Om Pinpoint

Vad är Microsoft Pinpoint?

Marknadsplatsen Microsoft Pinpoint leder potentiella kunder till Microsoft-partner som kan erbjuda rätt program och tjänster för kundernas verksamhetsbehov. De potentiella kunderna kan hitta, utvärdera, pröva och köpa programvara som baserats på Microsofts affärsprogramvara via en användarupplevelse med betoning på kvalitet och förtroende. De kan också hitta, utvärdera och kontakta lokala IT-experter som erbjuder professionella teknik- och affärstjänster.

Pinpoint utökar partnerns affärsmöjligheter med hjälp av strategisk integrering med Microsofts webbplatser, sökmotorer, produkter och produktspecifika marknadsplatser.

Sökplattformen i Pinpoint stöder dessutom produktspecifika marknadsplatser som hjälper kunder som är intresserade av programvaror och tjänster för specifika Microsoft-produkter att snabbt hitta vad de behöver. Dessa marknadsplatser gör det också lättare att hitta leverantörer (Microsoft-partner) för dessa erbjudanden.

Pinpoint är ett onlineverktyg för att generera leads, avsett att ge dig fler potentiella kunder med högre kvalitet. Potentiella kunder får en enda källa där de kan hitta tillförlitliga teknikexperter som dig och ditt företag med enkla sökfunktioner som identifierar de partner och leverantörer som bäst motsvarar deras behov.

Läs mer om fördelarna med att bli sökbar i Pinpoint och lyssna på hur andra företag har uppnått framgång med hjälp av Pinpoint.

Hur samverkar Pinpoint med Microsoft Partner Network (MPN)?
Pinpoint är en onlinemarknadsplats som hjälper företagskunder att hitta och få kontakt med Microsoft-partner. Pinpoint bygger vidare på Microsoft Partner Network genom att hjälpa utvecklare och tekniktjänstleverantörer att marknadsföra programvaror och professionella tjänster – och genom att attrahera kunder som behöver det de erbjuder. Mer information om Microsoft Partner Network finns under vanliga frågor och svar på partnerwebben.
Vad är Microsoft-produktspecifika marknadsplatser?

Microsofts produktgrupper anpassas till Pinpoint-modellen för att skapa marknadsplatser som är särskilt utformade för att hjälpa affärskunder att hitta tillförlitliga experter samt programvaror och tjänster som förbättrar och enkelt integrerar specifika Microsoft-produkter.

Marknadsplatserna underlättar för företagskunder att hitta Microsoft-partner som är specialiserade på specifika produkter och produktgrupper och som kan uppfylla deras affärsbehov och stödja deras långsiktiga mål. Sök baserat på produkt, verksamhetsbehov eller plats.

Marknadsplatserna gör det också lättare för utvecklare och tjänstleverantörer att erbjuda programvaror och professionella tjänster till de kunder som behöver dem.

Mer information.

Så blir ditt företag synligt

Om du inte redan finns i Pinpoint kan du bli sökbar i två steg: Gå med i Microsoft Partner Network (MPN) och skapa en företagsöversikt och lägg sedan till presentationer av programvaror eller professionella tjänster. Läs mer och bli sökbar.
Vad gör jag om Pinpoint inte är tillgängligt i det land som mitt företag finns i?
Du kan ändå logga in på Pinpoint Dashboard och komma åt din profil. Du kan lägga till eller redigera din företagsöversikt och skapa beskrivningar av programvaror och professionella tjänster för marknader som har stöd för Pinpoint
Jag har gått med i Microsoft Partner Network, men mitt företag visas inte på Pinpoint. Vad ska jag göra?

När du registrerar dig för Microsoft Partner Network (MPN) –och väljer att vara med i Microsofts kataloger under registreringenkan det ta upp till tre arbetsdagar innan din information visas i Pinpoint.

Efter tre arbetsdagar kan du logga in på Pinpoint Dashboard och visa statusen på företagsöversikten och göra ändringar. Det tar vanligtvis upp till 15 arbetsdagar innan ny information visas på Pinpoint-webbplatsen. (Obs! Tidpunkten för publicering kan variera mellan olika länder. Mer information.)

Om din information inte visas inom den här tiden kan det bero på något av följande: Du har inte skickat in din företagsöversikt för godkännande, din företagsöversikt följer inte riktlinjerna för Pinpoint-profiler, du har inte kopplat ditt Microsoft-konto (före detta Windows Live ID) till ditt MPN-medlemskap eller också har du inte valt att finnas med i Microsofts kataloger under MPN-registreringen. Lär dig att lösa dessa och andra problem som kan stoppa publiceringen.

