Ort

Verksamhetsbehov

Fokus på bransch

Fungerar med produkterna

Lanseringsdatum

Programtyp

Genomsnittligt omdöme

Prisnivå

Återställ alla alternativ

Visar 1-10 av 264 resultat i hela världen

Request Management for Windows Azure Pack (0 omdömen)
För Enterprises: Ger dina användare möjlighet att skicka och följa upp sina ärenden i Microsoft System Center 2012 R2 Service Manager genom Windows Azure Pack. Fördelar: • Ärendehantering och...
Lanseringsdatum: 2014-03-19
Version: 1.0
Storegate Live Sync (0 omdömen)
Med Storegate Live Sync får du en mapp i din dator som automatiskt synkroniserar mappens innehåll med molnet. Alla bilder och filer som du lägger i mappen kommer du sedan åt via mobiltelefonen, läsplattan...
Lanseringsdatum: 2014-03-19
Version: 1.2.0
WebFront for Service Manager (0 omdömen)
WebFront for Service Manager är en webbkonsol för det dagliga arbetet i Microsoft System Center 2012 R2 Service Manager. Den möjliggör att vanliga funktioner som idag endast är tillgängliga i...
Lanseringsdatum: 2014-03-19
Version: 2.5
Comex KT2 Package (0 omdömen)
Program och drivrutinspaketet för smartcard inloggning tjänst med Comex KT2 smartcard-läsare. Paketet innehåller drivrutiner och program för hantering av certifikat för inloggning med kortterminal....
Lanseringsdatum: 2014-03-13
Version: 2.3.1
T-REX (0 omdömen)
T-REX är Iteams .NET-baserade plattform. T-REX har sin verkliga styrka i hantering av information med godtycklig struktur. Funktionerna för informationshantering i skapar automatiskt ett kraftfullt...
Lanseringsdatum: 2014-03-03
Version: 2014
Kanban Task Manager Singel för Outlook (0 omdömen)
Kanban Task Manager Singel bygger på Outlooks Uppgifter, men uppgifterna har fått två extra rullgardinsmenyer där du kan välja projekt och fas. Du kan också lätt lägga till en extra parameter att tagga...
Lanseringsdatum: 2014-02-13
Version: 2
Evolution (0 omdömen)
Evolution, ett av marknadens modernaste dokument- och ärendehanteringssystem är utformat för att du som användare snabbt och enkelt ska komma igång med att skapa och dela information, dokument och ärenden...
Lanseringsdatum: 2014-02-03
Version: 2.12
Klartext Bussbokning (0 omdömen)
Klartext Bussbokning är det marknadsledande planeringssystemet i Sverige för bussföretag som kör beställningstrafik, skoltrafik och linjetrafik. Klartext Bussbokning ger dig full kontroll över dina...
Lanseringsdatum: 2014-02-01
Version: 4.1
Rob-Ex (0 omdömen)
ROB-EX är ett interaktivt, visuellt verktyg som hjälper planerare att skapa och underhålla dynamiska och effektiva produktionsplaner. Snabba och korrekta beslut kan fattas med hjälp av en integrerad vy av...
Lanseringsdatum: 2014-02-01
Version: 5.0
ILT Booking System (0 omdömen)
IBS är ett komplett boknings- och administrationssystem som med ny teknik och Internet knyter samman researrangör, återförsäljare och kund på ett enkelt och effektivt sätt. Systemet är avsett att användas...
Lanseringsdatum: 2014-01-31
Version: 4.1.0.0