Har inte bedömts ännu
0 stjärnor

Prissättning

Köp

Support och dokumentation

Ingen företagslogotyp har angetts.

CASSIS - hantering och publicering av produktinformation (Kataloger, produktblad, manualer, serviceinstruktioner, reservdelar, m m)

av Condesign Operations Support AB

Kraven på företags informationshantering har ökat till följd bredare geografisk marknad, kortare produktcykler, striktare krav och nya media. Att förse sin kund med rätt information i rätt format på kort tid har dessutom blivit en alltmer tydlig konkurrensfaktor.
Listan kan göras lång.
Situationen skapar nya krav på hur vi skapar produktinformationen. Traditionella metoder för dokumentframställning lever inte upp till de nya kraven. De verktyg som vanligtvis används är skapta för att i första hand skapa dokument för att trycka informationen
på papper. Utöver det ger de inget eller dåligt stöd för att administrera stora informationsmängder.


Vi vet vad vi talar om; Condesign producerar dagligen tusentals sidor kataloger, tekniska dokument, illustrationer etc.


För att leva upp till de nya kraven måste företagens informationshantering förändras i grunden. Processer måste ses över och effektiviseras. Till stöd för denna förändring har Condesign skapat Cassis, ett XML-baserat system för att författa, hantera och
publicera produktrelaterad information.
CASSIS - hantering och publicering av produktinformation (Kataloger, produktblad, manualer, serviceinstruktioner, reservdelar, m m) har inte fått några kundomdömen.

Skicka ett omdöme

De åsikter och omdömen som publiceras och uttrycks här delas inte nödvändigtvis av Microsoft.