Välj rätt IT-expert, programvara eller tjänst för ditt företag

Microsoft Partner Network och Microsofts partnerkompetenser kan hjälpa dig

Nu är det lättare än någonsin att hitta betrodda Microsoft-partner, d.v.s. IT-experter som kan leverera innovativa och beprövade lösningar som utgår från Microsofts teknik, som hjälper dig att få företaget att växa och ger dig konkurrensfördelar.

När du söker i Microsoft Pinpoint efter programvara, tjänster eller teknikkonsulter ska du leta efter Microsoft Partner Network-certifiering, logotyper per kompetens i företagsprofiler samt i presentationer av programvara och tjänster.

Logotyper per kompetens tilldelas Microsofts partnerföretag via det strikta partnercertifieringsprogrammet i Microsoft Partner Network (MPN) och visar att Microsoft-partnern har uppfyllt specifika krav på kvalitet och tillförlitlighet inom den programvara och de tjänster som de erbjuder.

Kompetenser och certifieringsnivåer: vad de betyder för din sökning

På Pinpoint kan du filtrera dina företagssökningar efter område inom program- eller maskinvaruexpertis, så kallade Microsoft-kompetenser. Identifiera ditt affärsproblem och matcha det sedan med den bäst lämpade Microsoft-kompetensen. Microsoft har flerapartnerkompetenser som var och en är kopplad till ett specifikt IT-behov hos kunden. För varje kompetens kan våra partner nå två expertisnivåer – Silver och Guld.

  • Partner med kompetensnivån Silver har uppvisat expertis på hög nivå och specialiserade och verifierade kunskaper inom ett visst teknik- eller tjänstområde. Microsoft ger dessa partner erkännande för deras arbete för att stärka kundrelationerna med effektiva och innovativa affärslösningar.
  • Partner med kompetensnivån Guld har uppvisat de mest specialiserade kunskaperna och arbete på högsta nivå inom ett visst affärslösningsområde. Microsoft ger dem erkännande för att de erbjuder branschens bästa lösningar till sina kunder, och de har också genomgått en strikt och granskningsbar godkännandeprocess.

Microsoft Partner Network delar också ut certifieringslogotyper till partner med särskild kunskap och erfarenhet inom unika specialistområden:

Oavsett vilka behov av affärsteknik ditt företag har blir det enkelt att söka efter rätt Microsoft-partner med Microsoft Pinpoint.

