Acando AB

Acando AB

4 stjärnor (Bedömt av 2 kunder)

Stockholm, SWE | Visa karta och adress


Acando AB erbjuder 1 program:
Mall från: Acando AB
Lanseringsdatum: 2011-12-01
Pris: Köp
Acandos Bas-template är en paketering av grunddata och funktionalitet anpassat för att man snabbt ska komma igång med ett svenskt bolag i Dynamics AX 2012. Templaten ingår i Acandos leverans och utgör grunden för uppsättning av systemets ekonomifunktioner. Genom Acandos Bas-template får du: - Kortare projekttid - Lättare att komma igång med Dynamics AX - Mindre risk i... Läs mer
Acando AB erbjuder 15 professionella tjänster:
Konsultverksamhet, professionell tjänst från: Acando AB
Pris: Köp
Detaljhandeln befinner sig i förändring! Hur ska stora och medelstora bolag inom Retail skapa förutsättningar att följa med i de snabba svängningar som nu sker och svara på hotet från helt nya konkurrenter från marknaden? Hur ska nya aktörer snabbt kunna bygga en verksamhet som är dynamisk och förberedd för expansion och internationalisering? Acando har under många år hjälpt... Läs mer
Försäljning och service för licensiering från: Acando AB
Pris: Köp
Analysera och visualisera information på dina villkor! Acando Guided Analytics är ett kraftfullt verktyg för att tillgängliggöra och underlätta analys av beslutsstödsinformation. Genom att strukturera tabeller, grafer, kartor och hastighetsmätare i ett lättillgängligt gränssnitt med hög prestanda och interaktivitet ges möjligheter för användaren att skapa förståelse och dra... Läs mer
Konsultverksamhet, professionell tjänst från: Acando AB
Pris: Köp
Öka värdet av din Dynamics installation genom att på ett genomtänkt sätt använda SharePoint för samarbete och dokumenthantering. Starterbjudande: Vi genomför tillsammans med er en två dagars förstudie som ger svar på om/hur kopplingen mellan CRM och SharePoint skall sättas upp. Efter det att resultatet av förstudien presenterats kommer vi gemensamt överens om ett nästa steg. ... Läs mer
Konsultverksamhet, professionell tjänst från: Acando AB
Pris: Köp
Får ni ut det fulla värdet av er existerande SharePointlösning? Vi belyser frågan ur två perspektiv, ett tekniskt och ett verksamhetsinriktat. Starterbjudande: Vi genomför tillsammans med er en två dagars genomlysning som ger svar på om er verksamhet får ut det fulla värdet av er satsning på SharePoint. Efter det att resultatet av genomlysningen presenterats kommer vi... Läs mer
Konsultverksamhet, professionell tjänst från: Acando AB
Pris: Köp
Business Intelligence Competence Center (BICC) är ett av flera paketerade erbjudanden inom Business Intelligence-familjen. Våra erbjudanden har vi tagit fram för att göra det lätt för Dig som kund att snabbt komma igång och få konkreta resultat med begränsad affärsrisk. BICC är ett färdigpaketerat angreppssätt för att på kort tid etablera ett BICC hos våra kunder. Detta... Läs mer
Konsultverksamhet, professionell tjänst från: Acando AB
Pris: Köp
Acando har under många år hjälpt den svenska processindustrin med leverans av affärssystem för att stödja verksamheten och höja konkurrenskraften. Våra lösningar är heltäckande och innehåller moduler för alla inom industrin vanligen förekommande arbetsflöden. Med hjälp av Microsoft Dynamics AX 2012 som basplattform samt relevanta tilläggsmoduler har vi skapat en... Läs mer
Integration ICC (0 omdömen)
Konsultverksamhet, professionell tjänst från: Acando AB
Pris: Köp
I ett allt mer komplext systemlandskap ställs höga krav på integration, och det blir vanligare att företag inrättar ett Integration Competence Center (ICC). Oavsett om man har ett ICC eller inte, finns många utmaningar att hantera, bland annat: • Ständiga verksamhetsförändringar utan tydlig samtalspart kring integration • Höga kostnader vid förvaltning och support på grund... Läs mer