Om ditt företag redan finns i Pinpoint kan du göra ändringar från din Pinpoint Dashboard. Klicka på Dashboard överst till höger på valfri sida och logga in med det Microsoft-konto (före detta Windows Live ID) du använder för Microsoft Partner Network.

 1. Klicka på Lägg till eller redigera profiler.
 2. Om du vill redigera din översikt går du till fliken Företagsöversikter.
  • Klicka på Redigera informationÅtgärder-menyn.
  • När du har gjort dina ändringar klickar du på den gröna knappen Skicka för godkännande.
 3. Om du vill redigera erbjudanden går du till fliken Programvara + tjänster .
  • Välj den programvara eller tjänst du vill ändra.
  • Klicka på Redigera informationÅtgärder-menyn.
  • När du har gjort dina ändringar klickar du på den gröna knappen Skicka för godkännande.

Läs mer om att uppdatera och optimera profilen.

Hur ändrar jag orten för mitt företag?

Om du vill ändra ort i företagsbeskrivningen (och/eller ta bort en ort) loggar du in på Pinpoint Dashboard med det Microsoft-konto (före detta Windows Live ID) du använder för Microsoft Partner Network och gör sedan följande:

 1. Välj Lägg till eller redigera profiler.
 2. Välj fliken Företagsöversikter.
 3. Välj Hantera orterÅtgärder-menyn.
 4. Välj den ort som du vill uppdatera eller klicka på knappen Lägg till ytterligare en ort.
 5. Välj Redigera ort.
 6. Uppdatera informationen om orten. Om du i stället vill ta bort ett kontor rullar du nedåt och väljer Ta bort.
 7. Klicka på Skicka för godkännande.

Det kan ta upp till 15 arbetsdagar innan ändringarna i profilen visas i Pinpoint.

Hur kan jag presentera mitt företag eller lägga till programvaror och tjänster på flera språk och i olika länder (USA, Storbritannien, Indien o.s.v.)?
Om ditt företag redan är med i Pinpoint, kan du vara sökbar på flera språk och i olika länder via Pinpoint Dashboard. Läs fullständiga instruktioner.
Hur associerar jag specifika sök- och bläddringskategorier med min företagspresentation?

Logga in på Pinpoint Dashboard med det Microsoft-konto (före detta Windows Live ID) du använder för Microsoft Partner Network och klicka på Lägg till eller redigera profiler. På fliken Programvara + tjänster letar du reda på beskrivningen av programvaran eller tjänsten du vill associera med specifika sök- och bläddringskategorier och gör sedan så här:

 1. Välj Visa informationÅtgärder-menyn.
 2. Välj Redigera delade attribut.
 3. Välj verksamhetsbehovs-kategorierna.
 4. Välj Microsoft "Fungerar med" produkter och teknik.
 5. Välj Relevanta branscher.
 6. Välj de marknadsplatser som du vill presenteras på.
 7. Skicka in ditt arbete för godkännande.

Det kan ta upp till 15 arbetsdagar innan ändringarna i profilen visas i Pinpoint.

Vilka villkor gäller när en programvara läggs till i Pinpoint?

Programvara som presenteras i Pinpoint definieras som komplett, fristående programvara samt programvarukomponenter som utökar funktionerna hos en programvara, t.ex. bitar, tillägg, plugin-program och webbtjänster.

Andra programvarutyper som finns i Pinpoint:

 • Nätverksprogramvaror
 • Distribuerade programvaror (klient och server ihop)
 • Grupper med programvaror som omfattar såväl körbara filer som andra programvarukomponenter, t.ex. en databas
 • Systemprogramvaror (infrastruktur) eller mellanprogramvaror (datortjänster/processintegrerare)
 • Färdigutvecklad och färdigkonfigurerad kod för ett specifikt syfte

Tjänster för specialutveckling av programvaror och för anpassad programvaruimplementering ska läggas till som professionella tjänster i Pinpoint.

Krav:

 • Programvaran får inte orsaka skada för kunderna eller vara bedrägligt utformade, inkräktande, stötande eller fungera på något sätt som förbjuds i användarvillkoren.
 • Programvaran måste ha skapats för att köras med Microsofts plattformsteknik, t.ex. datorplattformar (Windows Server, Windows Azure), programplattformar (CRM, SharePoint, Exchange) och klientplattformar.

Rekommendationer:

 • Programvarusupport: ISV:er (Independent Software Vendors) ska tillhandahålla länkar till supportsidor och/eller annan dokumentation.
 • Kostnadsfri utvärderingsversion: ISV:er ska tillhandahålla länkar till kostnadsfria utvärderingsversioner och/eller demoversioner av programvaran.
 • Direktlänkar: ISV:er ska infoga en direktlänk på webbplatsen till deras programvarupresentationer i Pinpoint så att potentiella kunder kan se relevanta Microsoft-certifieringar samt bedömningar och omdömen från andra kunder.
Kan jag lägga till annan programvara än Microsoft-programvara?
Nej. Programvaror som presenteras i Pinpoint måste bygga på eller kunna integreras med Microsoft-teknik. De kan distribueras och levereras som lokala, värdbaserade, nedladdningsbara eller butiksförpackade programvaror.
Hur kan jag få mer kundtrafik till min Pinpoint-profil?