Kompetenser inom Microsoft Partner Network

Programutveckling
Partner med den här kompetensen har dokumenterade kunskaper i att utveckla innovativa program med hjälp av Microsofts plattformstekniker, inklusive Windows Server- och Windows 8-operativsystem, Windows Azure-plattformen, Microsoft Visual Studio 2012-utvecklingssystem och molnbaserade modeller och webbaffärsmodeller. (Före detta ISV (Independent Software Vendor)/programvaru-, programvaruutvecklings- och webbutvecklingskompetenser.)
Application Integration
Partner med den här kompetensen specialiserar sig på integrerade lösningar för samordning av kritisk affärsinformation som gör arbetet smidigare. De är experter på att bygga lösningar kring Microsoft BizTalk Server, Microsoft SQL Server Integration Services och Microsoft .NET.
Application Lifecycle Management
Partner med den här kompetensen är experter på installation av, utbildning inom och konsulttjänster för utvecklingssystemprogrammet Microsoft Visual Studio, även Microsoft Visual Studio Ultimate.
Distributör
Partner med denna kompetens är kunniga inom försäljning och licensiering. De specialiserar sig på att hjälpa Microsofts återförsäljarpartner att konfigurera även de mest komplexa licenslösningar åt sina kunder.
Business Intelligence
Dessa partner levererar lösningar som uppfyller dina specifika rapport- och analyskrav på alla affärsnivåer och på flera enheter.
Samarbete och innehåll
Dessa experter erbjuder ofta lösningar som kopplar ihop lag, förbättrar åtkomst till information och ökar produktiviteten. Deras lösningar är baserade på Microsoft SharePoint, SQL Server, Visual Studio och andra tekniker. (Före detta innehållshanterings-, portal- och samarbets- och sökkompetenser.)
Communications
Partner med kompetensen Communications har expertis inom implementering, distribution och support för Microsoft Lync. Kompetensen Silver Communications visar att en partner kan implementera funktioner för snabbmeddelandehantering, närvarostatus och konferenser. Kompetensen Gold Communications visar ytterligare expertis inom röst- och videohantering för företag, PBX-integrering samt Lync Online. Den här kompetensen var tidigare en del av Unified Communications.
Hantering av kundrelationer
Partner med den här specialiteten bygger och installerar affärshanteringslösningar baserade på Microsoft Dynamics CRM och relaterade program, som Microsoft Office-sviterna, Microsoft SQL Server och Microsoft SharePoint Server.
Data Platform
Dessa partner kan hjälpa dig med att mer effektivt hantera och skydda kritiska system och kritisk information med deras databaslösningar baserade på datahanteringsprogrammet Microsoft SQL Server.
Enheter och utveckling
Ledare inom försäljning, distribuering och stöd av Windows-operativsystem (inklusive Windows 8), Microsoft Office, Windows Internet Explorer och MDOP (Microsoft Desktop Optimization Pack) specialiserar sig även på att se till att din IT-miljö är säker och att den hanteras bra samt hjälper användare med att få åtkomst till enheter. (Kallades tidigare skrivbordskompetens.)
Digital Marketing
Partner som är experter på att utveckla funktionsrika Internetlösningar på Microsoft SharePoint 2010 for Internet Sites, Microsoft FAST Search Server-teknik och webbläsartillägget Microsoft Silverlight. De använder en enhetlig plattform för intranät, extranät och Internet och erbjuder högfunktionella, skalbara, flexibla och säkra lösningar.
Företagsresursplanering
Partner med den här kompetensen utvecklar affärshanteringslösningar med Microsoft Dynamics. De har kunskap, expertis och resurser för att installera hanteringslösningar för ekonomi och leveranskedja som är anpassade till ditt företags affärsprioriteter.
Hosting
De här experterna kan hjälpa dig att sänka underhållskostnaderna för kritiska affärsprogram med hosting-tjänster för IT och programvara. De underhåller egna datacenter eller fungerar som återförsäljare eller agentur för hosting-tjänster från Microsoft.
Identitet och åtkomst
Partner med denna kompetens är experter på att bygga lösningar med vilka du kan få åtkomst till och skydda företagsinformation över datacenter och molnet, aktivera säker åtkomst från en plats och en enhet. (Tidigare känd som Identitet och säkerhet.)
Learning
Partner med denna specialitet är ledande inom program- och teknikutbildningar för Microsofts kunder. De har tillgång till officiella utbildningsprodukter och -tjänster från Microsoft och erbjuder kurser i olika format, från lärarledd klassrumsutbildning till självstudiekurser online.
Administration och virtualisering
Tidigare var dessa två kompetenser separerade men är nu en. Den utmärker partner som designar, säljer eller utvecklar lösningar för administration och virtualisering. Dessa certifierade experter använder Microsofts unika integrering av hypervisor-program och administrationsteknik när de hjälper kunderna att säkerställa en pålitlig och kostnadseffektiv teknikplattform, förbättra datacenter, ge pålitlig service och sänka kostnader.
Messaging
Partner med kompetensen Messaging har expertis inom implementering, distribution och support för Microsoft Exchange Server. Partner med kompetensen Gold Messaging har dessutom särskild expertis inom arkivering, säkerhet och röstmeddelandesystem, och hjälper även kunder att migrera till molnet och Exchange Online. Den här kompetensen var tidigare en del av Unified Communications.
Midmarket Solution Provider
De här partnerna är experter på lösningar som baserats på den senaste tekniken och är avsedda att hjälpa företag i mellansegmentet att klara sina unika utmaningar. De har djupgående kunskap om mellansegmentets affärsprocesser, infrastrukturbehov och kostnader för framtida tillväxt.
Mobility
Mobila lösningar är ytterst viktiga för dagens rörliga arbetsstyrka. Partner med denna kompetens är experter på innovativa, mobila lösningar som smidigt kan integreras med företagets nuvarande IT-infrastruktur och öka effektiviteten.
OEM
Partner som är branschledande inom design, tillverkning, montering och återförsäljning av kvalitetsmaskinvara som optimerats för Microsoft-plattformen.
Project and Portfolio Management
Ett flexibelt, effektivt och lättanvänt projekthanteringsverktyg kan öka affärsproduktiviteten samtidigt som administrationskostnaderna sjunker. Partner med den här specialiteten är experter på att utveckla och implementera stabila lösningar för företagsprojekthantering (EPM) baserade på Microsoft Project.
Server Platform
Partner med denna kompetens är experter på att designa, bygga, installera och ge support för operativsystemet Windows Server, Windows Server-baserade program och Microsofts serverinfrastruktur. De kan hjälpa dig nå en rad IT-mål, från att sänka kostnaderna för infrastrukturen till att förbättra återställningssystemet.
Small Business
Dessa experter är kvalificerade för och rekommenderade att leverera molnbaserade lösningar och lösningar på plats anpassade efter små företag och byggda på Microsoft Windows, Windows Server, Windows Small Business Server och Office 365.
Software Asset Management
En omfattande hanteringsstrategi för programtillgångar kan bidra till att sänka den totala ägandekostnaden för programvara och höja effektiviteten. Partner med den här kompetensen erbjuder hanteringstjänster för program och licenser för företag och organisationer i alla storlekar, från småföretag till stora globala företag.
Volume Licensing
Det kan vara besvärligt att skaffa och underhålla programlicenser. För att göra det enklare för dig erbjuder dessa partner lösningar och tjänster inom Microsofts Volymlicensiering. Du kan få hjälp med licensieringsbeslut och med att få största möjliga avkastning på dina IT-investeringar.

Ytterligare certifieringar inom Microsoft Partner Network

Microsoft Cloud Accelerate-partner
Partner med den här logotypen är experter på att skapa, rulla ut och kundanpassa webbaserade produkter och tjänster. De har uppvisat expertis inom avancerade molnbaserade lösningar som hjälper kunderna att minska sin IT-administration.
CfMD: certifierade affärslösningar för Microsoft Dynamics

Partner med Certified for Microsoft Dynamics-logotypen är testade och verifierade för att uppfylla Microsofts högsta standarder för partnerlösningar, inklusive:

  • Programvarutest – för att bekräfta programvarans kompatibilitet med Microsoft Dynamics
  • Kundutlåtanden – för att bekräfta att lösningen redan tidigare har distribuerats vid upprepade tillfällen
  • Microsoft Partner Network-status – för att bekräfta att företaget som tillhandahåller lösningen har kunskap, expertis och resurser för att distribuera lösningar
  • Supportmöjligheter – för att ge en tydlig förståelse för hur supporten för programvaran kommer att skötas i framtiden
  • Deposition av programvara – för att skydda din teknik om företaget som tillhandahåller lösningen upphör att existera