Har inte bedömts ännu
0 stjärnor

Prissättning

Köp

Relaterade program och tjänster

Software Innovation
 • Programtyp

  Lokal programvara
 • Verksamhetsbehov

  Lagring och arkivering, Dokumenthantering
 • Fungerar med

  Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Word 2007, SQL Server 2008 Enterprise Edition, SQL Server 2008 Standard Edition, Windows Server 2008
 • Fokus på bransch

  Allmänt - Relevant för alla

Business 360° är en standardlösning för dokument- och informationshantering. Lösningen bygger på Microsoft SharePoint där SharePoints starka funktionalitet för samarbete och informationsdelning kombineras med viktiga egenskaper som 360° erbjuder. Business 360° är dessutom fullständigt integrerad med Office-applikationerna och användarna kan fortsätta arbeta i sina välkända miljöer som exempelvis Word och Outlook och nå funktionalitet i Business 360° direkt därifrån.
Centralt i Business 360° är den unika objektmodellen som ser till att information kan knytas till t ex de kunder, projekt, aktiviteter och ärenden som informationen gäller. Informationen behandlas, lagras och struktureras därmed på ett sätt som gör den tillgänglig för de anställda på ett snabbt och logiskt sätt.
Business 360° stödjer en lång rad verksamhetsprocesser och arbetsuppgifter för olika arbetsroller. Medarbetarna får ett effektivt verktyg som gör arbetet enklare oavsett om de arbetar med HR, inköp, administration, projektarbete, försäljning, hantering av ansökningar och ärenden, kundservice, ekonomi eller andra områden.

Exempel på områden där Business 360° kan ge stöd:

• Arkivering / compliance
• Kundkorrespondens
• Projektdokumentation
• Avtalshantering
• Hantering av styrande dokument
• Rekryteringsärenden, personalärenden
• Klagomålshantering och kundservice
• Stöd i inköpsprocesser
• Hantering av ansökningar (medlemskap,
kreditansökningar etc)
• Kvalitetskontroller/inspektioner
• Hälsa, miljö & säkerhet
• Certifieringsprocesser
• Offerter och säljprocesser
• Digital mötesadministration

Business 360° har inte fått några kundomdömen.

Skicka ett omdöme

De åsikter och omdömen som publiceras och uttrycks här delas inte nödvändigtvis av Microsoft.