Ju mer specifik du är när du presenterar tjänster och programvaror i Pinpoint-profilen, desto högre upp visas ditt företag i sökresultat och rankningar och desto fler potentiella kunder får du. Här är några enkla tips:

 • Berätta för kunderna exakt hur dina programvaror och tjänster uppfyller deras specifika behov.
 • Använd enkelt, vardagligt språk när du beskriver dina programvaror och tjänster. Undvik teknisk jargong även om du beskriver något väldigt tekniskt.
 • Fokusera på fördelar, inte på funktioner.
 • Räkna upp dina Microsoft-certifieringar.
 • Håll presentationerna korta och koncisa och undvik försäljningsjargong och reklamspråk. Kvalitet före kvantitet.
 • Ta med en företagslogotyp. Det gör att ditt företag sticker ut bland konkurrenterna, blir lätt att hitta och får ökad trovärdighet.

Ett annat bra tips är att uppmuntra kunderna att ge dig bedömningar och omdömen. Användarundersökningar av Pinpoint visade att partner som hade bedömningar och omdömen har 10 gånger så hög sannolikhet att få potentiella kunder. Läs mer om att få omdömen från kunder.

Hur går urvalet till av företag på Pinpoint?

Pinpoint Spotlight-artiklar tar upp företag vars program och tjänster är relevanta för artikelinnehållet.

På startsidan i Pinpoint finns företag som:

 • är bland de högst rankade för ett aktuellt ämne. Obs! Rankningen bestäms av sökmotorn i Pinpoint. Mer information om rankning finns nedan.
 • uppfyller de urvalskriterier som beskrivs nedan.


Rankning i Pinpoint

Sökmotorn i Pinpoint tar hänsyn till en rad olika faktorer:

 • Matchning av relevant nyckelord.
 • Om profilen är fullständig eller inte. En fullständig profil innehåller:
  • En tydlig företagsöversikt där du beskriver expertisen inom företaget i den första meningen.
  • Namn på programvaror och professionella tjänster som överensstämmer med kundernas behov.
  • Kortfattade beskrivningar av programvaror och tjänster med nyckelord som tydliggör fördelarna för kunden.
  • Länkar till skärmbilder, demonstrationer, utvärderingsversioner, faktablad och annan dokumentation kopplad till ditt erbjudande.
  • Betyg och omdömen från kunder.
 • Relevanta Microsoft-kompetenser.
 • Bäst lämpade attribut för dina presentationer i listmenyerna för typ, verksamhetsbehov, Microsoft-produkter i "Fungerar med produkterna" och relevanta branscher i Dashboard.
 • Om du är Cloud Accelerate-partner. Cloud Accelerate-partner får en förbättrad rankning i sökresultaten och känns igen på Cloud Accelerate-logotypen. Läs mer om det här programmet.
 • Om du har CfMD-certifiering (Certifiering för Microsoft Dynamics). Certifieringen avser endast Microsoft Dynamics-partner och delas ut för de Microsoft Dynamics-program de skapar. Programvara med den här utmärkelsen hamnar högre upp i sökrankningen.
 • Betyg och omdömen från kunder. Förbättra relevansen för dina presentationer i sökresultaten genom att få kunderna att skicka uppriktiga omdömen om sina erfarenheter av ditt företag, dina programvaror och professionella tjänster. Uppmuntra dem att gå till avsnittet Omdömen i företagets profil och klicka på knappen Skicka ett omdöme. Läs mer om att få omdömen från kunder.


Urvalskriterier för företag som visas på startsidan

För att ett företag ska visas på startsidan för Pinpoint måste det uppfylla följande kriterier:

 • Det ska ha kompetensnivån Gold och/eller vara medlem i ett MPN-program som ligger inom den bransch eller produkt som vi marknadsför den månaden. Om månadens tema till exempel är virtualisering visas bara partner med kompetensnivån Gold inom Virtualization. Om temat är molntjänster visas partner i MPN-programmet Cloud Accelerate.
 • Det ska ha en fullständig Pinpoint-profil och följande:
  • En logotyp.
  • En tydlig företagsöversikt där partnerns expertis framgår i den första meningen.
  • Namn på program och tjänster som överensstämmer med kundernas behov.
  • Kortfattade beskrivningar av program och tjänster med nyckelord som tydliggör fördelarna för kunden.
  • Länkar till skärmbilder, demonstrationer, utvärderingsversioner, faktablad och andra resurser som är kopplade till partnerns erbjudande.
  • Korrekta kopplingar av attribut så att programmen och tjänsterna listas i rätt kategorier i listmenyerna för typ, verksamhetsbehov, kompatibilitet och relevanta branscher i Pinpoint Dashboard.
  • Betyg och omdömen från flera kunder. Om vi marknadsför en Microsoft-partner på startsidan måste företaget ha fått flera omdömen. Om vi marknadsför program eller tjänster på startsidan måste partnern ha fått flera omdömen om det program eller den tjänst som marknadsförs.

