Om Microsoft Pinpoint

Med hjälp av Pinpoint kan företagskunder hitta teknikexperter, programvaror och professionella tjänster som löser specifika affärsproblem och främjar långsiktiga målsättningar.

Samtidigt kan utvecklare och leverantörer av tekniktjänster med hjälp av Pinpoint nå ut med programvaror och professionella tjänster till de kunder som behöver dem.

Oavsett om du söker efter experthjälp eller erbjuder den kan du med hjälp av Pinpoint skapa affärsmöjligheter som bidrar till din framgång. 

Produktmarknadsplatser där Pinpoint används

Numera bygger många av Microsofts produktspecifika marknadsplatser på Pinpoint-plattformen. Det gör det lättare för dig att hitta Microsoft-partners med expertis inom särskilda Microsoft-produkter och -produktgrupper och att identifiera den partner som bäst kan uppfylla dina verksamhetsbehov och långsiktiga mål. Sök baserat på produkt, verksamhetsbehov eller plats. Begränsa sökningen till det du behöver genom att använda filtren. Med både lokala och globala listor är det lättare än någonsin att hitta rätt expert, programvara eller tjänst.

Marknadsplatsen gör det också lättare för utvecklare och tjänsteleverantörer att tillhandahålla programvaror och professionella tjänster till de kunder som behöver dem.

Microsoft-partners som skapar en profil för någon av marknadsplatserna där Pinpoint används visas också på Microsoft Pinpoint-webbplatsen.

Så använder du Pinpoint

Om du är kund:

Om du är Microsoft-partner:

Microsoft Pinpoint är en tjänst för våra affärskunder och är inte avsedd för enskilda konsumenter. Microsoft åtar sig inget ansvar för programvaror, lösningar, tjänster eller utbildning från tredje part som finns presenterade på webbplatsen. Om en partner anges som ”certifierad” syftar detta på partnerns status i Microsoft Partner Network. Microsoft certifierar inte och rekommenderar inte programvara från tredje part. Du är ensam ansvarig för att välja ut, utvärdera och avgöra om tredjepartserbjudanden från denna webbplats lämpar sig för dig, och om du använder dig av sådana erbjudanden åtar du dig att följa överenskomna villkor mellan dig och den part som erbjuder programvaran, lösningen, tjänsten eller utbildningen.