Lönsamhetsanalys (0 omdömen)
Försäljning och service för licensiering från: Acando AB
Pris: Köp
Ett vanligt problem inom Business Intelligence är felaktig fördelning av kostnader och intäkter, något som ofta ger felaktiga resultat och mindre bra beslut. Lönsamhetsanalys med hjälp av ABC gör det möjligt att korrekt fördela kostnader och intäkter inom områden som Supply Chain Management (SCM), Customer Relationship Management CRM), Business Intelligence (BI) Business... Läs mer
Konsultverksamhet, professionell tjänst från: Acando AB
Pris: Köp
Företag som arbetar med processerna ETO (Engineer To Order), CTO (Configure To Order), MTO (Make To Order) eller ATO (Assemble To Order) lever i en komplex värld av produktvarianter och versioner, anpassade order, kontinuerliga tekniska förändringar och ett konstant tryck att förnya och utveckla nya erbjudanden. De flesta företag vill vara ”full-service providers”, från... Läs mer
Konsultverksamhet, professionell tjänst från: Acando AB
Pris: Köp
För grossister och distributörer är varuförsörjningen en av de helt avgörande faktorerna för organisationens framgångar och detta gäller oavsett i vilken bransch man verkar. I takt med att handeln blir allt mer global ökar detta faktum i betydelse och vi på Acandos har därför ett speciellt fokus på lösningar för handel och distribution. Microsoft Dynamics AX 2012 är ett... Läs mer
Konsultverksamhet, professionell tjänst från: Acando AB
Pris: Köp
Att genomföra och hantera projekt är hos många av Acandos kunder en kärnverksamhet. Företagens interna projekt med uppföljningen av nedlagd tid och kostnad, likväl som företagens leveranser till kunder hanteras i allt högre grad i projektform. Acando har stor erfarenhet av att arbeta med projektintensiva företag och dess processer inom en rad olika branscher. Acando är... Läs mer
Konsultverksamhet, professionell tjänst från: Acando AB
Pris: Köp
Vad vill du uppnå med dokumenthantering i SharePoint? Hur kan du få ut det fulla värdet av din investering? Vi hjälper dig att optimalt utnyttja alla de möjligheter som finns i SharePoint. Oavsett om du arbetar med dokument varje dag eller om du bara letar efter dokument någon gång ibland så ser vi till att du får tillgång till förstklassiga funktioner såsom sök, arbetsflöden... Läs mer
Konsultverksamhet, professionell tjänst från: Acando AB
Pris: Köp
Acando Collaboration Platform (ACP) är namnet på Acandos implementation av Microsoft SharePoint 2013 och Office 365. Plattformen kombinerar intranät, sociala funktioner med modern dokumenthantering till en arbetsyta där hela organisationen kan delta och samarbeta. Även om alla företag och organisationer är unika, så finns det många behov som är gemensamma för alla... Läs mer
Konsultverksamhet, professionell tjänst från: Acando AB
Pris: Köp
Acando kan erbjuda affärssystemet Dynamics AX som en tjänst - betala endast en fast månadskostnad per användare som inkluderar drift, licens och support av affärssystemet! Software-plus-Services är nästa generation av hosting. Den representerar ett industriskifte som kombinerar Internet-tjänster med klient och server programvara för att leverera mer attraktiva möjligheter och... Läs mer
Konsultverksamhet, professionell tjänst från: Acando AB
Pris: Köp
Utnyttja potentialen av informationen i din försörjningskedja. Supply Chain Intelligence hjälper er att mäta era kostnader och följa upp logistikflöden från inköp till kundleverans. Genom ökad visibilitet och informationstillgänglighet flyttas fokus från brandsläckning till kontinuerliga förbättringar och värdeskapande arbete. Detta leder till en effektivare försörjningskedja... Läs mer