Har inte bedömts ännu
0 stjärnor

Prissättning

Köp
Astrada AB

Astrada4 kombinerar affärsmodellering, integration med existerande ERP-system och rapportgenerering – allt i ett enda verktyg. Kombinationen av dessa tre funktionsområden i en lösning gör Astrada4 till ett kraftfullt och unikt verktyg för lönsamhetsanalys.
Med Astrada4 är det äntligen möjligt att skapa en fungerande ABC-modell (Activity Based Costing) och att konvertera den till ett fungerande verktyg i den dagliga verksamheten.
Astrada4:s intuitiva användargränssnitt hjälper dig att skapa en fungerande modell av din unika affärslogik, oavsett bransch, och att analysera den i form av resurser, aktiviteter, drivare och processer. Astrada4 är logiskt uppbyggd och lätt
att förstå. Dess grafiska representation av ditt företag ger dig bra överblick, samtidigt som du har nära tillgång till detaljerad information och status för alla objekt i din modell. Det är även lätt att göra ändringar i din modell och dina script.
Denna flexibilitet gör Astrada4 högst användbar inom alla branscher – från stora stålkoncerner, t ex Outokumpu, till finansiella institutioner, t ex AMF Pension.
Astrada4 är en .NET-applikation som är fullt integrerbar med dina ERP-system och andra källdatasystem, genom länkningar mellan huvudboken och resurser, och genom beräkningar av kostnad per drivare och aktivitet. Dess öppna och flexibla gränssnitt
möjliggör smidig integration och snabbar upp implementationen. Astrada4 är skalbar och stöder allt från mindre företag, med mindre än 50 000 order/år, till stora koncerner med miljontals order/år.
För att resultaten från en lönsamhetsanalys ska bli riktigt användbara behöver verktygets utdata presenteras på ett tydligt och lättillgängligt sätt. Astrada4 innehåller ett väldefinierat gränssnitt för utdata, vilket gör det mycket enkelt att
skapa användbara rapporter i standardiserade rapportverktyg från Microsoft, Cognos, ProClarity, QlikTech, Oracle m fl.
Astrada4 har gång på gång visat sig vara en perfekt plattform för att skapa kundunika, skräddarsydda verktyg inom förkalkylering, säljstöd och prissättning. Astrada, liksom våra partners, tillhandahåller stöd för att skapa en lösning som täcker
ditt företags specifika behov av denna sorts lösningar.
Astrada4
- Snabbt och skalbart.- Intuitivt användargränssnitt.- Flexibelt och anpassningsbart.
Fullt bakåtkompatibelt med tidigare versioner.
Teknisk summering
Astrada4 är en skalbar, stand-alone .NET-applikation, byggd för att arbeta med MS SQL Server- och Oracledatabaser. Denna databas används för lagring och för tyngre beräkningar.
Astrada4 har inte fått några kundomdömen.

Skicka ett omdöme

De åsikter och omdömen som publiceras och uttrycks här delas inte nödvändigtvis av Microsoft.

Skärmbild 1 av 3 Skärmbild 2 av 3 Skärmbild 3 av 3
Skärmbild 1 av 3 Skärmbild 2 av 3 Skärmbild 3 av 3