Om du har något exempel på framgång eller någon innovativ produkt eller tjänst som du vill att fler ska få höra talas om, finns det andra sätt för dig att visas som aktuell. Kontakta Pinpoint-teamet.

Hur gör jag för att förbättra min rankning i sökresultaten?

Här är de viktigaste sakerna du kan göra för att förbättra din rankning i Pinpoint-sökresultaten.

 • Integrera relevanta nyckelord i din profil: Pinpoint-mätningar visar att profiler som innehåller ord som företagskunderna känner igen och/eller som stämmer överens med de verksamhetsuppgifter företagen försöker uppnå, får den högsta andelen trafik och en hög placering bland sökresultaten. Här följer några exempel på nyckelord som kanske kan användas för dina Microsoft Dynamics-program eller -tjänster: redovisning, lager, säljstöd, marknadsföring eller kundservice, projekt.
 • Lägg märke till vilka ord dina kunder använder när de beskriver sina verksamhetsbehov för dig. De använder sig troligen av samma uttryck som många andra företagskunder gör när de både talar om och söker efter de teknikprodukter och tjänster du erbjuder. Inkludera dessa ord i din egen företagsbeskrivning, ditt programvaru- och/eller tjänstnamn, samt i presentationen av din programvara och/eller tjänst så att sökmotorerna kan upptäcka dem.
 • Anpassa dig till Microsoft-kompetenserna: De nya Microsoft-kompetenserna gör det enkelt för kunderna att hitta kvalificerade Microsoft-partner. Silver- och/eller guldkompetenser påverkar rankningen i sökresultat. Mer information.
 • Få betyg och omdömen från kunder: Förbättra relevansen för dina presentationer i sökresultaten genom att få kunderna att skicka uppriktiga omdömen om sina erfarenheter av ditt företag, dina program och tjänster. Uppmuntra dem att gå till avsnittet Omdömen i företagets profil och klicka på knappen Skicka ett omdöme. Läs mer om att få omdömen från kunder.
 • Skaffa CfMD-certifiering (Certifiering för Microsoft Dynamics – endast för Microsoft Dynamics-partners) för dina program. Programvaror med den här certifieringen påverkar rankningen i sökresultat.

Optimera sökning och profil

Hur kan jag få mer kundtrafik till mina presentationer?

Det är 10 gånger mer sannolikt att du får potentiella kunder om du har en fullständig profil. En fullständig profil innehåller:

 • En tydlig företagsöversikt där du beskriver expertisen inom företaget i den första meningen.
 • Namn på programvaror och professionella tjänster som överensstämmer med kundernas behov.
 • Kortfattade beskrivningar av programvaror och tjänster med nyckelord som tydliggör fördelarna för kunden.
 • Länkar till skärmbilder, demonstrationer, utvärderingsversioner, faktablad och annan dokumentation kopplad till ditt erbjudande.
 • Betyg och omdömen från kunder.

Skapa en enskild presentation för varje programvara och tjänst företaget erbjuder.  Ju mer specifikt du beskriver hur programvaran eller tjänsten kan vara till nytta för kunden, desto fler potentiella kunder får du.

Se till att din profil alltid är uppdaterad. Varje gång du lägger till en ny programvara, tjänst eller kampanj måste du komma ihåg att presentera den på Pinpoint eller på den relevanta produktmarknadsplatsen.

Läs mer om att optimera profilen.

Det i särklass mest effektiva sättet att hamna högre upp i sökresultaten på Pinpoint och marknadsplatser är att lägga in relevanta nyckelord på rätt platser i profilen. (Se nästa fråga om ytterligare information om nyckelord.)

