juli 6, 2012

Artikel

SineQra – erbjuder den mest optimala situationsbaserade lösningen

Företaget SineQra jobbar bland annat med Office 365, Windows Intune och SharePoint. Deras kunder är främst små och medelstora företag med en geografiskt spridd verksamhet

- Tidigare kunder kommer ofta tillbaka till oss och i många fall är de överväldigade över hur enkelt saker och ting blir med effektiva verktyg. Som leverantör är det den bästa feedback vi kan få, säger Lennart Johansson, vd för SineQra.

It-företaget SineQra Solutions AB grundades 2008 och har sitt kontor i Stockholm. De har ett flertal kunder inom fastighets-, hälso-, sjukvårds- och konsultbranschen. Deras lösningar fungerar dock lika bra oavsett bransch.

Företagsnamnet SineQra uttalas Sineku´:ra. Namnet är en ordlek med ordet Sinecure som på latin betyder ”utan problem”. (Det finns lika många versioner på uttalet som det finns dialekter i Sverige.)

 

Betalar när tjänsten används

SineQra arbetar uteslutande med en tjänstebaserad leveransmodell där kunden betalar när tjänsten används.

- Fördelen för kunden är att man antingen betalar per användare, per mängd lagrad volymdata eller per mängd överförd datavolym. På branschspråk brukar man prata om begreppet ”Brooker”. Det är en tjänsteleverantör som erbjuder många olika typer av lösningar från flera leverantörer och i det sammanhanget brukar vi känna oss hemma.  

De har genomfört ett flertal nyinstallationer och migreringar av bland annat Office 365. Inom SharePoint-området har de flera kunder som de arbetar med. Där erbjuder SineQra förstudier, pilotprojekt, design och i vissa fall rena förvaltningsuppdrag. De har också uppnått silver i Microsoft-kompetensen Communications.

- Som it-företag i en bransch som ständigt förändras behöver man hålla sig uppdaterad och ligga steget före. Som kund är det viktigt att arbeta med en partner som har en bredd i sitt erbjudande och det har vi.

 

Engagerade i flera olika projekt

SineQra har även ett starkt engagemang inom standardiseringsorganet ISO där de är med från den svenska delegationens sida och driver Sveriges och svenska företags intressen inom Cloud Computing.

- Vi är även aktiva inom IT & Telekomföretagen där vi arbetar med att påverka riksdag och parlament att ta tillvara på de fördelar och möjligheter som små och medelstora företag kan få genom att använda sig av it på ett mer organiserat sätt. Små och medelstora företag har samma behov av it som stora företag. Skillnaden är att förutsättningarna i form av ekonomiska och personella resurser är stora och där kan SineQra göra skillnad. 

Som företag har SineQra ofta en mycket nära relation till sina kunder. De jobbar hårt med att förstå kundens behov och utmaningar för att kunna erbjuda den mest optimala situationsbaserade lösningen.