Presenteras på Microsofts produktmarknadsplatser

Förutom publicering på Pinpoint kan du öka din exponering genom att publicera dina programvaror och professionella tjänster på följande marknadsplatser.  Följ länkarna till respektive marknadsplatskriterier och stegvisa registreringsanvisningar nedan om du vill presentera din profil på dessa marknadsplatser.

 

Microsoft Dynamics Marketplace

Marknadsför dina programvaror och tjänster för Microsoft Dynamics och de bästa lösningarna för att automatisera och förenkla era processer för ekonomi, Business Intelligence och leveranskedja och bidra till en framgångsrik verksamhet.

Microsoft Dynamics Marketplace

 

Microsoft Office 365 Marketplace

Det här är marknadsplatsen för dina programvaror och tjänster som utökar Office 365-sviten med produkter och nästa generations tjänster för kommunikation, produktivitet och samarbete, till exempel Exchange Online, Lync, Office 2010 och SharePoint Online.

 Office 365 Marketplace

 

Microsoft System Center Marketplace

Presentera dina lösningar som hjälper kunderna att förbättra produktiviteten och tillgängligheten samtidigt som infrastrukturen optimeras för att sänka kostnaderna.

 System Center Marketplace

 

Windows Server Marketplace

Var bland tillförlitliga proffs som presenterar sina logotypcertifierade Windows Server-program. Hjälp organisationer i alla storlekar att gå längre än virtualisering, underlätta hantering, optimera program för molnet och få flexibel åtkomst till data och program. 

 

Windows Server Marketplace

 

Anpassa din presentation efter marknadsplatsen

Presentationen om din programvara och dina professionella tjänster får bara publiceras på en av de produktspecifika marknadsplatserna.  Om din presentation tillför värde till produkter på flera marknadsplatser skapar du ytterligare presentationer som är anpassade efter varje marknadsplats för att öka din exponering.

Till exempel:

  • Din produkt "ABC-programvaran" förbättrar produkter från både Windows Server- och System Center-produktfamiljen och du skulle vilja presentera dig på båda marknadsplatserna.
  • Skapa en profil för varje marknadsplats och ge varje profil ett namn som motsvarar de produkter och den marknadsplats den ska publiceras för. (ABC-programvaran för Windows Server, ABC-programvaran för System Center)
  • Se till att du granskar profilkraven för varje marknadsplats för att se till att du har gjort rätt "Fungerar med"-val och att du uppfyller eventuella ytterligare krav på programvarutestning eller MPN-programregistrering.