Andra saker du kan ta med:

 • Skapa en fullständig profil. Skapa separata, tydliga presentationer för varje programvara och tjänst som företaget erbjuder.
 • Skaffa relevanta Microsoft-kompetenser. Kunder kan enkelt känna igen kvalificerade Microsoft-partner via Microsoft-kompetenser. Silver- och/eller guldkompetenser påverkar rankningen i sökresultat. Läs mer om Microsoft-kompetenser.
 • Välj de bäst lämpade attributen för dina presentationer i listmenyerna för typ, verksamhetsbehov, Microsoft ”Fungerar med”-produkter och relevanta branscher i Dashboard.
 • Bli en Cloud Accelerate-partner. Cloud Accelerate-partner får en förbättrad rankning i sökresultaten och känns igen på Cloud Accelerate-logotypen. Läs mer om det här programmet.
 • Skaffa CfMD-certifiering (Certifiering för Microsoft Dynamics). Certifieringen avser endast Microsoft Dynamics-partner och delas ut för de Microsoft Dynamics-program de skapar. Programvara med den här utmärkelsen hamnar högre upp i rankningen i sökresultat.
 • Få betyg och omdömen från kunder. Förbättra relevansen för dina presentationer i sökresultaten genom att få kunderna att skicka uppriktiga omdömen om sina erfarenheter av ditt företag, dina programvaror och professionella tjänster. Uppmuntra dem att gå till avsnittet Omdömen i företagets profil och klicka på knappen Skicka ett omdöme. Läs mer om att få omdömen från kunder.

Det bästa du kan göra för att optimera din profil för sökmotorer är att lägga in nyckelord i företagsöversikten och presentationerna av programvaror och professionella tjänster.

Nyckelord är de ord kunderna använder när de söker efter dina program och tjänster. De kan vara åtgärdsorienterade eller produktrelaterade ord eller meningar som beskriver:

 • De fördelar kunden får av att använda din programvara eller tjänst.
 • De specifika uppgifter eller särskilda mål kunden vill uppnå med hjälp av din programvara eller tjänst.

Mätningar visar att profiler som innehåller ord som företagskunderna känner igen och/eller som stämmer överens med de verksamhetsuppgifter företagen försöker uppnå, får den högsta andelen trafik och en hög placering bland sökresultaten.

Källor till nyckelord:

 • Lägg märke till vilka ord dina kunder använder när de beskriver sina verksamhetsbehov för dig. De använder sig troligen av samma uttryck som många andra företagskunder gör när de både talar om och söker efter de teknikprodukter och tjänster du erbjuder.
 • Använd onlineverktyg som Bing Keyword Tool från WordStream, Google Insights for Search och Wordtracker.
 • Sök på Microsoft-webbplatser efter den Microsoft-produkt som dina programvaror och tjänster förbättrar eller bygger på.

Hjälp om nyckelordens placering och frekvens:

Placeringen och frekvensen av nyckelord i din profil måste vara realistisk och relevant. Målet är att skapa en lättläst profil som presenterar företagets expertis och talar till kundernas behov. Pinpoint- och marknadsplatssökmotorer gör en sökning efter följande nyckelord:

 • Företagets namn: Använd bara det juridiska företagsnamnet. Använd inte Microsoft-produktnamn i företagsnamnet.
 • Namn på programvaran eller den professionella tjänsten: Ge dina erbjudanden namn som förklarar deras syfte för kunden. Du får ENDAST använda ett Microsoft-produktnamn i din programvara eller professionella tjänst om namnet även innehåller en beskrivning av vad erbjudandet tillför kunden eller hur det förstärker Microsoft-produkten.
 • Företagsöversikt, presentation av programvara eller tjänst:

De två första meningarna i företagsöversikten och presentationen av programvaran eller tjänsten är de viktigaste.

 • Tala om direkt vilken expertis företaget besitter.
 • Beskriv exakt programvarans eller tjänstens syfte.

 Gör detta med hjälp av koncisa, relevanta nyckelord och meningar.

 • Namn på kompetens: Pinpoint- och marknadsplatssökmotorer matchar nyckelord med namnet på den kompetens du har.
 • ”Fungerar med”-produkter: Framhäv de Microsoft-produkter som ditt program eller professionella tjänst förstärker eller bygger på. Se till att använda relevanta Microsoft "Fungerar med"-produkter i listmenyn i Dashboard.
 • Webbplatsens adress: Om adressen till din webbplats innehåller ett ord som matchar ett nyckelord som angetts i sökmotorn, förbättras rankningen i sökresultaten.
Vad ska profilen INTE innehålla?

Följande bör inte finnas med i din profil.

 • Överdrifter. Hänvisa till en källa för alla påståenden om företagets expertis eller position på marknaden och erbjud endast varor, tjänster och resultat som du kan och har för avsikt att leverera.
 • Vaga eller allmänna beskrivningar av vad ditt företag gör. Beskriv detaljerat vad som särskiljer dina erbjudanden från konkurrenterna.
 • Försäljningsjargong och reklamspråk. Använd endast faktabaserad information.
 • Ett alltför tekniskt språk. Se till att alla kan förstå din profil, från kontorsadministratören till företagsägaren.
 • Redogörelser för ditt företags vision eller målsättning. Spara det till företagets webbplats.
 • Detaljerade beskrivningar av vanliga kundproblem. Kunden vet redan vilka problemen är. Berätta för kunderna vad du kan göra för att hjälpa dem. Tala om fördelarna med att använda din programvara eller tjänst.

