14 juni 2013

Artikel

PMC Group effektiviserar med globalt affärssystem

I samband med att PMC Group gör stora strukturförändringar på global nivå, passar man på att implementera ett koncernövergripande affärssystem.
–  Vi går från att ha flera olika affärssystem till samma plattform i hela koncernen. Det skapar stora synergieffekter, säger Thomas Nilsson, CIO på PMC Group.

PMC Group är Nordens ledande leverantör av hydrauliklösningar till industrin. Eftersom kunderna ofta arbetar globalt har även PMC en stark internationell närvaro. För att ytterligare förbättra sitt erbjudande arbetar företaget för närvarande med stora koncernövergripande omstruktureringar. Här är koncernens affärssystem en viktig pusselbit.

–  Fram till nu har vi haft ett brett spektra av olika affärssystem. I mars 2012 tog vi därför beslutet att implementera samma affärssystem i hela vår globala verksamhet. Efter noggranna utvärderingar kom vi fram till att Microsoft AX 2012 Standard var det bästa alternativet. Det skulle ge oss full funktionalitet på alla kontinenter, med minimalt behov av anpassningar. Och dessutom till ett rimligt pris, menar Thomas Nilsson.

 

iStone skötte implementeringen

Beslutet innebar en implementering för drygt 1000 användare och var en av Microsofts 25 största affärer under första kvartalet 2012. För implementeringen svarar Microsofts partnerföretag iStone, en starkt växande it-koncern med drygt 500 medarbetare i Europa, Sydamerika och Asien. iStone blev utsedda till Partner Of The Year 2012 för området Dynamics, eftersom de sålt fler Microsoft Dynamics AX-system än någon annan Microsoft-partner i Sverige.

–  Vi har gått i frontlinjen för den nya versionen Microsoft Dynamics AX 2012 och är utpräglade återförsäljare av Microsofts Dynamics och Microsoft Dynamics CRM. Som internationell koncern är vi väl rustade att hjälpa stora kunder som PMC, eftersom sådana här projekt ofta kräver ett stort antal personer med olika nischkompetenser, säger Evald Forsberg på iStone i Malmö.

Evald Forsberg, iStone Mercator

Evald Forsberg, iStone Mercator

 

Det var tankegångar som även tilltalade PMC Group.

–  Vi valde iStone eftersom de är väldokumenterat duktiga. Att de sitter i Microsoft Dynamics AX Council Programme visar vilken nivå de har på det här området.

 

Partnerskap ger mer trovärdighet

Projektet inleddes med att skapa en CORE template som blev färdig i oktober 2012. I nuläget har en första pilot startats upp i Finland. Utvärdering och fortsatt implementering återstår.

Thomas Nilsson räknar med besparingar även om detta främst är ett strategiskt projekt avsett att möta marknadens krav.

– Uppdraget är en perfekt match för en Microsoft-partner av iStones kaliber, säger Evald Forsberg.

Samtidigt menar han att partnerskapet med Microsoft är en förutsättning för att kunna arbeta med så här stora projekt.

– Absolut, som Microsoft-partner får vi mer trovärdighet och en framskjuten marknadsplacering. Så det är ett bra samarbete. Vi når framgång genom att vara Microsofts förlängda arm för de här produkterna, samtidigt som vi sätter Microsoft Dynamics på kartan på ett bra sätt.

 

Produktion: Appelberg

 

 

Kunden

PMC är Nordens ledande leverantör av helhetslösningar inom teknikområdet PMC – Power, Motion, Control. Koncernen arbetar främst inom hydraulik, men har också spetskompetens inom pneumatik, smörjteknik och elektromekanik. Koncernen omsätter över 3 miljarder och har 1 500 anställda.

 

Utmaning

Ersätta en flora av lokala affärssystem med en koncernövergripande lösning som kräver minimala anpassningar och samtidigt erbjuder lokalt stöd.

 

Lösning

Implementering av Microsoft Dynamics AX 2012.

 

Resultat

Projektet är på pilotstadiet. Förväntade resultat är tidsbesparingar tack vare standardiserade affärsprocesser genom hela koncernen.