29 oktober 2012

Artikel

CGI och Microsoft vässar sina BI-lösningar med stöd för Big Data

Den gigantiska och ständigt växande mängden ostrukturerad data på den globala webben, Big Data, ställer nya krav på användningen av Business Intelligence. I sitt strategiska partnerskap hjälper CGI, tidigare Logica, och Microsoft sina kunder att skapa affärsvärde av Big Data.

Förra året valdes CGI till Microsoft VIP Partner inom Business Intelligence. Motiveringen var att CGI är den bästa Microsoft-partnern inom BI, både vad gäller marknadsaktiviteter och att ta hem affärer. Och det händer mycket på marknaden för BI, eller Business Analytics som det ofta kallas numera.

– I dag vill allt fler företag använda BI-verktyg för att analysera ostrukturerad information från interna och externa källor. Ett exempel är det som skrivs om företagen, deras produkter och deras konkurrenter i sociala medier, såsom Facebook och Twitter, säger Andreas Schüldt, partneransvarig för Microsoft BI på CGI.

 

Andreas Schuldt, Logica

 

– En tydlig trend i Sverige och Europa är att företags it-budgetar minskar. Detta faktum och att it-avdelningarna i allt högre grad fokuserar på att upprätthålla gamla system i stället för att investera i nya gör att vi som leverantörer måste tänka om.

 

Ostrukturerad data på webben

Det här innebär inte att företag investerar mindre i it, utan investeringarna görs i stället mer och mer ute i verksamheterna. En marknadsavdelning kan exempelvis vilja satsa på en BI-lösning. En sådan investering går på marknadsavdelningens budget.

– Den ständigt växande mängden ostrukturerad data på webben innebär att det traditionella sättet att använda BI, då man förlitade sig på intern strukturerad information, inte längre räcker för att företag ska kunna fatta de bästa affärsbesluten, säger Andreas Schüldt.

– Vi har i allt större utsträckning börjat arbeta mot marknadschefer, säljchefer och omvärldschefer som har insett hur de kan tjäna mer pengar genom BI. Denna utveckling har vi tidigare sett på ekonomifunktionen som fått mer och mer att säga till om vid nyinvesteringar inom BI de senaste fem åren, fortsätter han.

 

Skapar ordning med Big Data

I samarbete med Microsoft driver CGI ett globalt program inom Big Data som går ut på att på bästa sätt kunna hantera och behandla den ostrukturerade externa informationen med BI. Nyheterna består av Parallel Data Warehouse samt Hadoop, en open source-plattform och ett av de viktigaste verktygen för behandling av Big Data. Den erbjuds till kunderna inom ramen för tjänsten Applied Customer Insight (ACI) tillsammans med en gemensam Go To Market-plan.

– Genom ACI kan kunderna kombinera behandlingen av extern ostrukturerad data med deras befintliga BI-lösningar för den strukturerade data som finns i företagens interna system. Planen omfattar allt från hur vi ska samarbeta kring de tekniska lösningarna till definitioner av målgrupper och kunder.

 

4 000 specialiserade BI-konsulter

CGI, som nyligen blev en del av CGI, har verksamhet i 42 länder. På BI-området har man sedan många år en global virtuell organisation som består av CGIs 4 000 specialicerade BI-konsulter.

– En särskild metodik, CGI BI Framework, har utvecklats för att vi på ett effektivt sätt ska kunna hantera kundernas BI-livscykel och leverera internationella projekt med högsta kvalitet.

Vid sidan av BI täcker CGI samtliga övriga kompetensområden på it-marknaden. Som Microsoft-partner har CGI 17 guld- och silverkompetenser.

– Vi fortsätter att utveckla vår affärsrelation med Microsoft, och vi hjälper våra kunder att ständigt ligga i framkant av it-utvecklingen, säger Andreas Schüldt.

 

Kontaktuppgifter:
Andreas Schüldt, CGI
+46 706 910729
andreas.schuldt@logica.com

 

 

Produktion: Appelberg
Journalist: Måns Widman