Pinpoint Dashboard

Vad är Pinpoint Dashboard?

Som registrerad Pinpoint-partner får du tillgång till en Partner Dashboard för just ditt företag. Dashboard är ett verktyg för anpassning som du kan använda när du vill göra följande:

 • Uppdatera dina presentationer av programvaror och professionella tjänster (sidan Redigera profiler).
 • Presentera dina programvaror i flera olika regioner och på flera olika språk (sidan Redigera profiler).
 • Få en överblick över kundaktiviteten på dina profilsidor (sidan Min Dashboard).
 • Visa trafikanalyser för företaget, programvarorna och de professionella tjänsterna (sidan Analys):
  • Besök och sidvisningar: få en översikt över besök ordnad efter datumintervall och indelad i kategorier.
  • Interna referenser: se var på Pinpoint-webbplatsen kunderna har klickat för att komma till din företags-, programvaru- eller tjänstpresentation.
  • Förfrågningar: se hur många potentiella kunder som klickat på knappen Skicka e-post till det här företaget.
 • Hantera ditt Pinpoint-konto (sidan Redigera personlig information).
  Ange ditt företags- och kontaktnamn så att Pinpoint kan länka till den företags- och lösningsprofilinformation som du angav när du gick med i Microsoft Partner Network (MPN). Om du har kopplingar till flera företag kan du välja eller ändra standardföretagspresentationen för Pinpoint.
När en kund klickar på knappen Skicka e-post till det här företaget på sidan Företagsöversikter och sedan skickar formuläret, vem tar då emot detta?
E-postmeddelandet skickas till den primära kontakt som är kopplad till orten för din Pinpoint-profil. På ämnesraden står det: ”Du har ett nytt kundlead på Microsoft Pinpoint”. Om du vill redigera namn och information för den kontaktperson som ska få meddelandet, går du till Pinpoint Dashboard och klickar på fliken Företagsöversikt. I listmenyn Åtgärder väljer du Hantera orter och väljer sedan Redigera ort. Om du har flera orter väljer du den du vill redigera först och uppdaterar därefter kontaktinformationen. När du är klar skickar du in profilen för godkännande.
Kan jag se vilka kunder som har kontaktat mig via Pinpoint på Dashboard?

Ja. Kopior av förfrågningar som skickats från presumtiva kunder via Pinpoint till den e-postkontakt som är kopplad till din Pinpoint-profil visas på Dashboard.

Så här visar du förfrågningar som skickats till ditt företag via din Pinpoint-profil:

 1. Logga in på Dashboard med ditt Microsoft-konto (före detta Windows Live ID).
 2. Klicka på Kundförfrågningar i den vänstra navigeringslistan. (Obs! Länken finns också tillgänglig på sidan Analys när du klickar på fliken Förfrågningar.)
 3. Använd kontrollerna överst på sidan för att filtrera vyn. Exempel:
  • Om du har anknytning till mer än ett företag bekräftar du att namnet under Ditt företag är korrekt.
  • Välj ett datumintervall.
  • Om företaget är verksamt inom flera kulturer väljer du Land/region som du vill visa kundförfrågningar för.
  • Välj den plats som du vill visa förfrågningar för. (Obs! Du kan också välja Alla platser på listmenyn under Filtrera efter företagets plats.)
 4. Klicka på valfri förfrågning i listan som visas om du vill se detaljer.
 5. Svara på förfrågan genom att klicka på Svara. Ett nytt e-postmeddelande skapas då från standard-e-postklienten.
 6. Om du får ett meddelande om att ingen kundförfrågan har skickats, justerar du filtren (ändra datum, land/region eller ort).
Vad ska jag göra om jag inte kan logga in eller visa min företagsinformation?

Om du inte kan logga in på din Dashboard:

Microsoft-kontot (före detta Windows Live ID) som du använder är för tillfället inte kopplat till ditt företag i MPN (Microsoft Partner Network). Läs om hur du kan identifiera dig som en person inom företaget så att du kan få åtkomst till din Dashboard.

 

Det kan ta upp till fem arbetsdagar innan ny information som du lägger till i MPN visas i Pinpoint. Vi tackar för ditt tålamod och uppmanar dig att kontakta Pinpoint-teamet om du har ytterligare frågor.

 

Betyg och omdömen från kunder

Hur får jag omdömen från kunder?

