Har inte bedömts ännu
0 stjärnor

Prissättning

Köp

Support och dokumentation

Relaterade program och tjänster

Ingen företagslogotyp har angetts.

EasyCourse - Effektiv kursadministration

av SolarPlexus IT Strategi AB

Delsystemet Kurser i EasyCourse

Delsystemet kurser används bl a för att skapa en kurskatalog. I Kurser registreras utbudet av kurser, kurstillfällen, till vilka deltagare knyts samt kursavsnitt till vilka tidpunkter, lärare och lokaler knyts.
Lokaler och lärare kan bokas.
Översikter över dessa bokningar ingår.

Delsystemet Marknad i EasyCourse
Delsystemet Marknad används av de användare som kontinuerligt behöver komplettera sitt kundregister dvs. sitt organisations- och personregister.
Detta gäller främst kursanordnare med externa kunder, dvs. nya organisationer och/eller personer.
Andra användare som arbetar med intern kursverksamhet mot ett internt medlemsregister eller personregister kan importera uppgifterna på fil eller om de är manuella, registrera uppgifterna.

Delsystemet Anmälan är kärnan i EasyCourse
Anmälan används när kursanmälningar inkommer för att anmäla individer till kurstillfällen, skriva och beställa brev (bekräftelse-, kallelse-, inställd-, reserv-, intyg- mfl), etiketter och deltagarförteckning, omboka, fakturera, kreditera mm.
I Anmälan kontrolleras också anmälningsläget för ett kurstillfälle liksom kurshistorik för enskilda personer mm. Genom att välja automatisk antagning sätts de anmälda individerna automatiskt i prioritetsordning utifrån anmälningsdatum.
När antalet anmälningar överstiger för kurstillfället så placeras överskottet i en reservlista.
Genom att istället använda manuell antagning kan användaren själv styra prioritetsordningen.

Administrativa delsystemen i EasyCourse
Anmälan
Kurskatalog
Marknad
Utskriftcentralen
Fakturering
Schema
Webb
Övrigt
Brev
Deltagarlistor
Grundinställningar

EasyCourse är utvecklat i nära samarbete med kursadministratörer från olika typer av kursadministrativ verksamhet.
De administrativa delsystemen i EasyCourse är indelat i: Anmälan, Marknad, Kurser, Utskriftscentralen, Schema och Grundinställningar. Anmälningar kommer in från en webbsida.

Delsystemen Utskriftcentralen, Grundinställningar & Schema i EasyCourse
Delsystemet Utskriftcentralen används för uttag av sammanställningar/ rapporter på fil, skärm eller skrivare.
Många urvals- och sorteringsmöjligheter finns. Rapporterna har utformats med hjälp av en rapportgenerator vilket medger att nya rapporttyper enkelt kan utformas.

EasyCourse - Effektiv kursadministration har inte fått några kundomdömen.

Skicka ett omdöme

De åsikter och omdömen som publiceras och uttrycks här delas inte nödvändigtvis av Microsoft.