Har inte bedömts ännu
0 stjärnor

Prissättning

Köp

Support och dokumentation

Relaterade program och tjänster

OpenText

Open Text Email Monitoring för Microsoft Exchange

av OpenText

Hantera kritisk eller reglerad epostkorrespondens.

Open Text Email Monitoring för Microsoft Exchange tillhandahåller funktioner för arkivering och återsökning av allt epostinnehåll som skickas eller tas emot av specifika epostkonton, vilket gör att all kommunikation till och från specifika användare och grupper arkiveras med full spårbarhet.

Processen att spara all epostkommunikation, så kallad diarieföring, gör att t ex finansiella institutioner och andra reglerade verksamheter kan säkerställa regelefterlevnad och ge möjlighet till full spårbarhet och revision.


Fördelar:

– Hantering av regelefterlevnad som en del av epostkommunikationen
– Säkerställd säkerhet för diarieförd epost
– Större beredskap för eventuella rättstvister
– Stöd för internationella regler såsom SEC 17a och NASD 400
– Möjlighet att utöka till en komplett lösning för regelefterlevnad (compliance)

Open Text Email Monitoring för Microsoft Exchange har inte fått några kundomdömen.

Skicka ett omdöme

De åsikter och omdömen som publiceras och uttrycks här delas inte nödvändigtvis av Microsoft.