS Exchange
• Inštalácia firewallu MS ISA
• Zaradenie počítačov do domény
• Migrácia používateľských e-mailových schránok do organizácie Exchange

Adresárové služby Active Directory Domain Services (AD DS) sú požadované pre funkčnosť organizácie Microsoft Exchange. Keďže ich spoločnosť nemala implementové, sú v rámci projektu nainštalované aj príslušné doménové radiče a vytvorený nový les AD.
Všetky pobočkové servery obsahujú kópiu databázy Active Directory určenú iba na čítanie (RODC), čím sa výrazne znižujú nároky na šírku prenosového pásma medzi pobočkami a centrálou. Všetky autentifikačné požiadavky používateľov z pobočky tak obsluhuje lokálny doménový radič, pričom v prípade jeho výpadku sú požiadavky automaticky smerované na niektorý zo serverov na centrále. Takisto operácie, ktoré vyžadujú zápis do databázy Active Directory (napr. zmena hesla), sú automaticky smerované na doménové radiče na centrále, odkiaľ sú replikované do všetkých databáz AD v rámci domény.
Ďalšie výhody, z ktorých spoločnosť profituje implementáciou AD DS, sú najmä:
• Single Sign On
• Skupinové politiky – automaticky a opakovane vynucované požadované nastavenia počítača a používateľského profilu
• Automatická inštalácia programov a aktualizácií
• Ochrana pred externými a internými webovými hrozbami

Implementácia Microsoft produktov spoločnosti priniesla najmä nasledovné výhody:
• Univerzálny prístup k e-mailovej schránke
• Kalendárové funkcie
• Efektívnejšiu správu operačných systémov a aplikácií
• Zvýšenie bezpečnosti

Pre Migrácia na MS Exchange a služby AD - riešenie, ktoré najviac pomáha zvýšiť celkovú produktivitu zákazníka ešte žiadny zákazník nenapísal recenziu.

Odoslať recenziu

Pohľady a názory uvedené na tejto lokalite nie sú pohľadmi a názormi spoločnosti Microsoft.