Visar 1-10 av 37 resultat i hela världen

Acando Dynamics för Detaljhandel (0 omdömen)
Detaljhandeln befinner sig i förändring! Hur ska stora och medelstora bolag inom Retail skapa förutsättningar att följa med i de snabba svängningar som nu sker och svara på hotet från helt nya...
Affärssystem med kvalitet och kompetensöverföring (0 omdömen)
Hur får man ut max av sitt affärssystem? Med processkartläggning, simulering av affärsprocesserna och kontroll av projektresurserna når vi målet. Genom en initial processkartläggning och flera...
Affärssystemet DSM - Microsoft Dynmics NAV (0 omdömen)
MASKINER Maskinkort Maskin kan sökas på Kund, Chassienr, Regnr och på Modell eller Maskinnr Påkostnader samlas per maskin. Kan studeras ner till fakturan Automatiskt uppdatering vid försäljning, inköp,...
Business Audit - Säkerställ ett korrekt utnyttjande av ditt ERP (0 omdömen)
Många företag har implementerat Dynamics AX med en pressad budget och antagandet av en 1:1-implementation. Dessa företag använder därför förmodligen inte all avancerad funktionalitet som Dynamics AX...
C7 - affärs och projektverktyg (0 omdömen)
C7 är en produkt som stödjer projektintensiva företags verksamhet och processer. Produkten är uppbyggd av moduler utvecklade i samarbete med kunder främst inom branscherna entreprenad, energi, industri...
CGIs lösning för samförvaltning av Stiftelser (0 omdömen)
Tilläggslösningen för Stiftelseförvaltning i Microsoft Dynamics NAV är speciellt anpassad för de specialrutiner som behövs inom stiftelseförvaltning. Systemet ger dig stora möjligheter att bedriva en...
Cloud ERP (0 omdömen)
För stora företag: Är affärssystem (ERP) viktigt för att kunna optimera företagets resultat? Avanade Cloud ERP hjälper företaget att minska risker och minimera kostnader i en användarstyrd, intern...
Cloud tjänster (0 omdömen)
Arbetar direkt med multinationella kunder i över 11 år, Tatvasoft nu en ledande leverantör av molntjänster. Vi erbjuder professionell expertis och rådgivning till företag över hela landet för ökad...
Dynamics AX – för entreprenad- och installationsbranschen (0 omdömen)
Entreprenadbranschen står inför en mängd utmaningar och krav när framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation skall utvecklas. Sogetis specialanpassade verktyg för branschen baserat på...
Dynamics AX 2012 för processindustrin (0 omdömen)
Acando har under många år hjälpt den svenska processindustrin med leverans av affärssystem för att stödja verksamheten och höja konkurrenskraften. Våra lösningar är heltäckande och innehåller moduler för...