Du kan använda mallen för Pinpoint-kundomdömen om du vill bjuda in kunder att skicka omdömen om dig. Tänk på följande:

 • Be dina kunder beskriva sin upplevelse av ditt företag med enkelt, vardagligt språk och relevant information som visar potentiella kunder hur du kan uppfylla deras specifika behov.
 • Om du skickar falska omdömen – antingen positiva om ditt eget företag eller negativa för att baktala en konkurrent – tas din profil bort från Pinpoint-webbplatsen.

Mer information finns i riktlinjerna för Pinpoint-omdömen.

Var hittar jag riktlinjerna för Pinpoint-omdömen?
Riktlinjerna för att skicka bedömningar och omdömen finns här.
Hur lång tid tar det för ett kundomdöme att publiceras i Pinpoint?
Ett nytt omdöme publiceras omedelbart.
När mitt företag får ett nytt omdöme, hur lång tid tar det då innan detta omdöme läggs till bland totala antalet omdömen som visas på Pinpoint-webbplatsen?
Det tar vanligtvis upp till två veckor innan detta omdöme läggs till i antalet omdömen som visas i Pinpoint.
Påverkas sökresultaten av kundomdömen?

Du kan förbättra relevansen för dina presentationer i sökresultaten och höja din sökrankning genom att få kunderna att skicka uppriktiga omdömen om sina erfarenheter av dig. Uppmuntra dem att gå till avsnittet Omdömen i din företagsprofil och klicka på Skicka ett omdöme.

Om du skickar in falska omdömen tas din profil bort. Om vi upptäcker att du har skickat falska omdömen för att få ditt företag att framstå i bättre dager, eller att du har skickat falska omdömen för att baktala en konkurrent, tas din profil bort från Pinpoint-webbplatsen.

Hur lång tid tar det för en bedömning att läggas till i rankningen i Pinpoint?
Det tar vanligtvis upp till två veckor för en bedömning att läggas till i rankningen av företaget, programvaran eller tjänsten. 
Vad hindrar andra från att missbruka systemet för omdömen?
Pinpoint-teamet granskar alla bedömningar och omdömen som skickas av kunderna och undersöker misstänkta eller olämpliga bidrag. Pinpoint-teamet är också mycket lyhört när partner uppmärksammar oss på misstänkt falska bedömningar eller omdömen.
Kan jag svara på ett omdöme?

Alla användare som har behörighet att visa din Dashboard-profil kan svara på omdömen som skickats in om ditt företag. Använd svarsfunktionen för att ge konstruktiva svar på både positiva och negativa omdömen.

Så här publicerar du svar på omdömen:

 1. Logga in på Dashboard med ditt Microsoft-konto (före detta Windows Live ID).
 2. Gå till din profil och välj fliken Omdömen.
 3. Klicka på Svara under det omdöme du vill besvara.
  • Textrutan för säljarens svar visas och där kan du skriva svaret. Se till att svaret följer riktlinjerna för omdömen i Pinpoint.
  • Klicka på Skicka svar.
  • Svaret läggs omedelbart till på Pinpoint och på relevant produktmarknadsplats.

Obs!

 • Du kan redigera svaret efter att det publicerats. Endast det senast redigerade svaret visas på webbplatsen.
 • Personen vars omdöme du besvarar får inget meddelande om att du har svarat på omdömet.
 • Dina svar utvärderas utifrån riktlinjerna för omdömen i Pinpoint och bedöms enligt samma kriterier som alla andra omdömen.
 • Olämpliga svar kan tas bort av Pinpoint-teamet om de innehåller svordomar, personangrepp, webbadresser, personlig information eller andra överträdelser av riktlinjerna för omdömen i Pinpoint.
Det saknas ett omdöme. Vad är det som har hänt?
 • Omdömen visas inte i alla länder/regioner.  De visas bara i det land/den region som användaren befann sig i när han eller hon besökte din profil.
 • Ditt omdöme kan ha tagits bort av Pinpoint-teamet om det inte uppfyllde Riktlinjer för omdömen i Pinpoint.
 • Omdömen publiceras antingen i din företagsöversikt eller i en av dina program- eller tjänstepresentationer. Kontrollera om en kund har tittat på ett av dina erbjudanden istället för på företagsöversikten.
Påverkar mina svar på omdömen min rankning i sökresultaten?
Nej. Dina svar påverkar inte rankningen i sökresultaten.
Bör svaren skrivas på samma språk som omdömet som besvaras?
Ja, svaren måste vara på samma språk som omdömet som besvaras.
Varför visas inte mina kundreferenser från Microsoft Partner Network (MPN) i Pinpoint?
Kundreferenser som är kopplade till en lösning i MPN Partner Membership Center förblir konfidentiella och dolda för allmänheten. Sådana kundreferenser påverkar för närvarande inte sökresultaten i Pinpoint. I stället används ett öppet system för kundbetyg och kundomdömen i Pinpoint.

