ยังไม่ได้ให้คะแนน
0 ดาว

ราคา

สำหรับสั่งซื้อ

โปรแกรมประยุกต์และบริการที่เกี่ยวข้อง

BETIMES SOLUTIONS (Business Intelligence)

ระบบจัดการฐานข้อมูล

โดย BETIMES SOLUTIONS (Business Intelligence)
 • ชนิดโปรแกรมประยุกต์

  On-premises Application
 • ตามความต้องการทางธุรกิจ

  การจัดการเนื้อหา
 • ทำงานร่วมกับ

  Microsoft .NET Framework, Microsoft BizTalk Server รุ่นก่อนหน้า, Microsoft Office 2010, Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft SQL Server 2005
 • ตามประเภทธุรกิจ

  ทั่วไป - นำไปใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจ

เป็นระบบจัดการและคำอธิบายข้อมูล (Metadata Management) โดยช่วยนำเข้าข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลเริ่มต้น เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบของหน่วยงานอื่นๆในระดับฐานข้อมูล ด้วยระบบการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ Web Application และมีการเผยแพร่ข้อมูลที่บริษัทต้องการเปิดเผยเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีและข้อมูลที่น่าสนใจของบริษัทได้อีกด้วย

ระบบจัดการฐานข้อมูล ยังไม่ได้รับการรีวิวจากลูกค้ารายใด

ร่วมรีวิว

มุมมองและความคิดเห็นที่ได้รับการส่งและแสดงไว้ในที่นี้ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นจาก Microsoft