Acando AB

Acando AB

4 stjärnor (Bedömt av 2 kunder)

Stockholm, SWE | Visa karta och adress


Acando AB

Dynamics AX 2012 för processindustrin

(0 omdömen - ge ett omdöme om programmet eller tjänsten)

Acando har under många år hjälpt den svenska processindustrin med leverans av affärssystem för att stödja verksamheten och höja konkurrenskraften.

Våra lösningar är heltäckande och innehåller moduler för alla inom industrin vanligen förekommande arbetsflöden.

Med hjälp av Microsoft Dynamics AX 2012 som basplattform samt relevanta tilläggsmoduler har vi skapat en systemlösning som kan omfatta samtliga arbetsprocesser för ett företag inom processindustrin.

Våra lösningar är applicerbara för metallindustri (t ex ståltillverkning eller legeringar), träindustri, pappers- och massatillverkning, mat- och dryckestillverkning (food & beverage) samt läkemedel (life science).

Några exempel på områden som vi kan adressera med systemlösningen:

Egenskapsbaserad identitet avseende produkters kemiska sammansättning och deras användningsområde. Gäller stål, papper, trä, livsmedel, läkemedel, m fl.

Sömlös integration mot Era tillverkningsprocesser – inga vattentäta skott mellan produktionsenheterna och de övriga stödsystemen.

Låt dina kommersiella åtaganden styra utleveransplaneringen med lastbärare, likväl som produktionsplaneringen, materialförsörjningen och orderhanteringen … ända tillbaka till dina kundrelationer i ditt kundvårdssystem (CRM).

Divergerande produktion där tillverkningsprocessen helt eller delvis, styr utfallet av egenskapsbaserade slutprodukter.

Sekvenserad planering och produktion där utfallet löpande styr dina resursbehov i balans mot begärd/planerad färdigtidpunkt.

Visualiserad processkartläggning för en simulering av huvud-/detaljplanering – låt dina system bli en naturlig del av vardagen ute i din verksamhet.

Integrera ditt förebyggande och verkställande underhåll för en optimal verkningsgrad och en säkerhetsmässigt stabil och kontrollerad verksamhet.

Låt ditt kvalitetsarbete med laboratorierapporter och certifikat bli en naturlig del av din verksamhet: från materialinflöde och recept – till av kund godkänd produkt.

iBI (industrial business intelligence)
– visualisera dina processer från redovisning – genom hela din verksamhet, inkluderat dina styrda processer i produktionen. Inte bara statistik och historik men även t ex beslutsunderlag i din operativa verksamhet.

Kontakta Acando för att höra mer om våra Dynamics AX-projekt i processindustrin.

Dynamics AX 2012 för processindustrin har inte fått några kundomdömen.

Skicka ett omdöme

De åsikter och omdömen som publiceras och uttrycks här delas inte nödvändigtvis av Microsoft.