Felsökning av profilen

Var finns min profil?

Hur lång tid det tar innan du kan se din profil i Pinpoint beror på följande:


För nya MPN-medlemmar

Om du är ny medlem i Microsoft Partner Network kan det ta upp till tre arbetsdagar att överföra din företagsinformation till Microsoft Pinpoint Dashboard. Logga in på Pinpoint Dashboard och kontrollera statusen på företagsöversikten, gör eventuella ändringar och lägg till presentationer av programvaror och tjänster. Mer information.

När du har gjort de nödvändiga ändringarna bör din företagsöversikt publiceras på Pinpoint inom 10 arbetsdagar.

För partner som redan är publicerade på Pinpoint

Om du redan har en profil på Pinpoint-webbplatsen och du har gjort ändringar i den eller lagt till nya presentationer av programvaror och tjänster, kan det ta upp till 10 arbetsdagar innan ändringarna visas.

 

För partnersammanslagning med en annan organisation i MPN

Om din organisation sammanslås med MPN-konton i en annan organisation är det viktigt att tänka på att det absorberade företaget inte längre kommer visas som en enskild presentation i Pinpoint.

 • Alla relaterade företagsöversikter, program- och tjänstepresentationer och omdömen tas omedelbart bort vid en sammanslagning.
 • För att det ska gå fort att återskapa dina presentationer när en kontosammanslagning genomförts kopierar du ett profilinnehåll som du har som avseende att återanvända.
 • Observera att det inte går att överföra omdömen vid en sammanslagning.

Om du redan har genomfört en sammanslagning med en annan organisation går det i Pinpoint att hämta innehåll i dessa presentationer så att du kan återskapa dem om det behövs.

 • Starta processen genom att kontakta Pinpoint-teamet och ange relevant information om båda parter som ingår i sammanslagningen.
 • Det kan ta upp till 15 arbetsdagar att få tillgång till återställda data.
 • Observera att det inte går att överföra omdömen vid en sammanslagning.

Presentationer på produktmarknadsplatser

Om du har angett via Pinpoint Dashboard att du vill publicera en presentation av en programvara eller en tjänst på en produktmarknadsplats, kan det ta upp till 10 arbetsdagar innan presentationen visas på produktmarknadsplatsens webbplats.

Internationella presentationer

Om ditt företag redan är med i Pinpoint i det land eller den region där företagets huvudkontor ligger, kan du presentera företaget och dina programvaror och tjänster i ett annat land eller region. Läs mer om vara sökbar på andra språk eller i andra länder.

Det kan ta upp till 10 arbetsdagar innan profilen visas på Pinpoint-webbplatsen i det nya landet.

Om presentationen av en programvara eller en tjänst inte visas på Pinpoint eller på en produktmarknadsplats, och du anser att den ska det, kan du kontrollera statusen genom att logga in på Pinpoint Dashboard. Du kan också läsa sidan för felsökning av profil och ta reda på hur du löser problem som kan fördröja publiceringen.

Har du fler frågor? Kontakta Pinpoint- och marknadsplatsteamen.

Varför är kategorierna inte desamma i Pinpoint som på andra partnermarknadsplatser?
Att söka efter kategori i Pinpoint är ett enkelt sätt för kunderna att hitta ditt företag och företagets erbjudanden. Pinpoint-teamet har utfört studier för att ta reda på hur kunderna namnger och definierar programvaror och professionella tjänster inom teknikområdet. Kategorierna gjordes sedan om baserat på feedback från kunderna.
Varför visas inte min presentation vid en kategorisökning?

Om dina erbjudanden inte visas i de kategorisökresultat som du tycker att de borde visas i, loggar du in på Pinpoint Dashboard med det Microsoft-konto (före detta Windows Live ID) du använder för Microsoft Partner Network och klickar på Lägg till eller redigera profiler. Leta reda på presentationen för den aktuella programvaran eller tjänsten på fliken Program + tjänster och gör sedan följande:

 1. Välj Visa information på Åtgärder-menyn.
 2. Välj Redigera delade attribut.
 3. Välj undertypen Programvara eller professionella tjänster.
 4. Välj verksamhetsbehovs-kategorierna.
 5. Välj "Fungerar med" produkter och tekniker från Microsoft.
 6. Välj Relevanta branscher.
 7. Välj marknadsplats om det behövs.
 8. Skicka in ditt arbete för godkännande.

Det kan ta upp till 15 arbetsdagar innan ändringarna i profilen visas i Pinpoint.

Hur lägger jag till en Pinpoint-widget på min sida?
Pinpoint-widgeten är inte längre tillgänglig på webbplatsen. Om du har några frågor kan du kontakta Pinpoint-teamet.

Vanligaste frågorna: Partner