Lägg till presentationer av programvaror och professionella tjänster

Marknadsför dina erbjudanden


Genom att presentera alla dina kvalificerade Microsoft-programvaror och tjänster ökar du avsevärt kundernas möjligheter att hitta dig. Och dina lösningar kan också visas på de produktspecifika marknadsplatser som Pinpoint stöder.


Så här lägger du till presentationer:

 1. (Nya partner i Pinpoint) Det tar tre arbetsdagar innan den företagsöversikt du använde vid registreringen på Microsoft Partner Network (MPN) visas i Pinpoint Dashboard.
 2. Öppna Dashboard. Första gången du loggar in måste du fylla i ett inloggningsformulär för nya användare på Pinpoint.
 3. Lägg till presentationerenligt kraven nedanoch skicka in dem för godkännande.
 4. Det kan ta upp till 15 arbetsdagar innan nya presentationer visas på Pinpoint-webbplatsen. (Obs! Tidpunkten för publicering kan variera mellan olika länder. Läs mer om publiceringstider för profil.)

Om du har uppdaterat din Pinpoint-profil förut, följer du steg 2 till 4.

 

Krav

 1. Se till att dina erbjudanden uppfyller villkoren för att finnas med i Pinpoint. Läs villkoren för att presentera programvaror och professionella tjänster.
 2. Ge dina programvaror och professionella tjänster namn i enlighet med riktlinjerna för Pinpoint-profiler:
  • Minst 1 ord och högst 10 ord eller 100 tecken.
  • Får inte vara samma som en befintlig Microsoft-produkt.
  • Om tjänsten avser återförsäljning av en Microsoft-produkt måste orden ”försäljare” eller ”återförsäljare” ingå i tjänstens namn. Exempel: Återförsäljare av Microsoft Dynamics.
  • Inled varje ord med stor bokstav. Om namnet på erbjudandet är ett varumärke ska namnet anges exakt som i varumärket.

Läs igenom riktlinjerna för Pinpoint-profiler.

Se ett exempel på en presentation

 

Tips!

Ju tydligare ditt erbjudande är desto lättare kan kunderna avgöra om det passar deras behov. Här får du några tips.

 1. Skriv som om du talade direkt till en kund. Exempel: "Vårt program hjälper dig att ..." , "Det löser behovet för verksamheter inom ...".
 2. Använd kortfattade, passande nyckelord och fraser. Skriv en lättläst presentation som hamnar högt i sökrankningen genom att lägga in nyckelord i:
  • Namnen på dina erbjudanden. Använd namn som förklarar erbjudandets syfte för kunden. Obs! Du får ENDAST använda ett Microsoft-produktnamn i din programvara eller professionella tjänst om namnet även innehåller en beskrivning av vad erbjudandet tillför kunden eller hur det förstärker Microsoft-produkten.
  • Fungerar med produkterna. Framhäv de Microsoft-produkter som ditt program eller professionella tjänst förstärker eller bygger på. (Se till att använda relevanta Microsoft-produkter i "Fungerar med produkter" i listmenyn i Dashboard när du presenterar dina programvaror och professionella tjänster.)

  Läs mer om nyckelord.

 3. Använd INTE:
  • Överdrifter och ogrundade påståenden om företagets expertis eller position på marknaden, eller påståenden om varor, tjänster eller resultat som du inte kan eller har för avsikt att leverera.
  • Vaga eller allmänna beskrivningar av programvaran eller tjänsten.
  • Försäljningsjargong och reklamspråk. Använd endast faktabaserad information.
  • Ett alltför tekniskt språk. Se till att alla kan förstå presentationen, från kontorsadministratören till företagsägaren.
  • Detaljerade beskrivningar av vanliga kundproblem. Kunden vet redan vilka problemen är. Berätta för kunderna vad du kan göra för att hjälpa dem. Tala om fördelarna med att använda din programvara eller tjänst.
 4. Snabba på godkännandeprocessen genom att följa riktlinjerna för Pinpoint-profiler.
 5. Se till att presentationerna alltid är aktuella. Logga in på Dashboard för att ta bort gamla erbjudanden och lägga upp nya.
 6. Övervaka trafiken med hjälp av analysverktyg som finns i Dashboard. Det hjälper dig att fatta välgrundade beslut om hur du kan förbättra presentationerna.
 7. Vill du mångdubbla din exponering? Skicka samma program eller professionella tjänster som olika presentationer inriktade på kunder i olika branscher. När du gör detta måste du behandla varje presentation som ett unikt erbjudande.
  • Namnet på varje erbjudande måste tydligt signalera det tänkta användningsområdet eller vilken bransch det riktar sig till.
  • Beskrivningen av varje erbjudande måste skilja sig åt och målgruppsanpassas med nyckelord som är specifika för användningsområdet eller branschen.

 

Lägg till presentationer nu.


Gå tillbaka till Pinpoint Partnercenter.