Riktlinjer för Microsoft Pinpoint- och marknadsplatsprofiler

Vägledning och krav för att hjälpa dig att bli sökbar

En profil som berättar för kunderna exakt vilken expertis ditt företag besitter och hur dina programvaror och professionella tjänster passar deras affärsbehov kan avsevärt öka antalet potentiella kunder.

Följ riktlinjerna nedan om du vill skapa en bra företagsöversikt och presentation av din programvara eller tjänst, samt om du vill uppfylla kraven på innehållskvalitet, formatering och presentationer i andra länder.

Innan du börjar: Se till att dina erbjudanden uppfyller Pinpoints villkor för programvaror och professionella tjänster och att ditt företag har en webbadress till en offentligt tillgänglig webbplats.

Skapa och granska din profil

Skriv företagsöversikten i tre steg

Följ stegen nedan i angiven ordning när du skapar din företagsöversikt. Informationen måste vara aktuell. Tips! Kunderna vill veta vad du kan göra för att hjälpa deras företag att nå framgång. De är intresserade av vad du kan leverera, inte din vision eller målsättning.

 1. Presentera företagets expertis.
  [Exempel: ABC Enterprises erbjuder utbildning både på plats och online …]
 2. Berätta om fördelen med det du erbjuder eller problemet du hjälper kunderna att lösa.
  [Exempel: Vi hjälper dina anställda att skaffa praktiska kunskaper som de omedelbart kan tillämpa för att öka produktiviteten och sänka kostnaderna.]
 3. Presentera de professionella tjänster och programvaror du vill marknadsföra. Använd punkter i listan.
 4. Krav:

  • Minst 20 ord och högst 250 ord eller 1 800 tecken. För språk som ryska, tyska, finska och andra språk med större teckenantal får högst 2500 tecken användas. Använd färre ord om du är osäker.
  • Beskriver dina eller företagets kvalifikationer och kompetens.
  • Juridiskt företagsnamn.
  • Bör inte innehålla citat, webbadresser eller kontaktinformation som företagsadress, e-postadress eller telefonnummer.
  • Referera inte till ett annat Microsoft-partnerföretag med dess namn såvida det inte rör sig om ett dotterbolag eller en filial till ditt företag eller såvida du inte har ingått ett avtal med partnerföretaget avseende partnersamarbete och/eller ömsesidig marknadsföring för gemensamma affärsmöjligheter.

   Såvida du inte har arbetsavtal med andra Microsoft-partner kan referenser till andra partnerföretag i din profil leda till missvisande sökresultat för ditt företag och skapa förvirring hos kunder som söker efter partner med särskilda kompetensområden. Om du nämner att du har arbetat åt eller tillsammans med ett annat partnerföretag tidigare, måste du be företaget om tillstånd för detta.

Viktigt! Det företagsnamn du visar på Pinpoint måste vara det juridiska företagsnamnet som är registrerat och licensierat för affärsverksamhet i din region. Företagsnamnet får inte innehålla Microsoft-produkter.

 

Skriv presentationen av dina programvaror eller professionella tjänster i två steg

När du har skrivit företagsöversikten är det dags att presentera din programvara och/eller dina tjänster.

 1. Ange namnet på programvaran eller den professionella tjänsten.
  Använd ett kort namn. Använd ett enkelt, vardagligt språk. Informationen måste vara aktuell.

  Krav:
  • Minst 1 ord och högst 10 ord. Högst 70 tecken. För språk som ryska, tyska, finska och andra språk med större teckenantal får högst 100 tecken användas. Använd färre ord om du är osäker.
  • Får inte vara samma som en befintlig Microsoft-produkt.
  • Om tjänsten avser återförsäljning av en Microsoft-produkt måste orden ”försäljare” eller ”återförsäljare” ingå i tjänstens namn. Exempel: Återförsäljare av Microsoft Dynamics.
  • Inled varje ord med stor bokstav. Om namnet på erbjudandet är ett varumärke ska namnet anges exakt som i varumärket.
  • Om du skapar presentationer för flera branscher eller användningsspecifika presentationer, bör varje presentation behandlas som ett unikt erbjudande. Namnet på varje erbjudande måste tydligt signalera det tänkta användningsområdet eller vilken bransch det riktar sig till.

