Connecta Group

Connecta Group

(0 omdömen - ge ett omdöme om företaget)

Stockholm, Stockholm, SWE | Visa karta och adress

Visa telefonnummer
Telefon: +46 (8) 635-8000
Fax: +1 (8) 6358002

Connecta Group

PKI Health Check

(0 omdömen - ge ett omdöme om programmet eller tjänsten)

En Windows PKI Health Check säkerställer att er investering i PKI uppfyller era krav och förväntningar på prestanda, säkerhet, funktionalitet och framtida tillväxt under hela PKI-strukturens livscykel.

Få ut det mesta av er PKI!

En PKI Health Check kommer ge er en
mycket god uppfattning om statusen på
er investering i Windows PKI.
En genomlysning av den tekniska
implementationen, lösningsdesignen och
de affärsmässiga kraven ger en samlad
bild av nuläget som effektivt kan
användas för att besluta om eventuellt
nödvändiga åtgärder.
Techta kvalitetssäkrar er PKI
infrastruktur
Kan ni garantera att er PKI är optimal
och anpassad efter organisationens
säkerhetsmässiga krav? Fungerar er
PKI-infrastruktur som den ska? Klarar
den planerad tillväxt eller andra
förändringar verksamheten står inför?
Techta har djup expertis i världsklass
inom Active Directory Certificate
Services (ADCS), Microsofts® PKI och
CA lösning på Windows plattformen.
Inom vårt säkerhetsteam har vi några av
Sveriges skickligaste säkerhetsexperter
inom PKI och identitetshantering. Techta
är också Microsoft® Silver Parter inom
Identity & Security.
Genomförande och
förutsättningar
Resultatet av en genomförd Windows
PKI Health check är i hög grad beroende
av rätt information och förutsättningar.

Techta har identifierat de
framgångsfaktorer som är avgörande;

• Tillgång till teknisk dokumentation
• Läsrättigheter i erforderliga system,
implementerade policys, designmål
och befintlig konfiguration
• Tillgång till teknisk personal t ex
systemadministratör eller PKIansvarig.
Techtas utförande
• Genomgång av PKI krav och
förutsättningar med kunden
• Genomgång av berörd miljö
• Genomgång av nätverksinfrastruktur
• Framtagande av rapport som
sammanställer PKI-lösningens status
samt eventuella förbättringsåtgärder
som rekommenderas
• Presentation av resultatet för er

Avgränsningar
En Windows PKI Health Check genomförs
på relevanta delar av PKI-infrastrukturen
såsom certifikatutfärdare, OCSPresponder,
spärrlistor och registration
authority (RA).
Endast Microsoft® Active Directory
Certificate Services omfattas i denna
kontroll.

    PKI Health Check har inte fått några kundomdömen.

    Skicka ett omdöme

    De åsikter och omdömen som publiceras och uttrycks här delas inte nödvändigtvis av Microsoft.

    Andra professionella tjänster som erbjuds av det här företaget