แสดงชื่อใน Microsoft Product Marketplaces

นอกจากใช้ Pinpoint แล้ว คุณสามารถเพิ่มโอกาสได้ด้วยการเผยแพร่โปรแกรมประยุกต์และบริการเฉพาะทางในตลาดต่อไปนี้ หากต้องการให้โปรไฟล์ของคุณปรากฏในตลาดเหล่านี้ โปรดกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อดูเกณฑ์ของตลาดและ คำแนะนำการลงทะเบียนแบบทีละขั้นตอน

 

Microsoft Dynamics Marketplace

แสดงโปรแกรมประยุกต์และบริการ Microsoft Dynamics ของคุณที่ช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด้านข่าวกรองธุรกิจการเงินและซัพพลายเชนให้เป็นระบบอัตโนมัติ รวมถึงการสนับสนุนความสำเร็จในระยะยาวของลูกค้า

Microsoft Dynamics Marketplace

 

Microsoft Office 365 Marketplace

นี่คือตลาดสำหรับโปรแกรมประยุกต์และบริการของคุณที่ช่วยปรับปรุงชุดผลิตภัณฑ์ Office 365 สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ และบริการการทำงานร่วมกันและการสื่อสารใหม่ล่าสุด เช่น Exchange Online, Lync, Office 2010 และ SharePoint Online

 Office 365 Marketplace

 

Microsoft System Center Marketplace

แสดงรายการโซลูชันการจัดการแบบอัตโนมัติและรวมเป็นหนึ่งของคุณ ซึ่งช่วยลูกค้าในการปรับปรุงความสามารถในการผลิต ใช้งานโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุน ปรับปรุงความพร้อมใช้งานของโปรแกรมประยุกต์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ

 System Center Marketplace

 

Windows Server Marketplace

มาเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับความเชื่อถือและแสดงโลโก้โปรแกรมประยุกต์ Windows Server ที่ได้รับการรับรอง เข้าถึงองค์กรทุกขนาดที่ต้องการจะก้าวไปไกลกว่าการจำลองเสมือน ลดความซับซ้อนในการจัดการ ปรับโปรแกรมประยุกต์ให้เหมาะสมสำหรับระบบคลาวด์และเข้าถึงข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่น

 

Windows Server Marketplace

 

การปรับแต่งรายการสำหรับตลาด

โปรแกรมประยุกต์และบริการเฉพาะทางของคุณจะสามารถเผยแพร่ในตลาดเฉพาะผลิตภัณฑ์เพียงแห่งเดียว ถ้ารายการของคุณช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในหลายตลาด โปรดสร้างรายการเพิ่มเติมที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับตลาดแต่ละแห่งเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสดงผล

ตัวอย่างเช่น:

  • ผลิตภัณฑ์ ‘โปรแกรมประยุกต์ ABC’ ของคุณช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ที่มาจากทั้งตระกูลผลิตภัณฑ์ของ Windows Server และ System Center และคุณต้องการแสดงรายการในตลาดทั้งสองแห่ง
  • สร้างโปรไฟล์สำหรับตลาดแต่ละแห่ง ตั้งชื่อโปรไฟล์ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และตลาดที่จะเผยแพร่ (โปรแกรมประยุกต์ ABC สำหรับ Windows Server, โปรแกรมประยุกต์ ABC สำหรับ System Center)
  • โปรด ตรวจสอบข้อกำหนดของโปรไฟล์สำหรับตลาดแต่ละแห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรายการที่ ‘ทำงานด้วย’ ที่ถูกต้อง และตรงตามเกณฑ์การทดสอบซอฟต์แวร์เพิ่มเติมหรือการลงทะเบียนโปรแกรม MPN