22 mars 2013

Artikel

Connectas kunskapsåtervinning i molnet stort lyft för kunderna 

På konsultföretaget Connecta lever man som man lär. Connecta har implementerat molntjänsten Microsoft Office 365 för att det ger företaget många stora fördelar, men också för att enklare kunna hjälpa kunderna att bli framgångsrika på plattformen.

– Att vi själva använder lösningen innebär att vi blir effektivare och trovärdigare i kundprojekten. Vi tar med oss våra egna erfarenheter till kunderna, säger Daniel Karlsson, Solution Architect på konsultbolaget Connecta AB som är Microsoft-partner. 

– Lösningen innebär bland annat att vi har fått kortare ledtider, blivit bättre på kunskapsåtervinning och kan genomföra effektivare samarbeten.

 

Särskilt SharePoint-team

Beslutet att införa Microsoft Office 365 inklusive SharePoint, Lync och Exchange fattade Connecta för två år sedan. 

– Den omedelbara anledningen till att vi valde att lägga systemen i molnet var att vi ville slippa drifta dem själva, eftersom vi har en ganska liten it-avdelning.

På Connecta är ett särskilt SharePoint-team – som Daniel Karlsson ansvarar för – specialiserat på att leverera SharePoint-lösningar i molnet. 

– Vi var mycket fokuserade på kunskapsåtervinning när vi rullade ut vårt eget SharePoint i molnet. Nu har vi all information med våra erfarenheter från tidigare leveranser sökbar på vårt intranät. Vi arbetar med taggning för att göra informationen maximalt återvinningsbar. Det här gynnar både våra kunder och oss själva. 

– Vårt försäljnings- och anbudsarbete underlättas också oerhört mycket av att informationen har blivit så enkelt sökbar, vilket också betyder att vi har fått lägre försäljningskostnader.

 

Alltid senaste versionen

På Connecta arbetar man även med ett socialt intranät där det är lätt för medarbetarna att dela med sig av information.

Connecta ska snart rulla ut projektytor i SharePoint för sina kunder. Tidigare användes ett antal externa molnlösningar för att dela information med kunder. Nu kommer man själv kunna styra behörigheterna för projektmedlemmarna. 

– På projektytan kan medlemmarna samarbeta och dela dokument. De vet alltid att de arbetar med den senaste versionen av dokument. Kunden och projektledaren kan uppdatera informationen i ett dokument samtidigt. 

Lync var en helt ny produkt för Connecta. Den ger möjligheter till snabbkommunikation i form av chatt, telefoni, videosamtal och delning av skrivbord. 

– De här funktionerna har vi stor nytta av, exempelvis när vi har medarbetare ute hos kund. Vi kan arbeta i samma dokument samtidigt som vi kommunicerar med varandra på olika sätt.

 

Hurrarop från medarbetarna

Exchange var den första tjänsten som Connecta migrerade till molnet. 

– Det ledde till hurrarop från medarbetarna. Anledningen var de mycket stora e-postboxar som de nu fick. Tidigare blev e-postboxarna alltid fulla. Nu kommer vi kunna ha kvar all e-post i flera år. 

Connecta använder molnplattformen Windows Azure tillsammans med Office 365. 

– Azure ökar Office 365-lösningens prestanda och gör det bland annat möjligt att automatisera flera processer. Vi rekommenderar våra kunder att även de ska kombinera Office 365 med Azure.

 

Bättre sökmotor

Nästa steg för Connecta är att uppgradera lösningen till den kommande nya versionen av Office 365. 

– Den nya versionen har en bättre sökmotor, ger bättre stöd för projekthantering, och blir enklare att integrera med andra plattformar än Windows. När vi är klara kommer vi hjälpa våra kunder att uppgradera sina molnplattformar, säger Daniel Karlsson.

 

 

Produktion: Appelberg
Journalist: Måns Widman