Har inte bedömts ännu
0 stjärnor

Prissättning

Köp

Relaterade program och tjänster

Software Innovation
 • Programtyp

  Lokal programvara
 • Verksamhetsbehov

  Lagring och arkivering, Dokumenthantering
 • Fungerar med

  Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Word 2007, SQL Server 2008 Enterprise Edition, SQL Server 2008 Standard Edition, Windows Server 2008
 • Fokus på bransch

  Offentlig sektor, Utbildning

Public 360° är en unik standardlösning för dokument- och ärendehantering samt arkivering för offentlig sektor. Lösningen bygger på Microsoft SharePoint och Office och underlättar för en effektiv, modern, digital och öppen förvaltning, samarbete och offentlig dialog.

Public 360° lever upp till förväntningarna från både handläggare, arkivarier, mötessekreterare och deras chefer. Alla jobbar i samma system vilket skapar en bra grund för effektiv informations- och kunskapsdelning.

Public 360° effektiviserar ärendehantering genom elektroniska ärendemappar, arbets- och ärendeflödesfunktioner och gör vardagen enklare för handläggare och chefer. Alla typer av ärenden kan fördelas och hanteras mer effektivt och används därför av verksamheter till allt från generella förfrågningar till klagomålshantering, tillstånd, tillsyn, bidragshantering, personalfrågor, plan och byggfrågor eller styrning av frågor som ska vidare för politisk hantering.

Som digital styrning är Public 360° ett viktigt verktyg för att uppnå bra ärendestyrning och Lean-processer som säkrar kvalitet och effektivitet vid ärendehantering och service. Vid sidan av enkel tillgång till all relevant ärendeinformation ger Public 360° en översikt över viktiga faktorer knutet till dokument- och ärendehantering. Till exempel kan antalet behandlade fall, fördelning per handläggare och avdelning, belastning och framsteg enkelt hämtas fram i systemet.

Med Public 360° får offentliga verksamheter ett effektivt verktyg för papperslösa möten och ärendehantering – ett hjälpmedel för uppföljning och realisering av mål, handlingsplaner och beslut.

Lösningen skapar en mer öppen förvaltning och bra offentlig dialog genom att underlätta självbetjäningslösningar. Elektroniska blanketter tas emot, arkiveras, tolkas och de kan initieras automatiskt utan manuell behandling. Information kan göras tillgänglig direkt via säkra webbtjänster och avskärmas efter behov. Med offentliga register kan adresslistor, sjukjournaler, mötesdokument och beslut enkelt publiceras och återsökas via nätet.

Public 360° har inte fått några kundomdömen.

Skicka ett omdöme

De åsikter och omdömen som publiceras och uttrycks här delas inte nödvändigtvis av Microsoft.