Skriv en presentation av dina programvaror eller professionella tjänster

När du har skrivit företagsöversikten är det dags att presentera din programvara och/eller dina tjänster.

 

1. Ange namnet på programvaran eller den professionella tjänsten.

Använd ett kort namn. Använd ett enkelt, vardagligt språk. Informationen måste vara aktuell.

Krav:

 • Minst 1 ord och högst 10 ord. Högst 70 tecken. För språk som ryska, tyska, finska och andra språk med större teckenantal får högst 100 tecken användas. Använd färre ord om du är osäker.
 • Får inte vara samma som en befintlig Microsoft-produkt.
 • Om tjänsten avser återförsäljning av en Microsoft-produkt måste orden ”försäljare” eller ”återförsäljare” ingå i tjänstens namn. Exempel: Återförsäljare av Microsoft Dynamics.
 • Inled varje ord med stor bokstav. Om namnet på erbjudandet är ett varumärke ska namnet anges exakt som i varumärket.
 • Om du skapar presentationer för flera branscher eller användningsspecifika presentationer, bör varje presentation behandlas som ett unikt erbjudande. Namnet på varje erbjudande måste tydligt signalera det tänkta användningsområdet eller vilken bransch det riktar sig till.

 

2. Skriv en presentation av programvaror eller professionella tjänster.

Om du följer stegen nedan, i angiven ordning, och skriver tydligt och kortfattat blir beskrivningen bra.

 • Ange vad programvaran eller tjänsten gör och/eller vilka problem kunden kan lösa.
 • Ange vilka Microsoft-tekniker som programvaran eller tjänsten förbättrar eller bygger på.
 • Framhäv fördelarna med programvaran eller tjänsten i en punktlista.

Krav:

 • Minst 20 ord och högst 250 ord. Högst 1 800 tecken. För språk som ryska, tyska, finska och andra språk med större teckenantal får högst 2500 tecken användas. Använd färre ord om du är osäker.
 • Beskriv programvaran eller tjänsten, dess syfte samt tre till fem fördelar för kunden.
 • Bör inte innehålla citat, webbadresser eller kontaktinformation som företagsadress, e-postadress eller telefonnummer.
 • Om du skapar presentationer för flera branscher eller användningsspecifika presentationer, bör varje presentation behandlas som ett unikt erbjudande. Beskrivningen av varje erbjudande måste skilja sig åt och målgruppsanpassas med nyckelord som är specifika för användningsområdet eller branschen.

Skrivsteg

Om du följer stegen nedan, i angiven ordning, och skriver tydligt och kortfattat blir beskrivningen bra.

 • Ange vad programvaran eller tjänsten gör och/eller vilka problem kunden kan lösa.
 • Ange vilka Microsoft-tekniker som programvaran eller tjänsten förbättrar eller bygger på.
 • Framhäv fördelarna med programvaran eller tjänsten i en punktlista.


Krav:

 • Minst 20 ord och högst 250 ord. Högst 1 800 tecken. För språk som ryska, tyska, finska och andra språk med större teckenantal får högst 2500 tecken användas. Använd färre ord om du är osäker.
 • Beskriv programvaran eller tjänsten, dess syfte samt tre till fem fördelar för kunden.
 • Bör inte innehålla citat, webbadresser eller kontaktinformation som företagsadress, e-postadress eller telefonnummer.
 • Om du skapar presentationer för flera branscher eller användningsspecifika presentationer, bör varje presentation behandlas som ett unikt erbjudande. Beskrivningen av varje erbjudande måste skilja sig åt och målgruppsanpassas med nyckelord som är specifika för användningsområdet eller branschen.
.