   

 2. Skriv presentationen av dina programvaror eller professionella tjänster.
  Om du följer stegen nedan, i angiven ordning, och skriver tydligt och kortfattat blir beskrivningen bra.
  • Ange vad programvaran eller tjänsten gör och/eller vilka problem kunden kan lösa.
  • Ange vilka Microsoft-tekniker som programvaran eller tjänsten förbättrar eller bygger på
  • Framhäv fördelarna med programvaran eller tjänsten i en punktlista.

  Krav:

  • Minst 20 ord och högst 250 ord. Högst 1 800 tecken. För språk som ryska, tyska, finska och andra språk med större teckenantal får högst 2500 tecken användas. Använd färre ord om du är osäker.
  • Beskriv programvaran eller tjänsten, dess syfte samt tre till fem fördelar för kunden.
  • Bör inte innehålla citat, webbadresser eller kontaktinformation som företagsadress, e-postadress eller telefonnummer.
  • Om du skapar presentationer för flera branscher eller användningsspecifika presentationer, bör varje presentation behandlas som ett unikt erbjudande. Beskrivningen av varje erbjudande måste skilja sig åt och målgruppsanpassas med nyckelord som är specifika för användningsområdet eller branschen.

Tänk på följande när du väljer kategorier: När du skapar en presentation för en programvara eller tjänst kan du välja upp till tre kategorier för verksamhetsbehov, högst tre branscher och högstfem Microsoft-produkter som fungerar med ditt erbjudande. Ju mer specifik du är i kategorivalen och i beskrivningen av de värden och fördelar din programvara och professionella tjänst tillför kunden, desto fler potentiella kunder får du. Allmänna beskrivningar med många kopplingar ger lägre sökrankning.

Kvalitets- och formateringskrav

När du har skapat eller granskat din profil och skickar den för godkännande granskas den av medlemmar i Pinpoint-teamet och relevanta produktspecifika marknadsplatsteam. Följande utvärderas vad gäller profilens kvalitet:

Innehållets kvalitet och ton

 • Använd första person: "Vi har kompetens inom ...", "Våra tjänster hjälper dig ..."
 • Fokusera på den färdighet och kompetens som ditt företag kan erbjuda i företagsöversikten.
 • Fokusera på innehållet i dina erbjudanden och vilka fördelar kunderna kan förvänta sig i presentationen av dina programvaror och tjänster.
 • Följ riktlinjerna i avsnittet Skapa och granska din profil ovan för att se vilken information du bör ta med.

Format och grammatik

 • Kontrollera att inga stavfel, fel vid användning av gemener/versaler, kommateringsfel eller grammatiska fel förekommer.
 • Ta inte med varumärkessymboler för Microsoft-produkter.
 • Använd inte fetstil, kursivering eller understrykning.
 • Inget RTF-format. Använd endast oformaterad text.

Grafikfiler

När du lägger till företagslogotypen och skärmbilder för dina programvaror och tjänster bör du länka till filer i GIF- eller JPEG-format i följande storlekar:

 • Företagslogotyp: 100 (b) × 100 (h) bildpunkter
 • Skärmbild för produkt eller tjänst: 640 (b) × 480 (h) bildpunkter
Krav avseende land/språk

Din företagsöversikt och presentationen av programvaror och tjänster måste vara skrivna på det inhemska språket för din region. På Pinpoint-marknadsplatsen i USA visas till exempel endast programvaror och professionella tjänster som erbjuds i USA och som beskrivs på engelska.

När du skickar profilen till en ny marknadsplats måste webbplatsen som du länkar till vara på samma språk som marknadsplatsen. Om företaget exempelvis finns i Storbritannien och du vill lägga till din profil på den tyska marknadsplatsen, måste du länka till en tysk version av din webbplats. Läs mer om presentationer på andra språk eller i andra länder.

Nu är du klar! Vad händer sen?

Det tar vanligtvis upp till tre arbetsdagar att överföra registreringsinformationen från Microsoft Partner Network (MPN) till Pinpoint Dashboard. När informationen har överförts till Pinpoint Dashboard kan du logga in på Pinpoint Dashboard och visa statusen på företagsöversikten och göra ändringar. Det kan ta upp till 10 arbetsdagar innan ändringarna visas på Pinpoint-webbplatsen. Läs mer om publiceringstider för profil.

Om du vill ha mer råd om att skicka in och optimera profilen, går du till sidan Optimera profilen eller läser Vanliga frågor: Partner.

Har du fler frågor? Kontakta MPN-supportteamet.

 

Gå tillbaka till Pinpoint Partner Center.