Har inte bedömts ännu
0 stjärnor

Prissättning

Köp

Support och dokumentation

Ingen företagslogotyp har angetts.

Barium Live!

av Barium AB

Barium AB hjälper kunder inom många olika branscher att förena människor i effektiva, kvalitetssäkrade och mätbara processer. Webbtjänsten Barium Live! riktar sig till verksamhetsutvecklare som vill förbättra processerna genom att bygga kollaborativa webbapplikationer
drivna av verksamhetens egna processer. Hela vägen igenom används standardnotationen BPMN (Business Process Modeling Notation). Nedan följer ett urval av de fördelar produkten för med sig.
– Tydliga processkartor med styrande dokument tillgängliga för alla, oberoende av plats. 

– Körbara och mätbara verksamhetsprocesser, som inte kräver avancerad systemutveckling vid förändringar i verksamheten.

– Kvalitetssäkring i och med att alla ges möjlighet att arbeta på samma sätt.

– Förbättrad samverkan mellan kund, medarbetare och leverantör då alla kan delta i processerna.

– Effektiviserad hantering av ostrukturerad information, genom processdrivna formulär och dokument kopplade till specifika uppgifter.   

– Ökad servicegrad mot kund, då all information om exempelvis kund, affär, projekt och order finns tillgänglig i varje processinstans.
Med Barium Live! kan verksamhetsutvecklare snabbt tillgodose verksamhetens krav på beskrivning, dokumentation och förbättring av verksamhetens processer. I samverkan med organisationen kan de driftsätta kollaborativa webbapplikationer som effektiviserar
flödet av information mellan kund, medarbetare och leverantörer. Till skillnad från andra produkter som kräver större investeringar, tar längre tid att implementera och behöver ny infrastruktur kan man med Barium Live! redan från dag ett komma igång och förbättra
verksamhetens processer - allt direkt på webbtjänsten. Besök www.bariumlive.com för att börja förbättra din verksamhets processer idag! Det är helt kostnadsfritt att komma igång och börja modellera.
Barium Live! har inte fått några kundomdömen.

Skicka ett omdöme

De åsikter och omdömen som publiceras och uttrycks här delas inte nödvändigtvis av Microsoft.

Skärmbild 1 av 3 Skärmbild 2 av 3 Skärmbild 3 av 3
Skärmbild 1 av 3 Skärmbild 2 av 3 Skärmbild 3 av 3