Skriva en företagsöversikt

Kunderna vill veta vad du kan göra för att hjälpa deras företag att nå framgång.

De vill veta vad du kan leverera, inte din vision eller målsättning.

 

Innan du börjar:

Läs igenom riktlinjerna för Pinpoint-profiler.

Visa ett exempel på en företagsöversikt.

 

De första meningarna i din företagsöversikt kommer att visas i sökresultaten. Se till att de innefattar tydlig och saklig information om din expertis och dina fokusområden.

 1. Beskriv företagets expertis.
  • [Exempel: ABC Enterprises erbjuder utbildning både på plats och online …]
 2. Berätta om fördelen med det du erbjuder eller problemet du hjälper kunderna att lösa.
  • [Exempel: Vi hjälper dina anställda att skaffa praktiska kunskaper som de omedelbart kan tillämpa för att öka produktiviteten och sänka kostnaderna.]
 3. Presentera de professionella tjänster och programvaror du vill marknadsföra.  Strukturera med punktlistor.

 

Krav:

 • Minst 20 ord och högst 250 ord. Högst 1 800 tecken. För språk som ryska, tyska, finska och andra språk med större teckenantal får högst 2500 tecken användas. Använd färre ord om du är osäker.
 • Beskriver dina eller företagets kvalifikationer och kompetens.
 • Juridiskt företagsnamn.
 • Bör inte innehålla citat, webbadresser eller kontaktinformation som företagsadress, e-postadress eller telefonnummer.
 • Referera inte till ett annat Microsoft-partnerföretag med dess namn såvida det inte rör sig om ett dotterbolag eller en filial till ditt företag eller såvida du inte har ingått ett avtal med partnerföretaget avseende partnersamarbete och/eller ömsesidig marknadsföring för gemensamma affärsmöjligheter.

Såvida du inte har arbetsavtal med andra Microsoft-partner kan referenser till andra partnerföretag i din profil leda till missvisande sökresultat för ditt företag och skapa förvirring hos kunder som söker efter partner med särskilda kompetensområden. Om du nämner att du har arbetat åt eller tillsammans med ett annat partnerföretag tidigare, måste du be företaget om tillstånd för detta.

Viktigt! Det företagsnamn du visar på Pinpoint måste vara det juridiska företagsnamnet som är registrerat och licensierat för affärsverksamhet i din region. Företagsnamnet får inte innehålla Microsoft-produkter.

Krav avseende land/språk

Din företagsöversikt och presentationen av programvaror och tjänster måste vara skrivna på det inhemska språket för din region. På Pinpoint-marknadsplatsen i USA visas till exempel endast programvaror och professionella tjänster som erbjuds i USA och som beskrivs på engelska.

När du skickar profilen till en ny marknadsplats måste webbplatsen som du länkar till vara på samma språk som marknadsplatsen. Om företaget exempelvis finns i Storbritannien och du vill lägga till din profil på den tyska marknadsplatsen, måste du länka till en tysk version av din webbplats.

Genom att presentera dina erbjudanden är chansen betydligt större att dina kunder hittar dig.  Och dina lösningar blir sökbara på Microsofts produktspecifika marknadsplatser.

Innefatta rätt nyckelord

Det bästa du kan göra för att optimera din profil för sökmotorer är att lägga in nyckelord i företagsöversikten och presentationerna av programvaror och professionella tjänster.

Nyckelord är de ord kunderna använder när de söker efter dina program och tjänster.  De kan vara åtgärdsorienterade eller produktrelaterade ord eller meningar som beskriver:

 • De fördelar kunden får av att använda din programvara eller tjänst.
 • De specifika uppgifter eller särskilda mål kunden vill uppnå med hjälp av din programvara eller tjänst.
 • Mätningar visar att profiler som innehåller ord som företagskunderna känner igen och/eller som stämmer överens med de verksamhetsuppgifter företagen försöker uppnå, får den högsta andelen trafik och en hög placering bland sökresultaten.

Källor till nyckelord:

 • Lägg märke till vilka ord dina kunder använder när de beskriver sina verksamhetsbehov för dig.  De använder sig troligen av samma uttryck som många andra företagskunder gör när de både talar om och söker efter de teknikprodukter och tjänster du erbjuder.
 • Använd onlineverktyg som Bing Keyword Tool från WordStream, Google Insights for Search och Wordtracker.
 • Sök på Microsoft-webbplatser efter den Microsoft-produkt som dina programvaror och tjänster förbättrar eller bygger på.

Hjälp om nyckelordens placering och frekvens:

 • Placeringen och frekvensen av nyckelord i din profil måste vara realistisk och relevant.  Målet är att skapa en lättläst profil som presenterar företagets expertis och talar till kundernas behov.  Pinpoint- och marknadsplatssökmotorer gör en sökning efter följande nyckelord:
  • Företagets namn: Använd bara det juridiska företagsnamnet.  Använd inte Microsoft-produktnamn i företagsnamnet.
  • Namn på programvaran eller den professionella tjänsten: Ge dina erbjudanden namn som förklarar deras syfte för kunden. Du får ENDAST använda ett Microsoft-produktnamn i din programvara eller professionella tjänst om namnet även innehåller en beskrivning av vad erbjudandet tillför kunden eller hur det förstärker Microsoft-produkten.
  • Företagsöversikt, presentation av programvara eller tjänst: De två första meningarna i företagsöversikten och presentationen av programvaran eller tjänsten är de viktigaste.
   • Tala om direkt vilken expertis företaget besitter.
   • Beskriv exakt programvarans eller tjänstens syfte.
   • Gör detta med hjälp av koncisa, relevanta nyckelord och meningar.
  • Namn på kompetens: Pinpoint- och marknadsplatssökmotorer matchar nyckelord med namnet på den kompetens du har.
  • "Fungerar med"-produkter: Framhäv de Microsoft-produkter som ditt program eller professionella tjänst förstärker eller bygger på.  Se till att välja relevanta "Fungerar med"-produkter från Microsoft från listmenyn i Dashboard.
  • Webbplatsens adress: Om adressen till din webbplats innehåller ett ord som matchar ett nyckelord som angetts i sökmotorn, förbättras rankningen i sökresultaten.